П’ятниця 18.01.2019
Зверніть увагу!

Tag Archives: 7 клас. Геометрія

Перпендикулярні прямі (7 клас. Геометрія)

7 клас. Геометрія-Школа України

Тема. Перпендикулярні прямі Мета: домогтися засвоєння учнями означення перпендику­лярних прямих, променів та відрізків, а також означення перпендикуляра, проведеного з даної точки до даної прямої; виробити вміння відтворювати вивчені означен­ня, знаходити на готовому рисунку і робити самостійно рисунок, що зображує перпендикулярні прямі, промені тощо, а також уміння застосовувати вивченні поняття при розв’язуванні задач. Тип уроку: засвоєння знань, вироблення вмінь. Обладнання: набір …

Читати все »

Вертикальні кути. Кут між прямими, що перетинаються (7 клас. Геометрія)

7 клас. Геометрія-Школа України

Тема. Вертикальні кути. Кут між прямими, що перетинають­ся Мета: домогтися засвоєння учнями означення вертикальних кутів, формулювання та схеми доведення теореми про властивість вертикальних кутів; означення кута між пря­мими, що перетинаються; виробити в учнів уміння відтво­рювати вивчені математичні твердження, розпізнавати вертикальні кути на рисунку і будувати вертикальні кути; розв’язувати задачі із застосуванням теореми про суму суміжних кутів і теореми про вертикальні …

Читати все »

Суміжні кути. Властивості суміжних кутів (7 клас. Геометрія)

7 клас. Геометрія-Школа України

Тема. Суміжні кути. Властивості суміжних кутів Мета: домогтися засвоєння учнями змісту висновків з теореми про суму суміжних кутів та змісту понять «Висновок», «Посилання»; виробити вміння відтворювати вивчені висновки і використовувати вивчені твердження (те­орему і висновки з неї) при розв’язуванні задач на обчислення і доведення, у яких йдеться про суміжні кути. Тип уроку: доповнення знань, вироблення вмінь і навичок. Обладнання: таблиця …

Читати все »

Суміжні кути. Властивості суміжних кутів (7 клас. Геометрія)

7 клас. Геометрія-Школа України

Тема. Суміжні кути. Властивості суміжних кутів. Мета: домогтися свідомого розуміння учнями означення суміжних кутів, засвоєння змісту властивості суміжних кутів, а також сформувати уявлення в учнів про зміст поняття «теорема»; сформувати в учнів уміння розпізна­вати на готовому рисунку пари суміжних кутів, будувати кут, суміжний з даним, відтворювати зміст теореми про властивість суміжних кутів та, використовуючи цю влас­тивість, розв’язувати задачі на обчислення …

Читати все »

Кут. Вимірювання кутів (7 клас. Геометрія)

7 клас. Геометрія-Школа України

Тема. Кут. Вимірювання кутів Мета: закріпити знання учнів про зміст основних понять, вивче­них на попередньому уроці; домогтися засвоєння учнями нових понять «внутрішній промінь кута, бісектриса кута» і особливості вимірювання кутів, що розбиваються на дві частини своїм внутрішнім променем; сформувати вміння учнів розпізнавати рисунок і виконувати рисунок відповідно до описаної ситуації із використанням понять, вивчених на уроці, а також використовувати нові …

Читати все »

Кут. Вимірювання кутів (7 клас. Геометрія)

7 клас. Геометрія-Школа України

Тема. Кут. Вимірювання кутів Мета: повторити, узагальнити і систематизувати знання учнів щодо означення елементів та видів кутів, а також про властивість вимірювання кутів, відомі учням з п’ятого класу, а також доповнити ці знання новим поняттям «внутрішньої області кута» та нових для учнів одиниць вимірювання кутів — мінута і секунда. Виробити первинні вміння учнів виконувати зображення кутів певного виду або певної …

Читати все »

Вимірювання відрізків (7 клас. Геометрія)

7 клас. Геометрія-Школа України

Тема. Вимірювання відрізків Мета: домогтися засвоєння учнями властивості вимірюван­ня відрізків та загальної властивості для будь-яких трьох точок площини (в неявному вигляді нерівність трикутника), означення середини відрізка. Вироби­ти вміння відтворювати властивості вимірювання відрізків та загальної властивості для будь-яких трьох точок площини, означення середини відрізка, а також застосовувати ці твердження при розв’язуванні задач на обчислення довжин відрізків, та при з’ясуванні взаємного розміщення …

Читати все »

Відрізок. Вимірювання відрізків (7 клас. Геометрія)

7 клас. Геометрія-Школа України

Тема. Відрізок. Вимірювання відрізків Мета: 1. Домогтися засвоєння учнями змісту понять «відрізок», «внутрішня точка відрізка», «кінці відрізка», «перетин відрізків», «довжина відрізка» та змісту властивості вимірювання відрізків. 2. Виробити в учнів уміння роз­пізнавати на готовому рисунку відрізки і за описом ситуа­ції робити рисунки і пояснювати особливості розміщення точок із використанням вивчених понять, відповідно до умови задачі записувати властивість вимірювання відрізків і …

Читати все »

Промінь (7 клас. Геометрія)

7 клас. Геометрія-Школа України

Тема. Промінь Мета: домогтися засвоєння учнями означення променя як час­тини прямої, означення доповняльних півпрямих, домо­гтися оволодіння учнями вміння позначати і розрізняти на рисунку промені, доповняльні промені, виконувати рисунок за описом ситуації з використанням вивченої термінології. Тип уроку: засвоєння знань, умінь, навичок. Форма проведення: фронтальна бесіда. Обладнання: таблиця № 2 «Промінь». Хід уроку І. Організаційний момент Учитель перевіряє готовність учнів до …

Читати все »

Початкові поняття геометрії. Властивості точок і прямих (7 клас. Геометрія)

7 клас. Геометрія-Школа України

Тема. Початкові поняття геометрії. Властивості точок і пря­мих Мета: спираючись на отримані в попередніх класах знання учнів, сформувати уявлення учнів про предмет вивчення геометрії. Систематизувати знання учнів щодо видів геометричних фігур і виокремити з них найпростіші. Узагальнивши практичні знання і вміння учнів, сфор­мулювати властивості приналежності точок і прямих та властивості взаємного розміщення точок на прямій. Виробити первинні вміння із застосування …

Читати все »