Tag Archives: 9 клас. Історія України

Економіка Західної України в другій половині XIX століття (9 клас. Історія України)

9 клас. Історія України - Школа України

Тема: Економіка Західної України в другій половині  XIX століття Мета: охарактеризувати  соціально-економічний  розвиток  західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії в другій половині ХІХ ст., з’ясувати наслідки аграрної реформи 1848 р.; розвивати  в  учнів  уміння  працювати  з  текстовими  та  візуальними історичними  джерелами,  складати  порівняльну  характеристику історичних процесів, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, висловлювати й аргументувати власну точку зору; виховувати в учнів національні та …

Читати все »

Узагальнення з теми «Соціально – економічне життя народу та український національний рух. Культурне життя в українських землях наприкінці XVІІІ – у першій половині ХІХ» (9 клас. Історія України)

9 клас. Історія України - Школа України

Тема: Узагальнення з теми «Соціально – економічне життя народу та український національний рух. Культурне життя в українських землях наприкінці XVІІІ – у першій половині ХІХ» Мета: повторити  та  узагальнити  матеріал  з теми, а також перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів,  подій,  понять  та  їх  розуміння  і  використання;  набутих умінь і сформованих …

Читати все »

Музика, народний побут (9 клас. Історія України)

9 клас. Історія України - Школа України

Тема: Музика, народний побут Мета: визначити особливості розвитку українського музичного мистецтва першої  половини  ХІХ ст.,  схарактеризувавши  основні  тенденції розвитку музичного мистецтва; розвивати в учнів уміння працювати з документами, ілюстраціями, вміти аналізувати історичний матеріал, виділяти головне й другорядне,  робити  висновки  та  узагальнення;  розвивати  навички  усного мовлення, вміння складати зв’язну та послідовну розповідь; виховувати в учнів естетичні смаки й уподобання. Обладнання: підручник  …

Читати все »

Архітектура, образотворче мистецтво (9 клас. Історія України)

9 клас. Історія України - Школа України

Тема: Архітектура, образотворче мистецтво Мета: визначити особливості розвитку українського мистецтва першої  половини  ХІХ ст.,  схарактеризувавши  основні  тенденції розвитку образотворчого мистецтва та архітектури; розвивати в учнів уміння працювати з документами, ілюстраціями, вміти аналізувати історичний матеріал, виділяти головне й другорядне,  робити  висновки  та  узагальнення;  розвивати  навички  усного мовлення, вміння складати зв’язну та послідовну розповідь; виховувати в учнів естетичні смаки й уподобання. Обладнання: …

Читати все »

Нова українська література і театр (9 клас. Історія України)

9 клас. Історія України - Школа України

Тема: Нова українська література і театр Мета: охарактеризувати особливості розвитку української літератури і театру в кінці ХVIII – першій половині ХІХ ст.; розвивати в учнів уміння працювати з документами, ілюстраціями, вміти аналізувати історичний матеріал, виділяти головне й другорядне, робити висновки, складати порівняльну характеристику та зіставляти інформацію з різних історичних джерел; виховувати  в  учнів  естетичні  смаки  й  уподобання,  вчити  їх  культури …

Читати все »

Освіта і наука України в першій половині ХІХ століття (9 клас. Історія України)

9 клас. Історія України - Школа України

Тема: Освіта і наука України в першій половині ХІХ століття Мета: охарактеризувати  особливості  розвитку  української культури  в  кінці  XVIII  –  першій  половині  ХІХ ст.,  а  також з’ясувати  основні  досягнення  українців  у  галузі  освіти  та  науки в даний період; розвивати в учнів уміння працювати з документами, таблицями, аналізувати історичний матеріал, виділяти головне й другорядне, робити висновки, складати порівняльну характеристику  та  зіставляти  …

Читати все »

Національно – визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848 – 1849 рр. в Австрійській імперії (9 клас. Історія України)

9 клас. Історія України - Школа України

Тема: Національно – визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848 – 1849 рр. в Австрійській імперії Мета: з’ясувати, як розгортався національно-визвольний рух в Галичині, Буковині і Закарпатті під час революції 1848–1849 рр. в Австрійській імперії; розвивати в учнів уміння співвідносити історичні події всесвітньої історії та історії України, а також опрацьовувати історичні документи, складати хронологічну таблицю,  робити висновки й …

Читати все »

Кирило – Мефодієвське братство (9 клас. Історія України)

9 клас. Історія України - Школа України

Тема: Кирило – Мефодієвське братство Мета: охарактеризувати  процес  утворення,  програмові  документи,  громадсько-політичну  діяльність  та  значення  Кирило-Мефодіївського  братства  для  розгортання  національно-визвольного руху в Україні; розвивати в учнів уміння працювати з документами та іншими історичними джерелами, аналізувати їх, робити висновки, порівняння, висловлювати свої думки; на прикладах діяльності братчиків виховувати в учнів почуття любові до Батьківщини і свого народу. Обладнання: підручник  «Історія України» …

Читати все »

Соціальні рухи та виступи селянства в першій половині ХІХ століття (9 клас. Історія України)

9 клас. Історія України - Школа України

Тема: Соціальні рухи та виступи селянства в першій половині ХІХ століття Мета: охарактеризувати  форми протесту населення  та  виступи  українського  селянства,  козаків  та  військових поселенців; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, визначати причини історичних подій, працювати з  документами,  схемами,  таблицями;  на  прикладах  виступів  українського населення виховувати в учнів патріотичні почуття. Обладнання: підручник  «Історія України» О.К. Струкевич, 2009 рік, видавництво «Грамота»; …

Читати все »

Соціально – економічне становище українців у першій половині ХІХ століття під владою Російської та Австрійської імперій (9 клас. Історія України)

9 клас. Історія України - Школа України

Тема: Соціально – економічне становище українців у першій половині ХІХ століття під владою Російської та Австрійської імперій Мета: охарактеризувати  політику  російського та австрійського урядів  щодо  українських земель в першій половині ХІХ ст.; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, визначати причини історичних подій, працювати з  документами,  схемами,  таблицями;  на  прикладах  виступів  українського населення виховувати в учнів патріотичні почуття. Обладнання: підручник  …

Читати все »