Субота , 18 Листопад 2017

Tag Archives: 4 клас. Літературне читання

Тамара Коломієць. Ялинка мого дитинства (спогади) (4 клас. Літературне читання)

4 клас. Літературне читання - Школа України

Тамара Коломієць. Ялинка мого дитинства (спогади) Мета: вдосконалювати навички свідомого виразного читання прозових творів; вчити аналізувати прочитане; збагачувати знання учнів про історію свого народу, про важкі роки другої світової війни; розвивати зв’язне мовлення, образне мислення; виховувати любов до прекрасного.

Читати все »

Іван Бондарчук. На новій землі (4 клас. Літературне читання)

4 клас. Літературне читання - Школа України

Іван Бондарчук. На новій землі Мета: вдосконалювати навички свідомого виразного читання; вчити знаходити голов­ну думку твору; розширювати знання учнів про життя українців за кордоном; роз­вивати пам’ять, уяву, образне мислення; виховувати працелюбність, любов до Бать­ківщини.

Читати все »

Іван Гнатюк. Козацький дуб (4 клас. Літературне читання)

4 клас. Літературне читання - Школа України

Іван Гнатюк. Козацький дуб      Мета: продовжити ознайомлення учнів зі славною історією українського козацтва; вдосконалювати навички свідомого, виразного читання поетичних творів; розвивати зв’язне мовлення, творчу уяву; виховувати гордість за свій народ.

Читати все »

Марія Пригара. Козак Голота (4 клас. Літературне читання)

4 клас. Літературне читання - Школа України

Марія Пригара. Козак Голота Мета: Ознайомити учнів з творчістю української письменниці Марії Пригари, з її тво­ром «Козак Голота»; вдосконалювати навички свідомого виразного читання; вчити знаходити в структурі тексту описи, порівняння; розвивати зв’язне мовлення, творчу уяву, пам’ять; виховувати гордість за свій народ.

Читати все »

Урок позакласного читання. Козацькому роду нема переводу (4 клас. Літературне читання)

4 клас. Літературне читання - Школа України

Урок позакласного читання. Козацькому роду нема переводу Мета: вдосконалювати навички виразного читання; закріплювати знання про минуле українського козацтва; розвивати зв’язне мовлення, вміння аналізувати, робити ви­сновки; виховувати повагу до козаків, інтерес до читання.

Читати все »

Марія Хоросницька. Звідки в міста назва — Львів (4 клас. Літературне читання)

4 клас. Літературне читання - Школа України

Марія Хоросницька. Звідки в міста назва — Львів Мета: вдосконалювати навички свідомого виразного читання поетичних творів; озна­йомити учнів із походженням назви міста Львів; сприяти свідомому розумінню тек­сту вірша; розвивати зв’язне мовлення, пізнавальні інтереси учнів; збагачувати словниковий запас; виховувати любов до України, шанобливе ставлення до історії рідного народу.

Читати все »

Дмитро Білоус. У назвах міст і сіл слова… (4 клас. Літературне читання)

4 клас. Літературне читання - Школа України

Дмитро Білоус. У назвах міст і сіл слова…  Мета: вдосконалювати навички свідомого виразного читання; розширювати уявлення учнів про історію свого краю, походження назв міст, річок; розвивати зв’язне мов­лення, образне мислення; виховувати любов до рідної землі.

Читати все »

Іван Крип’якевич. Книги за княжів часів (4 клас. Літературне читання)

4 клас. Літературне читання - Школа України

Іван Крип’якевич. Книги за княжів часів Мета: вдосконалювати навички свідомого виразного читання науково-популярних тек­стів; продовжити ознайомлення учнів з історією створення книг; розвивати зв’язне мовлення, творчу уяву; виховувати любов до книг. Підручник: Літературне читання. Підручник для 4 класу. (О. Я. Савченко), Видавничий дім «Освіта», 2015

Читати все »

Урок позакласного читання. Сторінками історії України (за поезіями Олександра Олеся із книги «Княжа Україна») (4 клас. Літературне читання)

4 клас. Літературне читання - Школа України

Урок позакласного читання. Сторінками історії України (за поезіями Олександра Олеся із книги «Княжа Україна») Мета: вдосконалювати навички свідомого виразного читання поетичних творів; вчити аналізувати, порівнювати, узагальнювати прочитане; розвивати зв’язне мовлення, творчу уяву; виховувати любов до рідного краю, його історичного минулого, праг­нення пізнавати історію українського народу. Підручник: Літературне читання. Підручник для 4 класу. (О. Я. Савченко), Видавничий дім «Освіта», 2015

Читати все »

Олександр Олесь. Ярослав Мудрий (4 клас. Літературне читання)

4 клас. Літературне читання - Школа України

Олександр Олесь. Ярослав Мудрий   Мета: продовжити ознайомлення учнів з творчістю Олександра Олеся, з уривками із його книги «Княжа Україна»; розширювати уявлення про історичне минуле, про мудрість і розважність князя Ярослава Мудрого; вдосконалювати навички свідо­мого виразного читання; збагачувати словниковий запас школярів; навчати само­стійно давати характеристики дійовій особі; формувати оцінні судження; вихову­вати любов і повагу до історичного минулого нашої держави. Підручник: Літературне …

Читати все »