Понеділок 22.10.2018
Зверніть увагу!

Кожен має талант (5 клас. Основи здоров’я)

5 клас. Основи здоров’я - Школа України

Тема: Кожен має талант Мета: Створення і підтримання мотивації до навчання. Надання змоги відпрацьовувати навички постановки мети і досягнення успіху Тип уроку: урок засвоєння нових знань; Обладнання: Підручник  для  5-го  кл.  загальноосв.  навч.  закл.  /  І.  Д.  Бех,  Т.  В.  Воронцова, В.  С.  Пономаренко,  С.  В.  Страшко.  —  К.:  Видавництво «Алатон»,  2013.  —  180  с., наочність. Поняття та терміни: талант, …

Читати все »

Ти – пасажир громадського транспорту. Засоби безпеки у транспорті (5 клас. Основи здоров’я)

5 клас. Основи здоров’я - Школа України

Тема: Ти – пасажир громадського транспорту. Засоби безпеки у транспорті Мета: Поглибити знання учнів про правила дорожнього руху, ознайомити з поняттям “громадський транспорт”; розкрити небезпеки, які можуть спіткати пасажирів при недотриманні правил дорожнього руху, формувати вміння і навички правильної поведінки під час очікування громадського транспорту, посадки і висадки з нього, дій при ДТП; закріплювати вміння переходити вулицю після висадки з …

Читати все »

Зупинка – місце підвищеної небезпеки (5 клас. Основи здоров’я)

5 клас. Основи здоров’я - Школа України

Тема: Зупинка – місце підвищеної небезпеки Мета: Ознайомити учнів з правилами безпечної поведінки на зупинках та правилами посадки в громадський транспорт. Навчити аналізувати дорожню ситуацію, враховуючи фактор зменшення зони оглядовості. Тип уроку: урок засвоєння нових знань; Обладнання: Підручник  для  5-го  кл.  загальноосв.  навч.  закл.  /  І.  Д.  Бех,  Т.  В.  Воронцова, В.  С.  Пономаренко,  С.  В.  Страшко.  —  К.:  Видавництво …

Читати все »

Ти пішохід (5 клас. Основи здоров’я)

5 клас. Основи здоров’я - Школа України

Тема: Ти пішохід Мета: Нагадати учням правила безпечного переходу дороги. Надати змогу відпрацьовувати життєві навички аналізу дорожньої ситуації, уміння приймати відповідальне рішення про перехід дороги, впевненої поведінки та навичок відмови від небезпечних пропозицій. Скласти перелік можливих небезпек на маршруті “Дім – школа; школа – дім” та обговорити правила поведінки під час руху до школи; вчити дітей самостійно передбачати можливі небезпечні …

Читати все »

У чому особливості розвитку Стародавнього Китаю (6 клас. Історія України. Всесвітня історія)

6 клас. Історія України. Всесвітня історія

Тема: У чому особливості розвитку Стародавнього Китаю Мета: дати уявлення про природно‑кліматичні умови, населення, історію утворення держави в Давньому Китаї; формувати навички визначення загальних закономірностей і особливостей в розвитку стародавніх держав; удосконалювати навички роботи з історичною картою та підручником; засвоїти поняття «Хуанхе», «Янцзи», «Шань‑Інь», «Піднебесна»;  виховувати  пошану  до  історії і культури інших народів. Обладнання: Всесвітня історія. Історія України: підруч. для …

Читати все »

Якими були суспільний устрій, релігія та повсякденне життя Стародавньої Індії (6 клас. Історія України. Всесвітня історія)

6 клас. Історія України. Всесвітня історія

Тема: Якими були суспільний устрій, релігія та повсякденне життя Стародавньої Індії Мета: ознайомити  учнів  із  найдавнішими  культами  та  культурою Давньої Індії; дати уявлення про особливості суспільного ладу Індії; показати внесок староіндійської культури в розвиток світової науки і культури; удосконалювати навички роботи з історичною картою та підручником; засвоїти поняття; виховувати  пошану  до історії та культури країн світу. Обладнання: Всесвітня історія. Історія …

Читати все »

У чому особливості цивілізації Стародавньої Індії (6 клас. Історія України. Всесвітня історія)

6 клас. Історія України. Всесвітня історія

Тема: У чому особливості цивілізації Стародавньої Індії Мета: познайомити учнів з природно-кліматичними умовами та географічним положенням Індії; дати уявлення про найдавніші цивілізації долини річки Інд; встановити зв’язок між природно-кліматичними умовами та заняттям  населення;  формувати  в  учнів  навички  самостійної  роботи  та сприяти розвиткові у них критичного мислення. Обладнання: Всесвітня історія. Історія України: підруч. для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ О.І. Пометун, …

Читати все »

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Цивілізації Передньої та Центральної Азії. Кімерійсько – скіфський світ» (6 клас. Історія України. Всесвітня історія)

6 клас. Історія України. Всесвітня історія

Тема: Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Цивілізації Передньої та Центральної Азії. Кімерійсько – скіфський світ» Мета: систематизувати, узагальнити та закріпити знання учнів з даної теми, визначити якість засвоєння знань, перевірити вміння систематизувати матеріал, складати розповідь, висловлювати власну думку, застосовувати набуті знання; виділити й актуалізувати в пам’яті учнів найважливіші явища і процеси; виховувати зацікавленість історією. Тип уроку …

Читати все »

Поєднання у повісті М. Гоголя «Шинель» елементів романтизму і реалізму. Проблеми, що порушуються в повісті (9 клас. Зарубіжна література)

9 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. Поєднання у повісті М. Гоголя «Шинель» елементів романтизму і реалізму. Проблеми, що порушуються в повісті Мета: продовжити роботу над проблематикою повісті Гоголя «Шинель»; учити учнів знаходити реалістичні та романтичні елементи у творі, висловлювати особисте ставлення до проблем, що  порушуються в повісті, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту; формувати почуття гуманістичного та толерантного ставлення до оточуючих. Обладнання: …

Читати все »

Урок розвитку мовлення. Образи «маленьких людей» у російській літературі першої половини XIX століття (9 клас. Зарубіжна література)

9 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. Урок розвитку мовлення. Образи «маленьких людей» у російській літературі першої половини XIX століття Мета: розвивати усне та писемне мовлення учнів; повторити вивчене за темою «Життя та творчість М. Гоголя»; порівняти образи «маленьких людей»: Максима Максимовича та Акакія Акакійовича; формувати уміння вільно будувати та висловлювати власні судження; сприяти формуванню гуманної особистості. Обладнання: картки із запитаннями для «Каруселі», слова для етюдів, …

Читати все »