Понеділок , 23 Квітень 2018

Tag Archives: 5 клас. Музичне мистецтво

Відлуння історії в мистецтві (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Відлуння історії в мистецтві. Мета. Визначити особливості розкриття героїчних об­разів, історії нашого народу в різних видах мис­тецтва. Розвивати образно-асоціативне мислення, творчі, виконавські навички. Виховувати патрі­отичні почуття та інтерес до історії українського народу. Музичний та візуальний матеріал: І. Карабиць. Перша симфонія «П’ять пісень про Україну» (II ч. «Дума») — слухання; М. Гайворонський. «Йде січове військо» (розучуван­ня); О. Бородін. «Богатирська мелодія» …

Читати все »

Марини живописні та музичні (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Марини живописні та музичні. Мета. Визначити особливості відображення в мисте­цьких творах морських пейзажів (марин). Розви­вати уяву, творчі здібності, образно-асоціативне мислення учнів. Виховувати інтерес та естетич­не ставлення до природи (моря), творчості мари­ністів. Музичний та візуальний матеріал:  М. Римський-Корсаков. Вступ «Окиян — море синєє» до опери «Садко» (слухання); 3. Майстрова. «Я малюю море» (розучування); О. Янушкевич. «Біла казка» (виконання); І. Айвазовський. …

Читати все »

Пейзаж у музиці та живописі (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Пейзаж у музиці та живописі. Мета. Визначити особливості відтворення образів при­роди (пейзажу) у музиці в зіставленні з образа­ми пейзажів у живописі. Познайомити учнів з ха­рактерними рисами творчості Ю. Щуровського. Розвивати вміння учнів логічно мислити, інтер­претувати та виразно виконувати музичні твори. Виховувати інтерес до мистецтва, любов до зимо­вої природи. Музичний та візуальний матеріал: Ю. Щуровський. «Після перегляду Куїнджі» (слухання); О. …

Читати все »

Зима у барвах і звуках (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Зима у барвах і звуках. Мета. Визначити особливості зв’язку музики та візу­ального мистецтва. Дати уявлення про пейзаж та програмну музику. Визначити характерні ри­си музичних творів А. Вівальді, Г. Свиридова, Янушкевич. Розвивати вміння вдумливо сприй­мати та інтерпретувати різнопланові за змістом твори, творчу уяву, здібності. Виховувати інтерес до музичного та візуального мистецтва, до музики композиторів-класиків (А. Вівальді, Г. Свиридо­ва) та художників-пейзажистів. …

Читати все »

Взаємозв’язок музики і мистецтва слова (узагальнення) (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Взаємозв’язок музики і мистецтва слова (узагаль­нення). Мета. Узагальнити матеріал теми семестру «Музика і мистецтво слова». Перевірити знання учнями теми (тематична атестація). Розвивати аналітич­ні, творчі, виконавські навички учнів. Виховувати інтерес до музики, мистецтва, почуття краси та інші моральні якості учнів. МУЗИЧНИЙ матеріал: орієнтовні музичні твори та додатковий матеріал за бажанням учнів, учителя. Тип уроку: урок узагальнення теми; урок-конкурс. Обладнання: музичні …

Читати все »

Взаємозв’язок музики і мистецтва слова (узагальнення) (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Взаємозв’язок музики і мистецтва слова (узагальнення) Мета. Узагальнити матеріал теми семестру «Музика і мистецтво слова». Перевірити знання учнями тематичного матеріалу (тематична атестація) Музичний та літературний матеріал: фрагменти літературних творів; Л. Толстой. Фрагмент роману «Війна і мир» (слухання); С. Прокоф’єв. Вальс із опери «Війна і мир» (слу­хання); музичні, літературні твори, що  вивчалися протягом семестру (вибрані за бажанням учителя, учнів) Тип …

Читати все »

Музика в кіномистецтві (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Музика в кіномистецтві. Мета. Визначити особливості кінофільмів, у яких му­зика є «головною дійовою особою» або допомагає яскравіше розкрити зміст та образи героїв. Удо­сконалювати вміння порівнювати, інтерпрету­вати музичні твори, розвивати творчі здібності, вокально-хорові навички учнів. Виховувати есте­тичний смак, інтерес до кіномистецтва, найкращі моральні якості учнів. Музичний матеріал: Р. Роджерс. Пісня «До-ре-мі» із кінофільму «Звуки музики» (розучування); фрагмент із кі­нофільму «Звуки …

Читати все »

Єдність музики і слова (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Єдність музики і слова.  Мета. Поглибити уявлення учнів про взаємозв’язок му­зики та літератури. Розкрити особливості її  впли­ву не тільки на сюжет оповідання, а й на життя людини, її вчинки. Розвивати емоційність,  уя­ву, творчі здібності учнів, виконавські вокально-хорові навички, вміння інтерпретації музики.  Ви­ховувати почуття патріотизму, співпереживання, інтересу до класичної та народної музики , Музичний та літературний матеріал:  А. Житкевич. «Все …

Читати все »

Музика в прозі (оповіданнях) (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Музика в прозі (оповіданнях). Мета. Поглибити уявлення учнів про взаємозв’язок музичного мистецтва та літератури. Визначити роль музики в розвитку сюжету та силу її емоційного впливу на героїв оповідання «Старий кухар». Розвивати образне мислення, уяву, музично-творчі здібності учнів. Виховувати почуття співпереживання, емоційної чутливості, ціннісного ставлення до літератури, музики. Музичний та літературний матеріал: К. Паустовський. «Старий кухар» (слухання) . В. А. …

Читати все »

Музика в байках (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Музика в байках. Мета. Визначити важливу роль музики в байках. Роз­вивати навички інтерпретувати твори, виявля­ти й розуміти головну думку літературного твору про музику. Виховувати інтерес до байки, камер­ної музики, належне (критичне, самокритичне) ставлення до виконання музики, належні мораль­ні якості творчої особистості. Музичний та літературний матеріал: І, Крилов. «Квартет» (байка) з трьома фрагмента ми «хаотичної» квартетної музики; байка Л. Глібова …

Читати все »