Середа 19.09.2018
Зверніть увагу!

Билина як жанр давньоруської літератури. Поетичне відображення історії Київської Русі в билинах. Основ ні цикли билин (Київський, Новгородський) (7 клас. Зарубіжна література)

7 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. Билина як жанр давньоруської літератури. Поетичне відображення історії Київської Русі в билинах. Основ ні цикли билин (Київський, Новгородський) Мета: ознайомити учнів із  поняттям «билина», її характерними ознаками; пригадати історію Київської Русі; ознайомити учнів із циклами билин;  роз­вивати почуття прекрасного; зв’язне мовлення, логічне мислення;  виховувати почуття  гордості за свою державу, почуття власної гідності, поваги до  людей. Обладнання: презентації про Київську …

Читати все »

Оригінал і переклад. Види перекладів, специфіка художнього перекладу. Переклад і переспів (7 клас. Зарубіжна література)

7 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА.  Оригінал і переклад. Види перекладів, специфіка художнього перекладу.  Переклад і переспів. Мета:      поглибити знання про оригінал і переклад, переспів; роль художніх перекладів у розвитку культурного діалогу, дружніх  взаємин між народами; основні відомості про розвиток української перекладацької традиції; спонукати учнів до читання художньої літератури, сприяти всебічному розвитку дитини; виховувати   любов до слова; шанобливе ставлення до книги, до освіти, естетичні смаки. …

Читати все »

ВСТУП. Оригінал і переклад. Види перекладів, специфіка художнього перекладу. Переклад і переспів (7 клас. Зарубіжна література)

7 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА.  ВСТУП. Оригінал і переклад. Види перекладів, специфіка художнього перекладу.  Переклад і переспів. Мета: розкрити роль книги в житті людини; поглибити знання про оригінал і переклад, переспів; роль художніх перекладів у розвитку культурного діалогу, дружніх взаємин між народами; основні відомості про розвиток української перекладацької традиції; спонукати учнів до читання художньої літератури, прилучати їх до фундаментальних цінностей культури; сприяти всебічному розвитку, …

Читати все »

Діагностична робота (7 клас. Географія)

7 клас. Географія - Школа України

Тема: Діагностична робота.  Мета: систематизувати, узагальнити та оцінити якість засвоєння знань учнів за 6 клас; забезпечити найбільшу об’єктивність оцінювання досягнень учнів. Обладнання: посібники, дидактичний матеріал (зразки діагностичних робіт). Тип уроку: узагальнення знань, умінь і навичок. Завантажити: Діагностична робота (7 клас. Географія)

Читати все »

Рухи Землі, їх наслідки (7 клас. Географія)

7 клас. Географія - Школа України

Тема: Рухи Землі, їх наслідки. Мета: актуалізувати та розширити знання учнів про Землю як космічне тіло та її рухи в космічному просторі; підвести учнів до розуміння географічних наслідків рухів Землі, їхнього впливу на природу материків та океанів; розвивати вміння виділяти головне, порівнювати, узагальнювати факти, логічно викладати свої думки; сприяти формуванню основних світоглядних ідей, усвідомленню причиново-наслідкових зв’язків між явищами та процесами. …

Читати все »

Куляста форма Землі та її географічні наслідки (7 клас. Географія)

7 клас. Географія - Школа України

Тема: Куляста форма Землі та її географічні наслідки. Мета: актуалізувати та розширити знання учнів про Землю як космічне тіло; підвести учнів до розуміння географічних наслідків форми, розмірів Землі, їхнього впливу на природу материків та океанів; розвивати вміння виділяти головне, порівнювати, узагальнювати факти, логічно викладати свої думки; сприяти формуванню основних світоглядних ідей, усвідомленню причиново-наслідкових зв’язків між явищами та процесами. Обладнання: глобус, …

Читати все »

Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням (7 клас. Географія)

7 клас. Географія - Школа України

Тема: Карти материків та океанів,  їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням Мета: навчальна: повторити поняття «карта», удосконалити знання про особливості різних видів картографічних джерел знань та використовуваних при цьому методів; навчити визначати вид карти за різними ознаками; формувати вміння та навички найпростіших географічних досліджень за картами; розвивальна: розвивати допитливість та спостережливість, уміння аналізувати й систематизувати картографічну інформацію, робити висновки …

Читати все »

Зоологія — наука про тварин. Царство Тварини — складова частина природи (8 клас. Біологія)

8 клас. Біологія - Школа України

Тема. Зоологія — наука про тварин. Царство Тварини — складова частина природи. Мета: сформувати у школярів поняття про науку зоологію й про царство Тварини як складову частину природи. Обладнання й матеріали: підручник [1], зошит [3], фотографії й плакати, що дозволяють розповісти про науку зоологію й показати царство Тварини як складову частину природи. Базові поняття й терміни: природа, система живої природи, …

Читати все »

Музика передає почуття! ( 1 клас. Музичне мистецтво)

1 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Мета: ♦     навчальна: надати учням уявлення про музику як мистецтво, що розповідає про життя людей і навколишній світ мовою звуків, про вокальну та інструментальну му­зику; ♦     розвивальна: розвивати в учнів уміння сприймати музику та визначати засоби її виразності; розвивати вокально-хорові виконавські навички; дати визначення по­няттю «пульс»; ♦     виховна: виховувати музичну культуру та моральні якості (співчуття, почуття людя­ності, любові до рідного …

Читати все »

Як звучить довкілля? ( 1 клас. Музичне мистецтво)

1 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Мета: навчальна: зацікавити учнів уроками музики; ознайомити з емоційним змістом му­зики, правилами слухання, співу; дати поняття «музичні та шумові звуки», «компози­тор»; розпочати формування вмінь сприймати та виконувати музику; розвивальна: розвивати творчу уяву, фантазію учнів; виховна: виховувати інтерес і любов до музики, пісні, творчої праці, бажання вчи­тися музики. Музичний матеріал: В. Подвала «Музичні загадки»; Н. Май «Перший дзвоник»; поспів- ка «Дзвоник …

Читати все »