Неділя 22.07.2018

Tag Archives: 9 клас. Історія України

Суспільно – політичний рух у 50-60 роках XIX століття на західноукраїнських землях (9 клас. Історія України)

9 клас. Історія України-Школа України

Тема: Суспільно – політичний рух у 50-60 роках XIX століття на західноукраїнських землях. Мета: формувати в учнів уявлення про стан національно-визвольного руху на західноукраїнських землях після революції 1848–1849 рр., а також охарактеризувати процес формування двох течій українського визвольного руху: «москвофіли» і «народовці» та створення культурно-освітнього товариства «Просвіта» й літературного імені Т. Шевченка; розвивати в учнів уміння самостійно аналізувати історичні джерела, …

Читати все »

Початок громадівського руху в Наддніпрянщині (9 клас. Історія України)

9 клас. Історія України-Школа України

Тема: Початок громадівського руху в Наддніпрянщині. Мета: охарактеризувати особливості суспільно-політичного та національно-визвольного рухів у Наддніпрянській Україні в середині ХІХ ст; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, виділяти головне і другорядне, робити висновки та узагальнення, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами; на прикладах діяльності громадівських організацій виховувати в учнів патріотичні почуття. Обладнання: підручник  «Історія України. 9 клас» О.К. Струкевич, …

Читати все »

Виразники української національної ідеї в другій половині XIX століття (9 клас. Історія України)

9 клас. Історія України-Школа України

Тема: Виразники української національної ідеї в другій половині XIX століття Мета: охарактеризувати  особливості  суспільно-політичного  та національно-визвольного рухів  в Україні в другій половині ХІХ ст; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, виділяти головне і другорядне, робити висновки та узагальнення, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами; виховувати в учнів патріотичні почуття. Обладнання: підручник  «Історія України. 9 клас» О.К. Струкевич, 2009 …

Читати все »

Наслідки перебування українських земель у складі Австро – Угорської та Російської імперії (9 клас. Історія України)

9 клас. Історія України-Школа України

Тема: Наслідки перебування українських земель у складі Австро – Угорської та Російської імперії Мета: ознайомити учнів з наслідками перебування українських земель під владою Російської та Австро- Угорської імперії; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, виділяти головне і другорядне, робити висновки та узагальнення, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами; виховувати в учнів патріотичні почуття. Обладнання: підручник  «Історія України. 9 …

Читати все »

Україна в геополітичних планах Німеччини, Росії та Австро – Угорщини (9 клас. Історія України)

9 клас. Історія України-Школа України

Тема: Україна в геополітичних планах Німеччини, Росії та Австро – Угорщини Мета: пояснити міжнародну політику відносно українських земель, наслідки перебування України у складі Австро-Угорської та Російської. Навчитися критично і творчо мислити; покращити навички самостійної роботи на уроці; розвивати пізнавальний інтерес; підвищення ефективності роботи на  уроці історії. Обладнання: підручник  «Історія України. 9 клас» О.К. Струкевич, 2009 рік, видавництво «Грамота»; ілюстрації до …

Читати все »

Узагальнення з теми «Модернізація українського суспільства в середині – у другій половині ХІХ століття » (9 клас. Історія України)

9 клас. Історія України-Школа України

Тема: Узагальнення з теми «Модернізація  українського суспільства в середині – у другій половині ХІХ століття » Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до  програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми. Обладнання: картки з тестовими завданнями. Тип …

Читати все »

Модернізація повсякденного життя в Україні (9 клас. Історія України)

9 клас. Історія України-Школа України

Тема: Модернізація повсякденного життя в Україні Мета: з’ясувати, як модернізаційні процеси, що відбувалися в Російській імперії, вплинули на соціальні процеси, що відбувалися в суспільстві; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, робити висновки та узагальнення, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, складати зв’язну розповідь, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами; сприяти правовому вихованню учнів. Обладнання: підручник  «Історія України» О.К. Струкевич, 2009 рік, …

Читати все »

Демократичні реформи 60-70 –х років XIX століття (9 клас. Історія України)

9 клас. Історія України-Школа України

Тема: Демократичні реформи 60-70 –х років  XIX століття Мета: визначити, в чому полягала необхідність проведення реформ  адміністративно-політичного  управління  в  Російській  імперії,  а  також  з’ясувати  суть  та  значення  проведених  перетворень; розвивати  в  учнів  уміння  встановлювати  причинно-наслідкові зв’язки,  з’ясовувати  суть  історичних  подій  та  явищ,  робити  висновки, розвивати навички самостійної роботи з джерелами інформації; сприяти правовому вихованню учнів. Обладнання: підручник  «Історія України» О.К. …

Читати все »

Розвиток української промисловості (9 клас. Історія України)

9 клас. Історія України-Школа України

Тема: Розвиток української промисловості Мета: охарактеризувати економічне становище українських земель у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст. у пореформений  період;  розвивати  в  учнів  уміння  встановлювати  причинно-наслідкові  зв’язки  під  час  аналізу  історичних  подій, працювати з історичними джерелами, зіставляти різні погляди на одну  проблему  й  висловлювати  свою  точку  зору,  аналізувати  матеріал, робити висновки; сприяти патріотичному та правовому вихованню учнів. Обладнання: …

Читати все »

Селянська реформа 1861 року в Наддніпрянській Україні (9 клас. Історія України)

9 клас. Історія України-Школа України

Тема: Селянська реформа 1861 року в Наддніпрянській Україні Мета: охарактеризувати соціально-економічне становище українських земель у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст., а також більш детально зупинитися на проведенні селянської реформи в  Україні; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки під час аналізу історичних подій, працювати з історичними джерелами, зіставляти різні погляди з однієї проблеми і висловлювати  свою  точку  …

Читати все »