Середа 17.10.2018
Зверніть увагу!

Повітряні маси, їхні властивості та переміщення. Загальна циркуляція повітряних мас. Закономірності розподілу атмосферних опадів (7 клас. Географія)

7 клас. Географія - Школа України

Повітряні маси, їхні властивості та переміщення. Загальна циркуляція повітряних мас. Закономірності розподілу атмосферних опадів.  Мета: актуалізувати та розширити знання про основні кліматотвірні чинники, вітри та їх утворення; формувати загальні уявлення про особливості загальної циркуляції повітряних мас; формувати знання про повітряні маси та їхні властивості; сприяти розумінню ролі циркуляції повітряних мас у формуванні клімату; розвивати просторову уяву, уміння працювати з візуальними джерелами інформації, …

Читати все »

Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії на землі. Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів (7 клас. Географія)

7 клас. Географія - Школа України

Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії на землі. Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів Мета: актуалізувати знання про клімат, основні кліматичні показники; сформувати загальні уявлення про основні кліматотвірні чинники; сприяти розумінню ролі сонячної радіації та підстильної поверхні у формуванні клімату; продовжити формування умінь та навичок працювати з тематичними картами атласу з метою встановлення та пояснення природних закономірностей; розвивати вміння виділяти головне, суттєве …

Читати все »

Тектонічні структури. Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і океанах (7 клас. Географія)

7 клас. Географія - Школа України

Тектонічні структури. Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і океанах. Практична робота № 1. Аналіз тектонічної та фізичної карт світу: виявлення зв’язків між тектонічною будовою і формами рельєфу.  Мета: актуалізувати, поглибити та систематизувати знання учнів про будову земної кори та рельєф; формувати вміння працювати з картами атласу та встановлювати відповідність між тектонічними структурами й основними формами рельєфу; розвивати дослідницький підхід до вивчення об’єктів, уміння …

Читати все »

Походження материків та океанічних западин. Геологічні ери та епохи горотворення (7 клас. Географія)

7 клас. Географія - Школа України

Походження материків та океанічних западин. Геологічні ери та епохи горотворення.  Мета: актуалізувати знання про материки та океани, будову земної кори, літосферні плити; формувати знання про особливості розподілу материків та океанів на земній поверхні, роль переміщення літосферних плит у формуванні материків та океанічних западин; скласти загальні уявлення про відлік геологічного часу; розвивати вміння працювати з картами атласу; розвивати самостійність, наполегливість та уважність …

Читати все »

Клітина — одиниця живого. Історія вивчення клітини (6 клас. Біологія)

6 клас. Біологія - Школа України

Тема: Клітина — одиниця живого. Історія вивчення клітини Мета: ознайомити учнів з історією вивчення клітини; сформувати знання про клітину як елементарну одиницю живого; розвивати вміння виконувати різнорівневі завдання;  виховувати екологічно-цілісну орієнтацію в плані взаємин людини і навколишнього природного середовища. Обладнання: зошит, таблиці Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Завантажити: Клітина — одиниця живого. Історія вивчення клітини (6 клас. Біологія)

Читати все »

Методи вивчення організмів (6 клас. Біологія)

6 клас. Біологія - Школа України

Тема: Методи вивчення організмів Мета: поглибити й розширити знання учнів про методи вивчення організмів; розвивати вміння порівнювати, аналізувати; удосконалювати вміння встановлювати взаємозв’язки; виховувати ціннісні орієнтації на збереження природи. Обладнання: зошит, картки – завдання Тип уроку: комбінований. Завантажити: Методи вивчення організмів (6 клас. Біологія)

Читати все »

Науки, що вивчають життя (6 клас. Біологія)

6 клас. Біологія - Школа України

Тема: Науки, що вивчають життя Мета: розкрити зміст наук, що вивчають життя; підвести до висновку, що біологія становить собою комплекс наук, який вивчає складну систему живої природи; розвивати інтерес учнів до вивчення біології; формувати вміння і навички роботи з таблицями та схемами; виховувати культуру спілкування. Обладнання: зошит, таблиці, схеми Тип уроку: комбінований. Завантажити: Науки, що вивчають життя (6 клас. Біологія)

Читати все »

Різноманітність життя. Поняття про віруси (6 клас. Біологія)

6 клас. Біологія - Школа України

Тема: Різноманітність життя. Поняття про віруси Мета: розширити знання учнів про різноманітність живої природи, характерні ознаки представників різних груп організмів; розвивати логічне мислення, творчу активність учнів; уміння використовувати знання з інших предметів; виховувати етично-ціннісне ставлення до природи. Обладнання:            таблиці, схеми, зошит Тип уроку: комбінований. Завантажити: Різноманітність життя. Поняття про віруси (6 клас. Біологія)

Читати все »

Біологія — наука про життя. Основні властивості живого (6 клас. Біологія)

6 клас. Біологія - Школа України

Тема: Біологія — наука про життя. Основні властивості живого Мета: сформувати уявлення про біологію як науку, що вивчає живі організми; поглибити знання учнів про основні властивості живого; розвивати критичне мислення, уміння аналізувати, порівнювати, робити висновки; виховувати етично-ціннісне ставлення до природи. Обладнання:зошит, схеми,таблиці Тип уроку: вивчення нового матеріалу Завантажити: Біологія — наука про життя. Основні властивості живого (6 клас. Біологія)

Читати все »

Сценарії Дня пам’яті Чорнобильської трагедії: Земле рідна, понівечина скрипко моя

Сценарії Дня пам’яті Чорнобильської трагедії (26 квітня) - Школа України

Літературно-музична композиція. “Земле рідна, понівечина скрипко моя“: Сцена закрита. Лунає мінорна музика. На сцену виходить учень і читає вірш. Чи буде квітень, як завжди Дарунком весняної здоби. Чи власним іменем біди Ми назвемо його Чорнобиль? Чи може викреслимо його З календарів своїх допоки Нас теплий грітиме вогонь Ще не відкритих ізотопів? Безмежна мисль, немає меж Її спинити годі! І ти, …

Читати все »