П’ятниця , 23 Березень 2018

Tag Archives: 6 клас. Українська мова

Складні слова. Правопис складних і складноскорочених слів (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Складні слова. Правопис складних і складноскорочених слів Мета: ознайомити учнів зі складними та складноскороченими словами; формувати вміння правильно писати, узгоджувати зі складноскороченими словами прикметники та дієслова Очікувані результати: учні утворюють і вживають складноскорочені слова у власному мовленні, правильно узгоджуючи їх із прикметниками та дієсловами; правильно пишуть і вимовляють складні й складноскорочені слова. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, орфографічний словник Тип уроків: комбінований.

Читати все »

Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису природи (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий докладний переказ  розповідного тексту з елементами опису природи Мета: удосконалювати вміння учнів переказувати художні тексти, здатність усвідомлювати тему й основну думку висловлювання; удосконалювати культуру писемного мовлення Очікувані результати: учні розрізняють типи мовлення; мають уявлення про них; уміють самостійно добирати з літератури приклади кожного типу. Обладнання: підручник, текст для переказу Тип уроку: застосування знань і формування вмінь.

Читати все »

Зміни приголосних при творенні слів (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Зміни приголосних при творенні слів Мета: ознайомити учнів зі змінами приголосних при творенні іменників із суфіксами -ин- від прикметників на -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників на -ств-, -зтв-, -цтв-; формувати вміння правильно вимовляти й записувати слова, які зазнають змін; розвивати увагу, логічне мислення Очікувані результати: учні знають основні способи словотвору; приголосні, що зазнають змін при суфіксальному словотворенні; знаходять їх у слові, правильно …

Читати все »

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова. Словотвірний словник (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова. Словотвірний словник Мета: формувати й розвивати поняття та вміння щодо словотвірного ланцюжка; ознайомити учнів зі словотвірним розбором слова та словотвірним словником, особливостями його побудови Очікувані результати: учні визначають спосіб творення слів, знаходять і пояснюють вивчені орфограми; уміють користуватися словотвірним словником. Обладнання: підручник, словотвірний словник української мови, дидактичний матеріал Тип уроку: комбінований.

Читати все »

Розвиток зв’язного мовлення. Особливості будови роздуму. Усний докладний переказ розповідного тексту, що містить роздум (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Розвиток зв’язного мовлення. Особливості будови роздуму.  Усний докладний переказ розповідного тексту, що містить роздум Мета: удосконалювати вміння учнів переказувати текст, що містить роздум, пояснити різницю між роздумом розгорнутим і стягненим; розвивати логічне й образне мислення Очікувані результати: учні переказують почуті тексти, підпорядковуючи висловлювання темі й основній думці з дотримуванням композиції; помічають і виправляють недоліки у своєму й чужому мовленні. Обладнання: підручник, текст для …

Читати все »

Основні способи словотворення. Ознайомлення зі словотвірним словником (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Основні способи словотворення.  Ознайомлення зі словотвірним словником Мета: повторити й систематизувати знання учнів про основні способи словотвору; формувати й розвивати творчі вміння щодо використання різних способів у процесі творення слів; ознайомити учнів зі словотвірним словником, особливостями його побудови Очікувані результати: учні вміють самостійно утворювати нові слова вивченими способами; визначають спосіб творення відомих слів, знаходять і пояснюють вивчені орфограми в словах; уміють користуватися …

Читати все »

Змінювання й творення слів. Основні способи словотвору. Твірне слово — база для утворення іншого слова (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Змінювання й творення слів. Основні способи словотвору.  Твірне слово — база для утворення іншого слова Мета: ознайомити учнів з основними способами словотвору; сформувати вміння змінювати й утворювати нові слова; удосконалювати навички розбирати слова за будовою Очікувані результати: учні знають основні способи словотвору, визначають спосіб творення відомих слів; уміють самостійно утворювати нові слова вивченими способами. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал Тип уроків: вивчення нового матеріалу.

Читати все »

Аналіз контрольної роботи (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Аналіз контрольної роботи Мета: удосконалити знання, уміння й навички з лексикології та фразеології; розвивати вміння узагальнювати, систематизувати вивчене, проводити колективну та індивідуальну роботу над допущеними помилками; розвивати самостійність мислення Очікувані результати: учні вміють знаходити, аналізувати, виправляти помилки, допущені в контрольній роботі; добирають власні приклади на вивчені правила; грамотно висловлюють думки. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал Тип уроку: застосування знань і формування вмінь.

Читати все »

Контрольна робота № 2. Тестування. Навчальне читання художнього тексту мовчки (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Контрольна робота № 2. Тестування. Навчальне читання  художнього тексту мовчки Мета: перевірити рівень засвоєння набутих учнями знань та вмінь; з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу Очікувані результати: учні засвоїли основні поняття розділу, дотримуються лексичних норм у власному мовленні; визначають лексичне значення слова, групи слів за значенням, походженням, уживанням у мові; доводять приналежність слова до певної …

Читати все »

Джерела української фразеології. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновид фразеології (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Джерела української фразеології. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновид фразеології Мета: поглибити знання учнів про можливі джерела походження фразеологізмів; удосконалювати вміння розпізнавати в текстах фразеологізми, визначати їх вид та пояснювати значення Очікувані результати: учні пояснюють значення фразеологізмів, їх походження; правильно вживають фразеологізми в мовленні; користуються фразеологічним словником; підвищують мовну культуру. Обладнання: підручник, фразеологічний словник, дидактичний матеріал Тип уроку: комбінований.

Читати все »