П’ятниця 18.01.2019
Зверніть увагу!

Tag Archives: 9 клас. Українська мова

Усний стислий переказ (за складним планом) тексту художнього стилю (9 клас. Українська мова)

9 клас. Українська мова - Школа України

Усний  стислий переказ (за складним планом) тексту художнього стилю Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувати в учнів текстотворчі вміння (уміння визначати тему й головну думку тексту, його підтеми і мікротеми у процесі складання плану, самостійно  добирати адекватні змісту виражальні засоби мови, реалізувати задум – усно стисло відтворювати вихідний текст-зразок); виховувати повагу до таких рис, як патріотизм, мужність, відповідальність; формувати …

Читати все »

Смислові зв’язки між простими реченнями в складносурядному (9 клас. Українська мова)

9 клас. Українська мова - Школа України

Тема: Смислові зв’язки між простими реченнями в складносурядному. Мета: ознайомити зі смисловими зв’язками, наявними між частинами складносурядних речень, формувати вміння визначати такі зв’язки; виховувати поважливе ставлення до фольклору; розвивати логічне мислення, удосконалювати навички виконання таких мисленнєвих дій, як аналіз, порівняння, конкретизація, розвивати усне й писемне мовлення, увагу, пам’ять. Тип уроку:  урок вивчення нового матеріалу. Обладнання: підручник. Хід уроку І. Перевірка …

Читати все »

Складносурядне речення, його будова, засоби зв’язку в ньому (9 клас. Українська мова)

9 клас. Українська мова - Школа України

Тема: Складносурядне речення, його будова, засоби зв’язку в ньому. Мета: дати поняття про складносурядне речення, пояснити, якими сполучниками  пов’язуються його частини; формувати вміння впізнавати складносурядні речення, визначати в них граматичні основи, розряди сполучників сурядності, якими з’єднуються частини складносурядного речення; виховувати любов до краси рідної природи; формувати пунктуаційну грамотність, формувати навички роботи з підручником і таблицею, розвивати увагу, логічне мислення, усне …

Читати все »

Складне речення і його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним та підрядним зв’язком (9 клас. Українська мова)

9 клас. Українська мова - Школа України

Тема: Складне речення і його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним та підрядним зв’язком. Мета: поглибити знання про складне речення, формувати вміння визначати граматичні основи складного речення,  засоби зв’язку між його частинами, правильно інтонувати складні речення; виховувати повагу й любов до рідної мови, любов до рідної землі та її природи; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять; формувати вміння й навички …

Читати все »

Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Різновиди аудіювання (глобальне, докладне, критичне) та читання (вивчальне, ознайомлювальне, вибіркове) (9 клас. Українська мова)

9 клас. Українська мова - Школа України

Тема: Зв’язне мовлення. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Різновиди аудіювання (глобальне, докладне, критичне) та читання (вивчальне, ознайомлювальне, вибіркове). Навчальне аудіювання. Навчальне читання мовчки. Мета: повторити відомості про види мовленнєвої діяльності, дати уявлення про різновиди рецептивних  її  видів  – аудіювання  та читання; формувати комунікативні  вміння, зокрема вміння слухати-розуміти та читати мовчки; з’ясувати рівень сформованості  вказаних комунікативних умінь; виховувати доброту й …

Читати все »

Основні правила правопису (9 клас. Українська мова)

9 клас. Українська мова - Школа України

Тема: Основні правила правопису. Мета: повторити вивчене про типи орфограм, удосконалювати вміння визначати в словах орфограми й обґрунтовувати вибір написання відповідним орфографічним правилом; виховувати любов до рідної землі та її природи; розвивати увагу, пам’ять, логічне й образне мислення, емоційну сферу, формувати вміння й навички роботи з таблицею, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів. Тип уроку: урок повторення. Обладнання: підручник, таблиця. …

Читати все »

Частини мови, їхні основні смислові, морфологічні та синтаксичні ознаки (9 клас. Українська мова)

9 клас. Українська мова - Школа України

Тема: Частини мови, їхні основні смислові, морфологічні та синтаксичні ознаки. Мета: повторити вивчене про частини мови, закріпити вміння розрізняти частини мови, визначати їх граматичні ознаки; виховувати любов до природи рідного краю; удосконалювати орфографічну й пунктуаційну грамотність; розвивати логічне мислення й мовлення, увагу, пам’ять. Тип уроку:  урок повторення вивченого. Обладнання: підручник. Завантажити: Частини мови, їхні основні смислові, морфологічні та синтаксичні ознаки …

Читати все »

Вступ. Розвиток української мови (9 клас. Українська мова)

9 клас. Українська мова - Школа України

Тема: Вступ. Розвиток української мови. Мета: ознайомити з тенденціями розвитку української мови, зокрема її лексичного складу, в наші дні; виховувати любов і повагу до української мови як мови  державної та мови материнської, виховувати патріотизм; розвивати увагу, логічне й образне мислення, формувати навички роботи з підручником, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів. Тип уроку:  урок вивчення нового матеріалу. Обладнання: підручник. Завантажити: …

Читати все »