Субота 19.01.2019
Зверніть увагу!

Tag Archives: 11 клас. Зарубіжна література

Я — літературно освічена людина (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Я — літературно освічена людина МЕТА: підсумувати вивчене протягом навчання в школі, оцінити зусилля учнів, дати настанови на майбутнє; розвивати інтерес до самостійного читання художньої літератури, грамотних її інтерпретації та аналізу; виховувати повагу до книги, естетичний смак, праг­нення до самоосвіти та самовдосконалення. ОБЛАДНАННЯ: улюблені книги учнів, ілюстрації до творів, аудіозаписи пісень, художнього читання, текст анкети. ТИП УРОКУ: урок-підсумок.

Читати все »

Контрольна робота за темами: «П. Зюскінд “Запахи…”», «Сучасний літературний процес (огляд)», «Повторення та систематизація вивченого матеріалу» (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Контрольна робота за темами: «П. Зюскінд “Запа­хи…”», «Сучасний  літературний процес (огляд)», «Повторення та систематизація вивченого матеріалу» МЕТА: допомогти учням осягнути глибину й багатство худож­ньої літератури, її значення в житті людини; виявити рівень знань, умінь та навичок учнів із метою конт­ролю й корекції; удосконалювати навички аналізу літературного твору, висловлення думок та їх аргу­ментації; розвивати вміння систематизувати й уза­гальнювати вивчений матеріал; …

Читати все »

Найвидатніші здобутки світової літератури кінця ХХ — початку XXI ст. (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Найвидатніші здобутки світової літератури кінця ХХ — початку XXI ст. МЕТА: допомогти учням пригадати, систематизувати й уза­гальнити знання про найвидатніші здобутки у світо­вому літературному процесі ХХ-ХХІ ст.; удоскона­лювати навички аналізу, систематизації та узагаль­нення знань; уміння оцінювати художній твір з ідейно- естетичних позицій висловлювати про нього думку, аргументувати її; виховувати повагу до духовних надбань людства, прагнення до самоосвіти та само­вдосконалення …

Читати все »

Найвидатніші здобутки світової літератури XIX ст. (доби реалізму та раннього модернізму) (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Найвидатніші здобутки світової літератури XIX ст. (доби реалізму та раннього модернізму) МЕТА: допомогти учням пригадати, систематизувати й уза­гальнити знання про найвидатніші здобутки світової літератури XIX ст.; розвивати навички аналізу, си­стематизації та узагальнення ознак художніх творів, літературних напрямів і стилів, удосконалювати вміння висловлювати свої думки та аргументувати їх; виховувати повагу до духовних надбань людства, ху­дожньої літератури, до загальнолюдських цінностей. ОБЛАДНАННЯ: « …

Читати все »

Найвидатніші здобутки світової літератури XVII і XVIII ст., а також XIX ст. (доби романтизму) (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Найвидатніші здобутки світової літератури XVII і XVIII ст., а також XIX ст.   (доби романтизму) МЕТА: допомогти учням пригадати, узагальнити й система­тизувати відомості про літературу цих епох, скласти загальне враження; розвивати навички узагальнення й систематизації навчального матеріалу, висловлення своїх думок і вражень про твір мистецтва; виховувати повагу до духовних надбань людства, зокрема в літе­ратурі. ОБЛАДНАННЯ: «портретна галерея» письменників цих епох, …

Читати все »

Найвидатніші здобутки світової літератури доби античності, Середньовіччя та Відродження (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Найвидатніші здобутки світової літератури доби ан­тичності, Середньовіччя та Відродження МЕТА: повторити, узагальнити та систематизувати відо­мості про найвидатніші явища світової літератури цих епох; розвивати пам’ять, аналітичне мислення, уміння визначати характерні ознаки літератур пев­них періодів та висловлювати судження про них; виховувати любов до літератури, повагу до духовних надбань людства. ОБЛАДНАННЯ: «портретна галерея» письменників античності, Серед­ньовіччя та Відродження, книжкова виставка, схеми, таблиці, …

Читати все »

Позакласне читання. Твір Тетяни Толстої «Віконечко» (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Позакласне читання. Твір Тетяни Толстої «Віконечко» МЕТА: ознайомити зі зразками сучасної прози постмодер­нізму, зацікавити творчістю майстрів пера — наших сучасників, розширювати кругозір учнів; розвивати навички літературознавчого аналізу, самостійного вибору книг для читання, оцінки їхньої ідейно- естетичної вартості; виховувати грамотного читача, любов до літератури, пошану до духовних надбань людства. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменниці, видання твору, ілюстративні матеріали ТИП УРОКУ: бесіда з …

Читати все »

Сучасний літературний процес (огляд). Співіснування і взаємодія різних стилів, напрямів, течій (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Сучасний літературний процес (огляд). Співіснування і взаємодія різних стилів, напрямів, течій. Найпоміт­ніші сучасні літературні явища МЕТА: ознайомити учнів із напрямами розвитку сучасного літературного процесу, співіснуванням та взаємо­дією різних стилів, напрямів, течій; розвивати на­вички самостійної роботи з літературними текстами, визначення їхньої художньої вартості, висловлення та обґрунтування своєї думки про явища мистецтва; виховувати любов до літератури, повагу до загально­людських цінностей, естетичний …

Читати все »

Патрік Зюскінд « Запахи. Історія одного вбивці ». Образ Гренуя та його літературні прототипи (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Патрік Зюскінд « Запахи. Історія одного вбивці ». Образ Гренуя та його літературні прототипи МЕТА: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст, особливості твору письменника; розвивати на­вички сприйняття, аналізу постмодерністського тво­ру, «розшифрування» його, прочитання підтексту, ви­словлення своєї думки про нього, своєї інтерпретації; розширювати кругозір учнів; виховувати прагнення до самопізнання та самовдосконалення, естетичний смак. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до …

Читати все »

Життя і творчість німецького письменника Патріка Зюскінда. Ознаки постмодернізму в повісті «Запахи. Історія одного вбивці» (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Життя і творчість німецького письменника Патріка Зюскінда. Ознаки постмодернізму в повісті «Запахи. Історія одного вбивці» МЕТА: ознайомити учнів із життям і творчістю письменника, ознаками постмодернізму в його найвідомішому тво­рі; розвивати навички сприйняття й аналізу творів постмодернізму, висловлення своєї думки та її аргу­ментування; розширювати кругозір учнів, виховувати естетичний смак, критичне мислення. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього. ХІД    …

Читати все »