Tag Archives: 8 клас. Географія

Національний склад населення України (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Національний склад населення України Мета: формувати в учнів знання про особливості національного складу населення України, причини його строкатості; продовжувати формувати навички роботи із картографічним матеріалом, уміння знаходити і використовувати отриману інформацію з мережі Інтернет; вихову­вати повагу, толерантне ставлення до представників різних народів, почуття національної гідності. Обладнання: атлас, карти «Етнічний склад населення України» та адміністративно-територіального устрою; фото (зображення) видатних представників національних …

Читати все »

Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї Мета: формувати уявлення про етнічний і мовний склад населення світу; з’ясувати найбільші за чисельністю нації; розвивати вміння критично мислити, проводити аналогії та порівняння, робити узагальнення та висновки; виховувати повагу до різних народів світу та мов, якими вони розмовляють. Обладнання: атлас, карти населення світу, мов і народів світу, політична карта світу; статистичні показники найбільших за чисельністю населення …

Читати все »

Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації. Мегаполіси. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації. Мегаполіси. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації.  Мета: пояснити учням процес урбанізації в сучасному світі, його протікання в різних країнах світу; визначити такі ознаки урбанізації, як субурбанізація, хибна урбанізація; з’ясувати особливості таких урбанізованих територій, як агломерація і мегалополіс; продовжувати формувати навички роботи із картографічним матеріалом; виховувати географічну культуру та розширювати світогляд учнів. Обладнання: атлас, карти …

Читати все »

Міські і сільські населені пункти. Критерії їх розмежування. Класифікація міст (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Міські і сільські населені пункти. Критерії їх розмежування. Класифікація міст. Мета: роз’яснити учням критерії визначення міських та сільських населених пунктів; класифікувати типи міст за людністю і функціями; визначити проблеми розвитку сільських населених пунктів України; продовжувати формувати навички роботи із картографічним матеріалом; виховувати географічну культуру та розширювати світогляд учнів. Обладнання: атлас, карти населення світу та України, політична карта світу, карта адміністративно-територіального устрою …

Читати все »

Густота населення (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Густота населення  Мета: формувати в учнів систему знань про територіальні відмінності показника густоти населення у світі й Україні; з’ясувати вплив природних та демографічних чинників на цей показник; продовжувати формувати навички роботи зі статистичним матеріалом; стимулювати активну пізнавальну діяльність. Обладнання: атлас, карти населення і густоти населення світу та України, політична карта світу, карта адміністративно-територіального устрою України; комп’ютер з можливістю виходу в …

Читати все »

Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення. Практична робота № 12 «Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу».  Мета: формувати в учнів систему знань щодо статево-вікової структури населення України та світу; з’ясувати вплив демографічних процесів на тривалість життя населення; продовжувати формувати навички роботи зі статистичними показниками; виховувати повагу і толерантне ставлення до представників іншої статі, літніх людей. Обладнання: атлас, …

Читати все »

Механічний рух населення. Міграційна політика держав. Українська діаспора. Практична робота № 11 (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Механічний рух населення. Міграційна політика держав. Українська діаспора. Практична робота № 11 «Обчислення показників природного і механічного руху населення в різних регіонах України». Мета: формувати в учнів систему знань про причини і види міграцій; ви­значити основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні; розкрити особливості розселення українців у світі; продовжувати формувати навички роботи зі статистичними показниками; виховувати повагу та почуття духовної єдності з українцями …

Читати все »

Кількість і зміна населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість населення. Дослідження П. Чубинського (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Кількість і зміна населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість населення. Дослідження П. Чубинського  Мета: формувати в учнів систему знань про кількість населення світу та України; навчити визначати показники народжуваності, смертності, природного руху населення та їх вплив на зміну чисельності; аналізувати демографічні процеси в різних регіонах світу та України; формувати навички роботи зі статистичними показниками, креслити та аналізувати графіки …

Читати все »

Пиродокористування в умовах сталого розвитку (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Пиродокористування в умовах сталого розвитку Мета: формувати в учнів поняття «природокористування», «ресурсо­забезпеченість»; розвивати вміння аналізувати стан навколишнього середовища; виховувати дбайливе ставлення до природних багатств; формувати екологічне мислення. Обладнання: атласи, схеми, таблиці, діаграми, карти. Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок. Очікувані результати: учні навчаться: – пояснювати види природокористування; – давати визначення науковим поняттям «природокористування», «ресурсозабезпеченість».

Читати все »

Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа. Моніторинг навколишнього середовища в України (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа. Моніторинг навколишнього середовища в України. Практична робота №10 «Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України». Мета: формувати в учнів знання про природно-заповідний фонд України, особливості його розташування та його основні категорії; пояснити основні напрямки створення національної екологічної мережі; ознайомити з найвидатнішими природно-заповідними територіями України; повідомити учням про моніторинг навколишнього середовища в Україні, його зміст та …

Читати все »