Четвер 13.12.2018
Зверніть увагу!

Tag Archives: 10 клас. Зарубіжна література

Підсумки роботи за рік. Презентація творчого проекту (10 клас. Зарубіжна література)

Зарубіжна література - Школа України

Тема. Підсумки роботи за рік. Презентація творчого проекту. Мета: підсумувати результати роботи за рік, з’ясувати вподобання учнів, зацікавити їх літературною освітою, проаналізувати недоліки; розвивати навички самостійної індивідуальної та колективної роботи (у парах і групах); удосконалювати вміння висловлювати свої думки, відстоювати їх, аргументувати, проводити паралелі з сучасністю; виховувати допитливість, прагнення до самоосвіти й самовдосконалення. Оснащення: матеріали для презентації, елементи костюмів і …

Читати все »

Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого впродовж навчального року (10 клас. Зарубіжна література)

Зарубіжна література - Школа України

Тема. Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого впродовж навчального року Мета: повторити, узагальнити й систематизувати вивчений упродовж навчального року матеріал, з’ясувати учнівські інтереси, читацькі уподобання; розвивати пам’ять, навички виокремлення головних рис, індивідуальних стилів письменників, уміння аналізувати твори, характеризувати героїв, висловлювати власне ставлення до них, проводити паралелі із сучасністю, реальним життям; виховувати любов до літератури, повагу до загальнолюдських цінностей, естетичні смаки. Оснащення: …

Читати все »

Контрольна робота з теми «Роман ранньомодерністської доби» (10 клас. Зарубіжна література)

Зарубіжна література - Школа України

Тема. (КР) Контрольна робота з теми «Роман ранньомодерністської доби» Мета: виявити рівень знань, умінь та навичок учнів із метою контролю та корекції; поглибити знання з теми й систематизувати їх; розвивати пам’ять, зв’язне писемне мовлення, уміння характеризувати літературознавчі поняття, образи, висловлювати про них власну думку, проводити аналогії; виховувати любов до літератури, мистецтва, прагнення до самовдосконалення, естетичні смаки. Оснащення: тестові завдання. Тип …

Читати все »

Специфіка вирішення теми кохання у романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». (10 клас. Зарубіжна література)

Зарубіжна література - Школа України

Тема. Специфіка вирішення теми кохання у романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Символіка образів твору. (РМ) Дискусія «Чи можна вважати «Портрет Доріана Грея» «моральною» або «аморальною» книгою?» Мета: допомогти учням розкрити специфіку зображення теми кохання в романі, символіку образів, її значення; розвивати мовлення, навички характеризування образів-персонажів та образів-символів; формувати вміння вести дискусію, обґрунтовувати свої думки; виховувати культуру спілкування, толерантність, естетичні …

Читати все »

«Світло» і «темрява» долі Доріана Грея. Чи може краса бути «моральною» або «аморальною»? (10 клас. Зарубіжна література)

Зарубіжна література - Школа України

Тема. «Світло» і «темрява» долі Доріана Грея. Чи може краса бути «моральною» або «аморальною»? Мета: допомогти учням розкрити образ головного героя, його ідейно-художні особливості, специфіку втілення; розвивати навички характеризування героїв, аналізування філософських та морально-етичних ідей, що в них утілені, уміння вести дискусії; виховувати любов до літератури, естетичні смаки. Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього. Тип уроку: формування …

Читати все »

Утілення різних форм естетизму в образах Безіла Холлуорда, лорда Генрі та Доріана Грея (за романом О. Уайльда «Портрет Доріана Грея») (10 клас. Зарубіжна література)

Зарубіжна література - Школа України

Тема. Утілення різних форм естетизму в образах Безіла Холлуорда, лорда Генрі та Доріана Грея (за романом    О. Уайльда «Портрет Доріана Грея») Мета: допомогти учням розкрити значення образів роману, утілення в них різних форм естетизму; розвивати навички аналізувати прозові твори, характеризувати героїв; висловлювати свої думки щодо порушених проблем; виховувати любов до літератури, мистецтва, естетичні смаки. Оснащення: портрет письменника, видання його твору, …

Читати все »

Жанрова і стильова своєрідність роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея» (10 клас. Зарубіжна література)

Зарубіжна література - Школа України

Тема. Жанрова і стильова своєрідність роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Філософсько-естетичні та моральні проблеми твору. Риси інтелектуального роману Мета: допомогти учням усвідомити жанрову та стильову своєрідність твору, його проблематику; розвивати навички визначати риси жанру, стилю, проблематику твору, уміння виокремлювати ключові епізоди; виховувати любов до літератури, естетичні смаки. оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього. Тип уроку: комбінований.

Читати все »

Оскар Уайльд — представник англійського раннього модернізму. Життя і творчість митця (10 клас. Зарубіжна література)

Зарубіжна література - Школа України

Тема: Оскар Уайльд — представник англійського раннього модернізму. Життя і творчість митця. Естетизм Уайльда, імпресіоністичність його стилю. «Передмова» до роману «Портрет Доріана Грея» Мета: ознайомити з життям і творчістю письменника, зацікавити ними; допомогти усвідомити ідейно-художні особливості «Передмови» до роману «Портрет Доріана Грея»; розвивати навички сприйняття інформації на слух, виокремлення головного, уміння розкривати зміст афоризмів, пояснювати парадокси; виховувати високі моральні якості, …

Читати все »

Е. Золя «Кар’єра Ругонів». Новаторство та художні особливості роману (10 клас. Зарубіжна література)

Зарубіжна література - Школа України

Тема. Е. Золя «Кар’єра Ругонів». Новаторство та художні особливості роману Мета: повторити, систематизувати вивчене; допомогти учням краще усвідомити художні особливості твору; розвивати навички аналізування великого епічного твору, висловлювання власних думок та обґрунтування їх прикладами з тексту й цитатами, уміння зіставляти літературні явища з явищами життя; виховувати активну громадянську позицію, кращі людські якості. Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до …

Читати все »

Е. Золя «Кар’єра Ругонів». Система образів у творі (10 клас. Зарубіжна література)

Зарубіжна література - Школа України

Тема. Е. Золя «Кар’єра Ругонів». Система образів у творі Мета: допомогти усвідомити ідейно-художній зміст твору, розкрити систему образів твору; розвивати навички характеризування образів, визначення їх ролі у творі, висловлювання своїх думок з цього приводу; виховувати кращі людські якості. Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього. Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Читати все »