П’ятниця 18.01.2019
Зверніть увагу!

Tag Archives: 9 клас. Хімія

Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння (9 клас. Хімія)

9 клас. Хімія-Школа України

Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння Мета:розширити уявлення про класифікацію хімічних реакцій; сформувати поняття про тепловий ефект хімічної реакції, розкрити його фізичний зміст; вивчити поняття «екзо-» та «ендотермічні реакції»; сформувати поняття про термохімічні рівняння як наслідок законів збереження маси та енергії; формувати вміння складати термохімічні рівняння; розвивати науковий світогляд. Очікувані результати: учні мають визначати екзотермічні та ендотермічні реакції …

Читати все »

Значення окисно-відновних реакцій (9 клас. Хімія)

9 клас. Хімія-Школа України

Значення окисно-відновних реакцій Мета: розкрити роль окисно-відновних реакцій в природі, техніці та житті людини; продовжити відпрацювання навичок визначення ступеня окиснення елементів, окисника і відновника в рівняннях реакції, урівнювання реакції методом електронного балансу; розвивати пізнавальну активність учнів, хімічну мову, мислення, сприяти розширенню їх світогляду, формувати життєві компетенції, виховувати творче ставлення до практичного використання знань з хімії. Очікувані результати: учні мають складати електронний баланс …

Читати все »

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій (9 клас. Хімія)

9 клас. Хімія-Школа України

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій Мета: дати поняття про метод електронного балансу; сформувати вміння застосовувати метод електронного балансу при добиранні коефіцієнтів реакції; навчити використовувати поняття «ступінь окиснення» для складання простих окисно-відновних реакцій методом електронного балансу; закріпити поняття ступеня окислення, окисника й відновника, процесу окиснення й відновлення. Очікувані результати: учні мають уміти складати рівняння окисно-відновних реакцій методом електронного балансу; учні мають уміти складати електронні …

Читати все »

Окисно-відновні реакції (9 клас. Хімія)

9 клас. Хімія-Школа України

Окисно-відновні реакції Мета: сформувати поняття про окисно-відновні реакції; визначити місце окисно-відновних реакцій серед основних типів реакцій; розглянути сутність процесів окиснення й відновлення та їхній взаємозв’язок; ознайомити учнів з поняттями «окисник», «відновник»; розвивати вміння порівнювати та робити висновки. Очікувані результати: учні мають уміти розпізнавати окисно-відновні реакції за їх рівняннями; учні мають визначати процеси окиснення та відновлення, окисник та відновник за рівнянням хімічної реакції; …

Читати все »

Узагальнення й систематизація знань з теми «Розчини» (9 клас. Хімія)

9 клас. Хімія-Школа України

Узагальнення й систематизація знань з теми «Розчини» Мета: узагальнити та систематизувати знання з теми «Розчини»; актуалізувати знання про основні ознаки щодо класифікації розчинів; закріпити й розширити знання про особливості та умови перебігу реакцій йонного обміну; закріпити вміння складати рівняння електролітичної дисоціації та йонні рівняння; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки; виховувати витримку, уміння співпрацювати та об’єктивно оцінювати свою роботу. Очікувані …

Читати все »

Практична робота № 3. Розв’язування експериментальних задач (9 клас. Хімія)

9 клас. Хімія-Школа України

Практична робота № 3. Розв’язування експериментальних задач Мета: сформувати навички розв’язання експериментальних задач; узагальнити та закріпити знання про реакції обміну в розчинах електролітів та процеси дисоціації електролітів; закріпити знання про умови перебігу реакцій йонного обміну в розчинах електролітів; формувати навички проведення експерименту. Очікувані результати: учні мають уміти планувати проведення експерименту для добування речовин; учні мають знати особливості та умови перебігу реакцій йонного …

Читати все »

Особливості перебігу реакцій йонного обміну (9 клас. Хімія)

9 клас. Хімія-Школа України

Особливості перебігу реакцій йонного обміну Мета: поглибити та закріпити знання про особливості та умови перебігу реакцій йонного обміну; продовжити розвивати навички складання рівнянь у молекулярному та йонному вигляді; розвивати вміння передбачати ймовірність перебігу реакцій у розчинах; розвивати самостійність, творчу активність, логічне мислення, уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки. Очікувані результати: учні мають уміти складати йонні рівняння; учні мають уміти добирати вихідні речовини …

Читати все »

Практична робота № 2. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів (9 клас. Хімія)

9 клас. Хімія-Школа України

Практична робота № 2. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів Мета: закріпити знання про реакції йонного обміну та умови їх перебігу; удосконалити вміння записувати рівняння реакцій у молекулярній та повній і скороченій йонних формах; розвивати навички дотримуватись правил безпеки при проведенні хімічних дослідів, описувати досліди, робити висновки. Очікувані результати: учні мають знати особливості та умови перебігу реакцій йонного обміну; учні мають уміти …

Читати все »

Реакції обміну між розчинами електролітів (9 клас. Хімія)

9 клас. Хімія-Школа України

Реакції обміну між розчинами електролітів Мета: пояснити поняття про реакції йонного обміну, причини та умови їх здійснення; сформувати вміння складати повні та скорочені рівняння реакцій йонного обміну, пояснювати їх механізм з погляду теорії електролітичної дисоціації; продовжити розвивати навички складання рівнянь дисоціації речовин; розвивати вміння спостерігати, порівнювати та робити висновки. Очікувані результати: учні мають знати суть перебігу реакцій йонного обміну; учні мають називати умови …

Читати все »

Сильні та слабкі електроліти. Ступінь дисоціації (9 клас. Хімія)

9 клас. Хімія-Школа України

Сильні та слабкі електроліти. Ступінь дисоціації Мета: сформувати в учнів поняття про ступінь електролітичної дисоціації, сильні та слабкі електроліти; ознайомити з прикладами сильних і слабких електролітів; продовжити формувати вміння складати рівняння електролітичної дисоціації кислот, основ, солей; розвивати вміння порівнювати та робити висновки. Очікувані результати: учні мають характеризувати ступінь електролітичної дисоціації як одиницю кількісного виміру величини дисоціації; учні мають розпізнавати сильні та слабкі …

Читати все »