Вівторок , 24 Квітень 2018

Tag Archives: 10 клас. Зарубіжна література

Етичні та естетичні засади соціально спрямованої лірики (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. Етичні та естетичні засади соціально спрямованої лірики. Видатний російський поет М. О. Некрасов — «співець страждань народних». Життєвий і творчий шлях письменника Мета: ознайомити з життям і творчістю видатного російського письменника, зацікавити ними; допомогти визначити роль і місце Некрасова в літературі; розвивати навички сприйняття навчального матеріалу на слух, визначення головного, висловлювання власних думок і вражень; виховувати активну життєву позицію. …

Читати все »

Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини ХІХ ст. (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини ХІХ ст. Світоглядно-естетичні зрушення в мистецтві та літературі. Поняття про декаданс Мета: допомогти учням зрозуміти основні тенденції розвитку літератури в середині ХІХ століття; розвивати навички складання опорних конспектів; учити визначати головне, систематизувати й узагальнювати набуті знання, використовувати міжпредметні зв’язки; виховувати любов до художнього слова. Оснащення: портрети письменників середини ХІХ століття, виставка поетичних …

Читати все »

Контрольна робота за творами Л. Толстого та А. Чехова (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. (КР) Контрольна робота за творами Л. Толстого та А. Чехова Мета: виявити рівень знань, умінь та навичок учнів із метою контролю та корекції; розвивати пам’ять, логічне, образне мислення, уміння характеризувати героїв, висловлювати свої думки; виховувати високі моральні якості характеру. Оснащення: тестові завдання (2 варіанти). Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

Читати все »

А. П. Чехов «Скрипка Ротшильда», «Людина у футлярі». Бесіда з позакласного читання (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. (ПЧ) А. П. Чехов «Скрипка Ротшильда», «Людина у футлярі». Бесіда з позакласного читання Мета: розширити коло читацьких інтересів школярів, зацікавити життям і творчістю письменника; розвивати навички самостійного читання й аналізування художніх творів, висловлювання про них своєї думки; виховувати культуру читання, естетичні смаки, кращі моральні якості. Оснащення: портрет письменника, виставка його творів, ілюстрації до них. Тип уроку: бесіда з позакласного …

Читати все »

Загальнолюдське значення роману Л. Толстого «Анна Кареніна» (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. Загальнолюдське значення роману Л. Толстого «Анна Кареніна» Мета: поглибити, підсумувати й узагальнити знання учнів про твір, його ідейно-художні особливості; розвивати навички виокремлення головного, узагальнення, висловлювання власного обґрунтованого оцінювання; виховувати високі морально-етичні принципи, естетичні смаки. Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього. Тип уроку: систематизація та узагальнення вивченого.

Читати все »

Автобіографічний характер образу Левіна. Образ автора у романі (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. Автобіографічний характер образу Левіна. Образ автора у романі Мета: допомогти учням розкрити ідейно-художні особливості образу Левіна, його зв’язок із автором; розвивати навички характеризування героїв, зіставлення явищ літературного та реального життя, уміння висловлювати свої думки й обґрунтовувати їх; виховувати кращі людські якості, активну громадську позицію. оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього. Тип уроку: формування вмінь та навичок. …

Читати все »

«Діалектика душі» толстовських героїв у романі «Анна Кареніна». Інші герої твору, «вищий світ» (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. «Діалектика душі» толстовських героїв у романі «Анна Кареніна». Інші герої твору, «вищий світ» Мета: допомогти учням розкрити ідейно-художні особливості та значення образів твору; розвивати навички характеризування героїв у всій їх складності та суперечливості, зіставляти з реальним життям, особистими спостереженнями; виховувати кращі людські якості, естетичні смаки. Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього. Тип уроку: формування вмінь та …

Читати все »

Психологічна глибина та суперечливість образу Анни Кареніної з однойменного роману Л. Толстого (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. Психологічна глибина та суперечливість образу Анни Кареніної з однойменного роману Л. Толстого Мета: допомогти учням розкрити образ Анни й глибше зрозуміти його значення, дослідити майстерність автора у його створенні; розвивати навички характеризування образів, уміння визначати головне й художні деталі, висловлювати свої думки; виховувати високі моральні якості. Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього. Тип уроку: формування вмінь …

Читати все »

Художній паралелізм композиції як основний художній принцип втілення проблематики роману Л. Толстого «Анна Кареніна»; особливості його стилю (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. Художній паралелізм композиції як основний художній принцип втілення проблематики роману Л. Толстого «Анна Кареніна»; особливості його стилю Мета: допомогти учням усвідомити проблематику твору та її художнє втілення; розвивати навички виокремлення головного в постановці й розв’язанні автором проблем; висловлення власної думки про прочитане; уміння аналізувати великий епічний твір; виховувати високі моральні якості. Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до …

Читати все »

Роман Л. Толстого «Анна Каретна» як художнє втілення «думки сімейної». Композиція твору та система образів (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. Роман Л. Толстого «Анна Каретна» як художнє втілення «думки сімейної». Композиція твору та система образів. Мета: допомогти учням осягнути ідейно-художній зміст твору, його композицію та систему образів; розвивати навички визначення ключових епізодів, їх коментування, висловлення своєї думки про прочитане; виховувати високі моральні якості. Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього; словники літературознавчих термінів. Тип уроку: вивчення нового …

Читати все »