Четвер 13.12.2018
Зверніть увагу!

Tag Archives: 6 клас. Музичне мистецтво

Весняна казка — опера (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Весняна казка — опера. Мета. Визначити особливості втілення весняних образів у музиці М. Римського-Корсакова, зокрема в опе­рі «Снігуронька». Розвивати вміння інтерпрету­вати, виконувати музичні твори, образне мислен­ня, творчу уяву. Виховувати інтерес до класичної музики, до творчості М. Римського-Корсакова, а також любов до природи та казки. Музичний матеріал: М. Римський-Корсаков. Сцена та арія Снігуронь­ки, пісня Леля з опери «Снігуронька» (слухання); В. …

Читати все »

Народні джерела музики (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Народні джерела музики. Мета. Розкрити значення народної музики, пісні як дже­рела творчості композиторів (на прикладі музи­ки М. Лисенка). Збагатити емоційно-естетичний досвід учнів, допомогти їм осягнути художньо-образну суть музичного мистецтва в його різних проявах. Виховувати в учнів інтерес до україн­ської класичної музики, народної пісні, а також естетичний смак. Музичний матеріал: М.Лисенко. Рапсодія № 2 для фортепіано(слухання); О. Жилінський «Веселкова пісня» …

Читати все »

Радість і жарт у музиці (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Радість і жарт у музиці. Мета. Розширити уявлення учнів про багатоваріантність виконання музичних творів жартівливого харак­теру. Збагатити емоційно-естетичний досвід учнів у ході сприйняття і виконання музики жартівли­вого характеру. Виховувати інтерес до музичних творів, народних пісень жартівливого, життєра­дісного характеру та до творчості Й. С. Баха. Музичний матеріал: Й. С. Бах. Скерцо (жарт) із сюїти № 2 (слухання); О. Жилінський «Веселкова …

Читати все »

Музичні жарти Баха (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Музичні жарти Баха. Мета. Розширити уявлення учнів про втілення у музиці жартівливих, життєрадісних образів. Визначити, в чому полягає відповідність музичної форми, за­собів виразності твору його задумові та життєвому змісту. Розвивати творчі здібності учнів, здібності до активної музично-творчої діяльності. Вихову­вати інтерес до народних пісень, музичних творів жартівливого, життєрадісного характеру, а також почуття гумору, оптимізму та вміння жартувати. Музичний матеріал: О. …

Читати все »

Жартівлива музика (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Жартівлива музика. Мета. Визначити особливості втілення жартівливих об­разів у музиці. Розвивати вміння інтерпретації музичних творів та вокальні навички, необхідні для образного, яскравого виконання пісні. Вихо­вувати інтерес та любов до народної пісні, до твор­чості М. Колесси, а також почуття гумору. Музичний матеріал: українські народні пісні «Ой під вишнею» (слу­хання), «Од Києва до Лубен» (розучування), «Віють вітри, віють буйні» (слухання); М. …

Читати все »

Музика мого краю (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Музика мого краю. Мета. Розширити уявлення учнів про народну музику, багатогранність музично-поетичних образів на­родних пісень, їхню красу та правдивість відобра­ження життя. Розвивати вміння інтерпретувати музичні твори, образне мислення і творчі здібнос­ті учнів. Виховувати інтерес до народної пісні, ціннісне ставлення до музики українського наро­ду та музично-естетичний смак. Музичний матеріал: українські народні пісні «Віють вітри, віють буй­ні» (слухання), «За городом качки …

Читати все »

Музика як мова почуттів (узагальнення, тематичне оцінювання) (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Музика як мова почуттів (узагальнення, тематич­не оцінювання). Мета. Узагальнити матеріал за темою семестру «Музи­ка як мова почуттів». Перевірити знання учнів із теми (тематична атестація). Розвивати аналі­тичні, творчі, виконавські навички учнів. Вихо­вувати ціннісне ставлення до музики, народних традицій, а також естетичний смак, почуття пре­красного, чуттєво-емоційне сприйняття життя та музики. Музичний матеріал: орієнтовні музичні твори та додатковий матеріал на вибір учнів …

Читати все »

Музика як мова почуттів (узагальнення, тематичне оцінювання) (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Музика як мова почуттів (узагальнення, тематич­не оцінювання). Мета. Узагальнити матеріал за темою семестру «Музи­ка як мова почуттів». Перевірити знання учнів із теми (тематичне оцінювання). Розвивати ху­дожні, творчі здібності учнів, стимулювати збагачення емоційно-почуттєвої сфери. Виховува­ти вміння аналізувати, висловлювати власне емоційно-ціннісне ставлення до музики та мистецтва. Музичний та  візуальний матеріал: орієнтовні музичні твори та додатковий матеріал на вибір учнів і вчителя. …

Читати все »

Пісні зимових свят (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Пісні зимових свят. Мета. Закріпити знання учнів про народні обрядові піс­ні (колядки та щедрівки). Визначити особливості фортепіанного циклу В. Барвінського «Колядки і щедрівки». Формувати вокально-хорові нави­чки учнів, уміння емоційно, виразно виконувати пісні. Виховувати інтерес до української обрядо­вої пісні, творчості В. Барвінського, а також по­вагу та інтерес до народних традицій, української пісні. Музичним матеріал: українські народні пісні, колядки «Нова радість …

Читати все »

Пісням присвячене життя (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Пісням присвячене життя. Мета. Визначити особливості музичної мови обро­бок М. Леонтовича. Розвивати вокально-хорові навички, творчі виконавські здібності учнів, збагачувати їхній емоційно-естетичний досвід. Ви­ховувати інтерес до хорової пісні, творчості М. Ле­онтовича, а також почуття співпереживання. Музичний та візуальний матеріал: М. Леонтович. Обробки українських народних пісень «Пряля» та «Щедрик» (слухання); українська народна пісня «Щедрик» (виконання); Дж. Гершвін «Колискова» (Виконання); В. Тропінін …

Читати все »