П’ятниця , 19 Січень 2018

Tag Archives: 10 клас. Зарубіжна література

Автобіографічний характер образу Левіна. Образ автора у романі (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. Автобіографічний характер образу Левіна. Образ автора у романі Мета: допомогти учням розкрити ідейно-художні особливості образу Левіна, його зв’язок із автором; розвивати навички характеризування героїв, зіставлення явищ літературного та реального життя, уміння висловлювати свої думки й обґрунтовувати їх; виховувати кращі людські якості, активну громадську позицію. оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього. Тип уроку: формування вмінь та навичок. …

Читати все »

«Діалектика душі» толстовських героїв у романі «Анна Кареніна». Інші герої твору, «вищий світ» (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. «Діалектика душі» толстовських героїв у романі «Анна Кареніна». Інші герої твору, «вищий світ» Мета: допомогти учням розкрити ідейно-художні особливості та значення образів твору; розвивати навички характеризування героїв у всій їх складності та суперечливості, зіставляти з реальним життям, особистими спостереженнями; виховувати кращі людські якості, естетичні смаки. Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього. Тип уроку: формування вмінь та …

Читати все »

Психологічна глибина та суперечливість образу Анни Кареніної з однойменного роману Л. Толстого (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. Психологічна глибина та суперечливість образу Анни Кареніної з однойменного роману Л. Толстого Мета: допомогти учням розкрити образ Анни й глибше зрозуміти його значення, дослідити майстерність автора у його створенні; розвивати навички характеризування образів, уміння визначати головне й художні деталі, висловлювати свої думки; виховувати високі моральні якості. Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього. Тип уроку: формування вмінь …

Читати все »

Художній паралелізм композиції як основний художній принцип втілення проблематики роману Л. Толстого «Анна Кареніна»; особливості його стилю (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. Художній паралелізм композиції як основний художній принцип втілення проблематики роману Л. Толстого «Анна Кареніна»; особливості його стилю Мета: допомогти учням усвідомити проблематику твору та її художнє втілення; розвивати навички виокремлення головного в постановці й розв’язанні автором проблем; висловлення власної думки про прочитане; уміння аналізувати великий епічний твір; виховувати високі моральні якості. Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до …

Читати все »

Роман Л. Толстого «Анна Каретна» як художнє втілення «думки сімейної». Композиція твору та система образів (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. Роман Л. Толстого «Анна Каретна» як художнє втілення «думки сімейної». Композиція твору та система образів. Мета: допомогти учням осягнути ідейно-художній зміст твору, його композицію та систему образів; розвивати навички визначення ключових епізодів, їх коментування, висловлення своєї думки про прочитане; виховувати високі моральні якості. Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього; словники літературознавчих термінів. Тип уроку: вивчення нового …

Читати все »

Л. М. Толстой. Життєвий і творчий шлях письменника, його творчість як найповніший вияв можливостей реалістичної літератури (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. Л. М. Толстой. Життєвий і творчий шлях письменника, його творчість як найповніший вияв можливостей реалістичної літератури. Духовні й творчі шукання та здобутки митця Мета: ознайомити учнів із духовними та творчими шуканнями митця, зацікавити його творами й особистістю; розвивати навички роботи з книгою, сприйняття інформації на слух, виокремлення головного, висловлювання своїх міркувань та оцінок; виховувати повагу до літератури, до кращих …

Читати все »

(КР) Контрольна робота за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара» (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. (КР) Контрольна робота за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара» Мета: повторити, систематизувати й узагальнити вивчений матеріал; виявити рівень знань, умінь та навичок учнів з метою контролю і корекції; розвивати пам’ять, аналітичне, образне мислення, уміння зіставляти літературні явища з реаліями життя, висловлювати власні міркування та обґрунтовувати їх; виховувати гуманістичний світогляд, кращі моральні якості. Оснащення: тестові завдання (2 варіанти). Тип …

Читати все »

(РМ) Контрольний твір-роздум за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара» (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. (РМ) Контрольний твір-роздум за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара» Мета: виявити рівень розуміння змісту, ідейно-художніх особливостей твору; розвивати образне, аналітичне мислення, зв’язне писемне мовлення, уміння висловлювати свої судження й аргументувати їх; виховувати високі моральні якості, прагнення до самопізнання та самовдосконалення. Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього, художній текст. Тип уроку: розвиток мовлення.

Читати все »

Співвідношення «злочину» і «кари», семантика й символіка назви роману «Злочин і кара» (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. Співвідношення «злочину» і «кари», семантика й символіка назви роману «Злочин і кара» Мета: систематизувати й узагальнити вивчене; простежити пошуки ідеалу автором роману та його героями; показати значення роману як філософсько-психологічного, поліфонічного твору; розвивати навички узагальнення, виокремлення головного й деталей, висловлювання своєї думки та її доведення; виховувати потребу у творенні добра, у дотриманні загальнолюдських моральних норм. Оснащення: портрет письменника, видання …

Читати все »

Система образів роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара». Розкриття складності та суперечливості духовного світу людини (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. Система образів роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара». Розкриття складності та суперечливості духовного світу людини Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художні особливості твору, майстерність автора у зображенні складності духовного світу людини; розвивати навички аналізування художнього тексту, розкриття психології героїв, уміння порівнювати літературні явища з життєвими, висловлювати свої міркування та обґрунтовувати їх; виховувати повагу до загальнолюдських життєвих цінностей, прагнення їх …

Читати все »