Tag Archives: 10 клас. Алгебра

Властивості тригонометричних функцій (10 клас. Алгебра)

Тема уроку: Властивості тригонометричних функцій. Мета уроку: Вивчення властивостей тригонометричних функцій у = sin х,         у = cos х, у = tg х, у = ctg x (область визначення; область значень; парність (непарність); симетричність графіків; періодичність; нулі; проміжки спадання (зростання); проміжки знакопостійності; найбільші і найменші значення).

Читати все »

Побудова графіків тригонометричних функцій (10 клас. Алгебра)

Тема уроку: Побудова графіків тригонометричних функцій. Мета уроку: Побудова графіків функцій у = sin х, у = cos x, у = tg х, у = ctg x. формування умінь будувати графіки функцій: у = Asin (kx + b),    у = Acos (kx + b), у = Atg (kx + b), у = Actg (kx + b).

Читати все »

Періодичність тригонометричних функцій (10 клас. Алгебра)

Тема уроку: Періодичність тригонометричних функцій. Мета уроку: Введення поняття періодичної функції; знаходжен­ня найменших додатних періодів тригонометричних функцій; формування умінь знаходити періоди функцій у = sin (kx + b), у = cos (kx + b),           у = tg (kx + b), у = ctg (kx + b).

Читати все »

Тригонометричні функції числового аргументу (10 клас. Алгебра)

Тема уроку: Тригонометричні функції числового аргументу. Мета уроку: Формування поняття тригонометричних функцій чис­лового аргументу; вивчення значень тригонометрич­них функцій деяких чисел (кутів), зміни знаків три­гонометричних функцій у координатних чвертях.

Читати все »

Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій (10 клас. Алгебра)

Тема уроку: Побудова графіків функцій за допомогою геомет­ричних перетворень відомих графіків функцій. Мета уроку: Формування умінь будувати графіки функцій за до­помогою восьми базових перетворень графіка функції у = f(x): у = –f(x);    у = f(-x); у = f(x) + b; у = f(x + a); у = af(x); у = f(ax); у = f(│x│);   у = │f(x)│.

Читати все »

Числові функції. Зростаючі і спадні, парні і непарні функції (10 клас. Алгебра)

Тема уроку: Числові функції. Зростаючі і спадні, парні і непарні функції. Мета уроку: Узагальнення і систематизація знань учнів про чис­лові функції (область визначення і область значення функцій, зростаючі і спадні функції, парні і непарні функції). І. Мотивація навчання. Процеси реального світу тісно пов’язані між. собою. Серед різноманіття явищ вчені виділили такі, у яких взаємозв’язок величин настільки тісний, що, знаючи значення …

Читати все »