П’ятниця 18.01.2019
Зверніть увагу!

Tag Archives: 8 клас. Музичне мистецтво

Віковічність людських пристрастей у музиці Ж. Бізе (8 клас. Музичне мистецтво)

Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Віковічність людських пристрастей у музиці Ж. Бізе. Мета. Поглибити знання про творчість Жоржа Бізе та Родіона Щедріна. Виявити особливості вті­лення образу Кармен в оперній та балетній му­зиці. З’ясувати значення назви танцю хабанера та закріпити визначення понять «опера», «сюї­та». Розвивати вміння учнів аналізувати твори музично-сценічних жанрів. Формувати інтерес до видатних зразків музичної класики, зокре­ма творчості Ж. Бізе та Р. Щедріна. …

Читати все »

Світ почуттів бетховенської Сонати № 14 (8 клас. Музичне мистецтво)

Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Світ почуттів бетховенської Сонати № 14. Мета. Продовжувати знайомство із Сонатою № 14 Л. Бет­ховена та обставинами її створення. Пояснити історію виникнення програмної назви сонати. По­глибити знання поняття «сонатна форма» та її складових частин. Розвивати вміння аналізувати музичний твір, його образний”зміст. Удосконалю­вати вокально-хорові навички. Формувати інтерес до класичної музики, до творчості Л. Бетховена, І.’Шамо. Виховувати естетичний смак, почуття співпереживання …

Читати все »

Вічні почуття в музиці Бетховена (8 клас. Музичне мистецтво)

Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Вічні почуття в музиці Бетховена. Мета. Визначити особливість образного змісту Сона­ти № 14 (І частина) Л. Бетховена. Закріпити знан­ня понять «музичний образ», «камерна музика», «соната». Розвивати вміння глибоко аналізувати та характеризувати особливості музичного образу в його інтонаційному становленні й розвитку як відображення почуттів людини. Удосконалювати навички втілення емоційно-образного змісту му­зичного твору в процесі його виконання. Форму­вати інтерес до творчості …

Читати все »

Бахівські традиції в музиці XX ст. (8 клас. Музичне мистецтво)

Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Бахівські традиції в музиці XX ст. Мета. На прикладі арії з «Бразильської бахіани № 5» по­знайомити учнів із творчістю бразильського ком­позитора XX ст. Ейтора Вілла-Лобоса. Розвивати вміння характеризувати основні риси творчості відомих композиторів минулих епох і сучасності. Закріпити визначення понять «арія», «академіч­на (серйозна) музика». Розвивати вокально-хорові навички та вміння орієнтуватися в стильових на­прямах музичного мистецтва. Формувати інтерес до творчості …

Читати все »

Музика Й. С. Баха й сучасність (8 клас. Музичне мистецтво)

Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Музика Й. С. Баха й сучасність. Мета. Виявити особливості й відмінності академічної та розважальної музики за їхнім  життєвим змістом і призначенням, роль  музичного мистецтва у су­спільстві в різні  історичні епохи та в житті кожної людини. Засвоїти значення понять і термінів «серйозна (академічна)» та «легка (розважальна, естрадна, популярна музика»,  «естрада»,  «тока­та». Закріпити визначення понять «стиль», «полі­фонія» , «фуга». На основі …

Читати все »