Неділя 22.07.2018

Tag Archives: 11 клас. Хімія

Етиленгліколь, гліцерин. Одержання й використання спиртів (11 клас. Хімія)

Хімія-Школа України

Тема уроку. Етиленгліколь, гліцерин. Одержання й використання спиртів Цілі уроку: розширити знання учнів про оксигеновмісні органічні сполуки на прикладі багатоатомних спиртів; формувати знання про етиленгліколь і гліцерин як органічні сполуки, що містять кілька функціональних гідроксильних груп, — багатоатомні спирти; розвивати навички складання структурних формул і характеризування властивостей речовин на прикладі гомологів та ізомерів етиленгліколю і гліцерину; ознайомити з головними способами …

Читати все »

Хімічні властивості спиртів: повне й часткове окиснення, дегідратація, взаємодія з лужними металами, гідрогенгалогенідами (11 клас. Хімія)

Хімія-Школа України

Тема уроку. Хімічні властивості спиртів: повне й часткове окиснення, дегідратація, взаємодія з лужними металами, гідрогенгалогенідами Цілі уроку: вивчити хімічні властивості спиртів на прикладі насичених одноатомних спиртів — їх повного окиснення, взаємодії з металевим натрієм, гідроген хлоридом; розвивати вміння й навички складати хімічні рівняння на прикладі хімічних властивостей насичених одноатомних спиртів. Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок і …

Читати все »

Спирти. Насичені одноатомні спирти. Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів (11 клас. Хімія)

Хімія-Школа України

Тема уроку. Спирти. Насичені одноатомні спирти. Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів Цілі уроку: формувати уявлення учнів про розмаїтість органічних речовин на прикладі оксигеновмісних органічних сполук; розширити поняття «функціональна група» на прикладі гідроксильної групи спиртів; формувати знання учнів про гомологічний ряд насичених одноатомних спиртів; ознайомити з номенклатурою спиртів. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. …

Читати все »

Узагальнення й систематизація знань про природні джерела вуглеводнів (11 клас. Хімія)

Хімія-Школа України

Тема уроку. Узагальнення й систематизація знань про природні джерела вуглеводнів Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про природні джерела вуглеводнів, їх переробку, використання продуктів переробки. Тип уроку: узагальнення й систематизації знань. Форми роботи: групова. Обладнання: картки-завдання.

Читати все »

Охорона навколишнього середовища від забруднення в процесі переробки вуглеводневої сировини й використання продуктів її переробки (11 клас. Хімія)

Хімія-Школа України

Тема уроку. Охорона навколишнього середовища від забруднення в процесі переробки вуглеводневої сировини й використання продуктів її переробки. Поняття про спектральні методи визначення структури органічних сполук Цілі уроку: розглянути екологічні проблеми переробки вуглеводневої сировини й використання продуктів її переробки, а також можливі шляхи розв’язання питань охорони навколишнього середовища в процесі переробки й використання вуглеводневої сировини; формувати екологічну свідомість учнів; дати поняття …

Читати все »

Кам’яне вугілля, продукти коксування кам’яного вугілля, їх використання (11 клас. Хімія)

Тема уроку. Кам’яне вугілля, продукти коксування кам’яного вугілля, їх використання Цілі уроку: з’ясувати роль кам’яного вугілля як джерела різних хімічних речовин; ознайомити учнів з головними принципами процесу коксування кам’яного вугілля; показати розмаїтість використання продуктів коксування; ознайомити учнів із проблемами забруднення навколишнього середовища продуктами переробки нафти, вугілля й природного газу; поглибити знання про парниковий ефект; формувати уявлення про альтернативні джерела енергії …

Читати все »

Нафта. Склад, властивості нафти. Головні процеси переробки: перегонка, крекінг (11 клас. Хімія)

Тема уроку. Нафта. Склад, властивості нафти. Головні процеси переробки: перегонка, крекінг. Використання нафтопродуктів. Використання нафтопродуктів. Детонаційна стійкість бензину Цілі уроку: з’ясувати склад і властивості природного джерела вуглеводнів — нафти; ознайомити учнів з головними процесами переробки нафти, одержання вуглеводнів, необхідних у народному господарстві; розглянути головні наукові принципи технологічних процесів переробки нафти; показати широкі можливості використання нафтопродуктів. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. …

Читати все »

Природний і супутній нафтовий гази, їхній склад, використання (11 клас. Хімія)

Тема уроку. Природний і супутній нафтовий гази, їхній склад, використання Цілі уроку: формувати в учнів знання про природні джерела вуглеводнів; розширити знання про органічні сполуки на прикладі класифікації вуглеводневої сировини; проаналізувати історичні аспекти формування й географічне місцезнаходження головних природних джерел вуглеводнів; показати використання їх як палива й важливого джерела синтезу органічних сполук; ознайомити зі складом, фізичними властивостями, головними способами переробки …

Читати все »

Контроль рівня навчальних досягнень з теми «Вуглеводні» (11 клас. Хімія)

Тема уроку. Контроль рівня навчальних досягнень з теми «Вуглеводні» Цілі уроку: узагальнити та скоригувати знання учнів з теми «Вуглеводні»; визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння головних понять, уміння використовувати їх на практиці. Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок. Форми роботи: письмова самостійна робота за варіантами. Обладнання: картки-завдання.

Читати все »

Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємозв’язок між вуглеводнями (11 клас. Хімія)

Тема уроку. Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємозв’язок між вуглеводнями Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про вуглеводні, їхні хімічні властивості, застосування; показати взаємозв’язок між вуглеводнями; розвивати навички виконання вправ і розв’язання задач, що базуються на хімічних властивостях, способах одержання й застосування вуглеводнів. Тип уроку: узагальнення й систематизації знань. Форми роботи: групова. Обладнання: картки-завдання.

Читати все »