П’ятниця 18.01.2019
Зверніть увагу!

Tag Archives: 11 клас. Географія

Становлення соціальної географії України. Соціальна інфраструктура (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Становлення соціальної географії України. Соціальна інфраструктура. Мета уроку: актуалізувати знання про соціальну інфраструктуру; пояснити відмінності у функціях її складових; дати уявлення про становлення соціальної географії України; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, додаткові джерела знань, схема «Галузі соціальної інфраструктури », дані про окремі галузі соціальної інфраструктури. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Ключові поняття: соціальна географія, соціальна інфраструктура, …

Читати все »

Узагальнення знань учнів з тем «Україна на політичній карті Європи і світу», «Населення України», «Економічна географія України» (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

 Узагальнення знань учнів з тем «Україна на політичній карті Європи і світу», «Населення України», «Економічна географія України».  Мета уроку: перевірка рівня засвоєння учнями раніше вивченого матеріалу. Тип уроку: контроль набутих знань, умінь і навичок.

Читати все »

Природно-ресурсний потенціал та його вплив на розвиток господарства. Економіко-географічні відмінності регіонів, їх спеціалізація (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Природно-ресурсний потенціал та його вплив на розвиток господарства. Економіко-географічні відмінності регіонів, їх спеціалізація. Мета уроку: актуалізувати знання про природно-ресурсний потенціал України; пояснити його вплив на розвиток господарства; дати уявлення про економіко-географічні відмінності регіонів, їх спеціалізацію; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, карта «Господарство», таблиця «Види природних ресурсів». Тип уроку: комбінований. Ключові поняття: господарство, природні ресурси, природно-ресурсний потенціал, спеціалізація.

Читати все »

Структура національного господарства (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Структура національного господарства.  Мета уроку: актуалізувати знання про галузі виробничої і невиробничої сфери та риси ринкової системи господарювання; пояснити зміни у структурі національного господарства України; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, карта «Господарство», схема «Галузева структура народного господарства». Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Ключові поняття: господарство, галузь, міжгалузевий комплекс, інфраструктура, виробнича сфера, невиробнича сфера, ринкова система господарювання, …

Читати все »

Практикум №26. Практична робота «Оцінка показників якості життя населення України» (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Практикум №26. Практична робота «Оцінка показників якості життя населення України». Мета уроку: закріпити знання про показники якості життя населення; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, карта «Господарство», таблиця «Динаміка ІРЛП для окремих країн світу», статистичні дані, необхідні для розрахунку індексу розвитку людського потенціалу. Тип уроку: формування вмінь. Ключові поняття: господарство, якість життя, індекс розвитку людського потенціалу.

Читати все »

Показники соціально-економічного розвитку держави. Показники якості життя населення (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Показники соціально-економічного розвитку держави. Показники якості життя населення.  Мета уроку: актуалізувати знання про валовий внутрішній продукт, національний дохід; пояснити відмінності в їх розрахунках; дати уявлення про розрахунки показників якості життя населення; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, карта «Господарство», статистичні дані про валовий внутрішній продукт України та інших країн світу. Тип уроку: комбінований. Ключові поняття: господарство, …

Читати все »

Сучасні риси національного господарства. Реструктуризація господарського комплексу України (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Сучасні риси національного господарства. Реструктуризація господарського комплексу України.  Мета уроку: актуалізувати знання про сучасні риси національного господарства України; пояснити зміни в господарському комплексі за роки незалежності; порівняти ринкову та командну системи господарювання; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, карта «Господарство», таблиця «Порівняння ринкової та командної систем господарювання». Тип уроку: комбінований. Ключові поняття: господарський комплекс, галузь, інфраструктура, ринкова система …

Читати все »

Сучасні міграційні процеси в Україні (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Сучасні міграційні процеси в Україні.  Мета уроку: актуалізувати знання про види міграції; сформувати уявлення про географію та причини сучасних міграційних процесів в Україні; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, таблиця «Позитивні і негативні наслідки постійної та сезонної трудових міграцій із території України». Тип уроку: комбінований. Ключові поняття: трудові ресурси, міграція, еміграція, імміграція, сальдо міграції.

Читати все »

Соціальна структура населення. Працересурсний потенціал (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Соціальна структура населення. Працересурсний потенціал.  Мета уроку: актуалізувати знання про трудові ресурси; сформувати уявлення про соціальну структуру населення; дати оцінку працересурсному потенціалу України; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Ключові поняття: трудові ресурси, економічно активне населення, зайнятість населення, безробітні, соціальна структура населення, трудові ресурси, працересурсний потенціал.

Читати все »

Розселення українців у світі. Українська діаспора. Практикум №25. Практична робота «Нанесення на контурну карту країн із найбільшою українською діаспорою» (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Розселення українців у світі. Українська діаспора. Практикум №25. Практична робота «Нанесення на контурну карту країн із найбільшою українською діаспорою».  Мета уроку: закріпити відомості про етнографічні групи українців та етнографічне районування; актуалізувати знання про розселення українців у світі та українську діаспору; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, контурна карта, таблиця «Хвилі міграції». Тип уроку: комбінований. Ключові поняття: етнічний склад …

Читати все »