Середа 21.11.2018
Зверніть увагу!

Запрошує танець (2 клас. Музичне мистецтво)

2 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Тема: Запрошує танець (2 клас. Музичне мистецтво) Мета: навчальна: закріпити набуті учнями знання та вчити застосовувати їх на практиці; продовжити ознайомлення учнів з українською музикою; дати визначення понять «вальс» та «полька»; розеивальна: розвивати в учнів чуття ритму, розуміння емоційного змісту й характеру танці в; виховна: прищеплювати учням зацікавленість народною творчістю, заохочувати до її вивчення. Музичний матеріал: С. Рахманінов «Італійська полька», П. …

Читати все »

У королівстві співучих мелодій (2 клас. Музичне мистецтво)

2 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Тема: У королівстві співучих мелодій (2 клас. Музичне мистецтво) Мета: навчальна: розширювати уявлення учнів про емоційний зміст музики; активізувати образне мислення; розвивальна: розвивати творчу фантазію учнів, уяву, уміння імпровізувати; виховна: виховувати в учнів вокальні, виконавські навички, зацікавленість музикою, співом. Музичний матеріал: Я. Степовий «Лугом іду», поспівка «Бім-Бом», Ф. Колесса «Школяр». Наочні посібники: нотна хрестоматія; портрети Я. Степового, Ф. Колесси. Обладнання: Синтезатор, …

Читати все »

На гостини до пісні (2 клас. Музичне мистецтво)

2 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Тема: На гостини до пісні (2 клас. Музичне мистецтво) Мета: навчальна: визначити з учнями багатогранні можливості музики; розвивальна: розвивати емоційну сферу учнів; удосконалювати співацькі навички; виховна: прищеплювати учням зацікавленість музикою. Музичний матеріал: Л. ван Бетховен «Бабак», Д. Кабалевський «Пісня про школу», по-співка «Бім-бом». Наочні посібники: нотна хрестоматія; портрети Л. ван Бетховена, Д. Кабалевського; репродукція картини А. Ватто «Савояр із бабаком». Обладнання: …

Читати все »

Жили-були три музичні кити (2 клас. Музичне мистецтво)

2 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Тема: Жили-були три музичні кити (2 клас. Музичне мистецтво) Мета: ♦ навчальна: розширювати уявлення учнів про емоційний зміст музики; активізувати образне мислення учнів; розкрити поняття «музика вокальна» та «інструментальна», «пісенна», «танцювальна», «маршова»; ♦ розвивальна: розвивати творчу фантазію учнів, уяву, уміння імпровізувати; ♦ виховна: виховувати в учнів вокальні, виконавські навички, прищеплювати зацікавленість музикою, співом. Музичний матеріал: Д. Кабалевський «Три кити», «Пісня …

Читати все »

Водні маси та їхні властивості. Кліматичні пояси і типи клімату землі. (7 клас. Географія)

7 клас. Географія - Школа України

Водні маси та їхні властивості. Кліматичні пояси і типи клімату землі. Мета: актуалізувати знання про властивості вод Світового океану; сформувати знання про водні маси та їхні характерні особливості; сприяти розумінню закономірностей переміщення океанічних течій; удосконалювати вміння працювати з тематичними картами атласу; розвивати дослідницькі здібності, уміння визначати поняття, робити узагальнення, проводити аналогії, встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, робити висновки; виховувати самостійність, відповідальність, уважність. Обладнання: …

Читати все »

Повітряні маси, їхні властивості та переміщення. Загальна циркуляція повітряних мас. Закономірності розподілу атмосферних опадів (7 клас. Географія)

7 клас. Географія - Школа України

Повітряні маси, їхні властивості та переміщення. Загальна циркуляція повітряних мас. Закономірності розподілу атмосферних опадів.  Мета: актуалізувати та розширити знання про основні кліматотвірні чинники, вітри та їх утворення; формувати загальні уявлення про особливості загальної циркуляції повітряних мас; формувати знання про повітряні маси та їхні властивості; сприяти розумінню ролі циркуляції повітряних мас у формуванні клімату; розвивати просторову уяву, уміння працювати з візуальними джерелами інформації, …

Читати все »

Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії на землі. Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів (7 клас. Географія)

7 клас. Географія - Школа України

Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії на землі. Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів Мета: актуалізувати знання про клімат, основні кліматичні показники; сформувати загальні уявлення про основні кліматотвірні чинники; сприяти розумінню ролі сонячної радіації та підстильної поверхні у формуванні клімату; продовжити формування умінь та навичок працювати з тематичними картами атласу з метою встановлення та пояснення природних закономірностей; розвивати вміння виділяти головне, суттєве …

Читати все »

Тектонічні структури. Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і океанах (7 клас. Географія)

7 клас. Географія - Школа України

Тектонічні структури. Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і океанах. Практична робота № 1. Аналіз тектонічної та фізичної карт світу: виявлення зв’язків між тектонічною будовою і формами рельєфу.  Мета: актуалізувати, поглибити та систематизувати знання учнів про будову земної кори та рельєф; формувати вміння працювати з картами атласу та встановлювати відповідність між тектонічними структурами й основними формами рельєфу; розвивати дослідницький підхід до вивчення об’єктів, уміння …

Читати все »

Походження материків та океанічних западин. Геологічні ери та епохи горотворення (7 клас. Географія)

7 клас. Географія - Школа України

Походження материків та океанічних западин. Геологічні ери та епохи горотворення.  Мета: актуалізувати знання про материки та океани, будову земної кори, літосферні плити; формувати знання про особливості розподілу материків та океанів на земній поверхні, роль переміщення літосферних плит у формуванні материків та океанічних западин; скласти загальні уявлення про відлік геологічного часу; розвивати вміння працювати з картами атласу; розвивати самостійність, наполегливість та уважність …

Читати все »

Клітина — одиниця живого. Історія вивчення клітини (6 клас. Біологія)

6 клас. Біологія - Школа України

Тема: Клітина — одиниця живого. Історія вивчення клітини Мета: ознайомити учнів з історією вивчення клітини; сформувати знання про клітину як елементарну одиницю живого; розвивати вміння виконувати різнорівневі завдання;  виховувати екологічно-цілісну орієнтацію в плані взаємин людини і навколишнього природного середовища. Обладнання: зошит, таблиці Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Завантажити: Клітина — одиниця живого. Історія вивчення клітини (6 клас. Біологія)

Читати все »