П’ятниця 18.01.2019
Зверніть увагу!

Tag Archives: 8 клас. Геометрія

Градусна міра дуги. Вписаний кут (8 клас. Геометрія)

8 клас. Геометрія-Школа України

Тема. Градусна міра дуги. Вписаний кут Мета: домогтися засвоєння учнями змісту понять: плоский кут (у неявному вигляді), центральний кут, дуга кола, що відповідає дано­му центральному куту, градусна міра дуги кола, вписаний кут, — а та­кож засвоєння учнями змісту властивості вписаного кута (про вимірю­вання вписаного кута). Формувати вміння: відтворювати зміст вивчених тверджень; знаходити на готовому рисунку вивчені поняття; виконувати правильні зображення …

Читати все »

Розв’язування задач (8 клас. Геометрія)

8 клас. Геометрія-Школа України

Тема. Розв’язування задач Мета: закріпити знання учнів щодо змісту та способів доведення теореми Фалеса, властивості середньої лінії трикутника та середньої лінії трапеції, а також опорних фактів, що випливають з цих твер­джень; відпрацювати вміння застосовувати вивчені твердження під час розв’язування задач; провести проміжну діагностику засвоєння знань та вмінь із теми. Тип уроку: комбінований. Наочність та обладнання: конспект № 6-8. Хід уроку …

Читати все »

Середня лінія трапеції (8 клас. Геометрія)

8 клас. Геометрія-Школа України

Тема. Середня лінія трапеції Мета: сформувати в учнів поняття середньої лінії трапеції; працю­вати над засвоєнням змісту властивості середньої лінії трапеції, а та­кож схеми її доведення. Формувати в учнів уміння: відтворювати зміст вивчених на уроці тверджень; виконувати зображення середньої лінії трапеції; використовувати властивість середньої лінії трапеції для розв’язу­вання задач; використовувати вивчену властивість у комплексі з раніше вивчени­ми властивостями трапеції. Тип уроку: …

Читати все »

Середня лінія трикутника (8 клас. Геометрія)

8 клас. Геометрія-Школа України

Тема. Середня лінія трикутника Мета: сформувати в учнів поняття середньої лінії трикутника. Роз­глянути властивості середньої лінії трикутника та зміст задачі Вариньйона; формувати в учнів уміння: відтворювати вивчені твердження (означення та властивості); виконувати зображення середніх ліній три­кутника та здійснювати доведення або спростування того, що даний відрізок є середньою лінією трикутника; відтворювати доведення влас­тивості середньої лінії трикутника та опорної задачі; використовувати властивість …

Читати все »

Теорема Фалеса (8 клас. Геометрія)

8 клас. Геометрія-Школа України

Тема. Теорема Фалеса Мета: формувати в учнів усвідомлене розуміння змісту теореми Фалеса та способу її доведення; формувати вміння відтворювати фор­мулювання теореми Фалеса; застосовувати її для розв’язування задач на знаходження довжин відрізків, що відтинаються на сторонах пара­лельними прямими; розв’язувати задачі на поділ відрізка на п рівні відрізки або в даному відношенні. Тип уроку: засвоєння нових знань. Наочність та обладнання: конспект «Теорема …

Читати все »

Розв’язування задач (8 клас. Геометрія)

8 клас. Геометрія-Школа України

Тема. Розв’язування задач Мета: закріпити знання учнів про означення, властивості та озна­ки трапецій, відпрацювати навички застосування вивчених тверджень під час розв’язування задач із застосуванням властивості катета, що лежить проти кута 30°. Тип уроку: комбінований. Наочність та обладнання: конспект «Трапеція. Види трапецій». Хід уроку І. Організаційний етап  II. Перевірка домашнього завдання З метою урізноманітнення та пожвавлення роботи з перевірки до­машнього завдання …

Читати все »

Окремі види трапецій та їх властивості (8 клас. Геометрія)

8 клас. Геометрія-Школа України

Тема. Окремі види трапецій та їх властивості Мета: доповнити знання учнів властивостями та ознаками окре­мих видів трапецій і домогтися засвоєння змісту вивчених тверджень; сформувати вміння відтворювати вивчені властивості та ознаки окре­мих видів трапецій, а також використовувати їх у здійсненні послідов­них міркувань під час розв’язування задач. Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок. Наочність та обладнання: конспект «Трапеція. Види трапеції». Хід …

Читати все »

Означення трапеції. Окремі види трапецій (8 клас. Геометрія)

8 клас. Геометрія-Школа України

Тема. Означення трапеції. Окремі види трапецій Мета: сформувати в учнів поняття трапеції, її елементів; розгляну­ти означення рівнобічної та прямокутної трапецій, зміст властивостей кутів трапеції, прилеглих до бічної сторони, та кутів рівнобічної тра­пеції. Формувати вміння: відтворювати вивчені твердження; виконувати рисунок за описом; за готовим рисунком знаходити елементи трапеції; розв’язувати найпростіші задачі на обчислення. Тип уроку: засвоєння нових знань. Наочність та обладнання: …

Читати все »

Контрольна робота № 1 (8 клас. Геометрія)

8 клас. Геометрія-Школа України

Тема. Контрольна робота № 1 Мета: перевірити рівень засвоєння учнями змісту основних понять теми, а також сформованість умінь застосовувати набуті знання під час розв’язування задач. Тип уроку: контроль та корекція знань.

Читати все »

Підсумковий урок (8 клас. Геометрія)

8 клас. Геометрія-Школа України

Тема. Підсумковий урок Мета: повторити, систематизувати й узагальнити набуті під час вивчення теми «Чотирикутники» знання учнів щодо означень, власти­востей та ознак таких понять, як чотирикутник, паралелограм, прямо­кутник, ромб і квадрат; узагальнити й систематизувати вміння учнів щодо застосування вивчених теоретичних тверджень для розв’я­зування задач. Тип уроку: узагальнення та систематизація знань. Наочність та обладнання: конспекти 1 – 4. Хід уроку І. Організаційний …

Читати все »