Вівторок , 24 Квітень 2018

Tag Archives: 5 клас. Українська мова

Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях. Культура мовлення (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.            Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях. Культура мовлення. Доцільність використання слів із переносним значенням. Лексична помилка (практично). Мета: □       навчальна: пояснити особливості слова як мовної одиниці; навчити розрізняти однозначні й багатозначні слова; □       розвивальна: розвивати навички колективної та самостійної роботи; здатність до логічного мислення, творчу уяву; мовленнєві навички; □       виховна: виховувати шанобливе ставлення до рідної мови; до …

Читати все »

Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.            Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками. Культура мовлення. Використання слів відповідно до їхнього значення. Мета: □     навчальна: пояснити особливості слова як мовної одиниці; навчити розрізняти однозначні й багатозначні слова; □     розвивальна: розвивати навички колективної та самостійної роботи; здатність до логічного мислення, творчу уяву; мовленнєві навички; □     виховна: виховувати шанобливе ставлення до рідної …

Читати все »

Контрольна робота №5 з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія» (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.              Контрольна робота №5 з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія» Мета: □   навчальна: перевірити знання учнів з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія»; □   розвивальна: розвивати логічне мислення, мовленнєві навички, уміння виконувати тестові завдання; самостійно працювати; □   виховна: виховувати шанобливе ставлення до мови. Внутрішньопредметні зв’язки: орфоепія, фонетика, орфографія, пунктуація. Міжпредметні зв’язки: виконання тестових завдань (формування ключо­вої компетенції). Тип уроку: урок перевірки знань та …

Читати все »

Тренувальні вправи з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія» (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.            Тренувальні вправи з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія». Мета: □     навчальна: повторити вивчені орфограми, застосовуючи набуті знання на практиці; формувати життєву компетентність; □     розвивальна: розвивати мовне чуття, абстрактне мислення, мовленнє­ві вміння, навички зіставлення, порівняння; розвивати цікавість; □     виховна: виховувати повагу до захисників Вітчизни. Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, синтаксис, мова і мовлення. Міжпредметні зв’язки: історія, культура. Тип уроку: урок формування вмінь і …

Читати все »

Подвоєння букв у загальних і власних назвах. Виразне читання вголос (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.             Подвоєння букв у загальних і власних назвах. Виразне читання вголос. Мета: □       навчальна: навчити правопису слів іншомовного походження; навчити знаходити в тексті слова з вивченими орфограмами; □       розвивальна: розвивати пам’ять, увагу, пошукові здібності; □       виховна: виховувати культуру усного і писемного мовлення. Внутрішньопредметні зв’язки: орфоепія, лексикологія, мова і мовлення. Міжпредметні зв’язки: географія, історія, художня література. Тип уроку: урок вивчення нового …

Читати все »

Правопис знака м’якшення та апострофа в словах іншомовного походження (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема. Правопис знака м’якшення та апострофа в словах іншомовного походження. Мета: □       навчальна: навчити правопису слів іншомовного походження; навчити знаходити в тексті слова з вивченими орфограмами; □       розвивальна: розвивати пам’ять, увагу, пошукові здібності; □       виховна: виховувати культуру усного і писемного мовлення. Внутрішньопредметні зв‘язки: орфоепія, лексикологія, мова і мовлення. Міжпредметні зв‘язки: географія, історія, художня література. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Читати все »

Написання слів іншомовного походження. Букви и, і. Словник іншомовних слів (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема. Написання слів іншомовного походження. Букви и, і. Словник іншомовних слів. Мета: □       навчальна: навчити правопису слів іншомовного походження; озна­йомити зі словником іншомовних слів; □       розвивальна: розвивати пам’ять, увагу, пошукові здібності; □       виховна: виховувати культуру усного і писемного мовлення. Внутрішньопредметні зв’язки: орфоепія, лексикологія, мова і мовлення. Міжпредметні зв’язки: географія. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Читати все »

Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків. Мета: □   навчальна: дати знання про типи подвоєння приголосних; навчити застосовувати орфографічні правила на письмі; □   розвивальна: розвивати логічне мислення, творчу уяву учнів; мовлення; □   виховна: виховувати шанобливе ставлення до творів мистецтва, по­чуття прекрасного. Внутрішньопредметні зв’язки: орфографія, орфоепія, пунктуація. Міжпредметні зв’язки: мова, література, образотворче мистецтво. Тип уроку: …

Читати все »

Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема. Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом. Мета: □     навчальна: поглибити знання учнів про вживання апострофа; форму­вати загальнопізнавальні вміння знаходити слова з цією орфограмою в текстах; удосконалювати орфоепічні вміння; □     розвивальна: розвивати мовленнєві навички, пам’ять, увагу, розвивати аналітичні вміння; □     виховна: виховувати повагу до культурної спадщини українців; стиму­лювати зацікавленість народними промислами. Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, морфологія, синтаксис, …

Читати все »

Урок розвитку комунікативних умінь № 17. Усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.  Урок розвитку комунікативних умінь № 17. Усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму. Мета: □     навчальна: навчити відтворювати зміст прослуханого тексту художньо­го стилю з елементами роздуму; збагачувати словниковий запас учнів; □     розвивальна: розвивати зв’язне мовлення, аналітико-синтетичні мисленнєві навички, асоціативну уяву; □    виховна: виховувати культуру людських стосунків. Внутрішньопредметні зв’язки: орфоепія, лексикологія. Міжпредметні зв’язки: мова, література, культура. Тип уроку: …

Читати все »