Неділя , 21 Січень 2018

Рухи Землі, їх наслідки (7 клас. Географія)

7 клас. Географія - Школа України

Тема: Рухи Землі, їх наслідки. Мета: актуалізувати та розширити знання учнів про Землю як космічне тіло та її рухи в космічному просторі; підвести учнів до розуміння географічних наслідків рухів Землі, їхнього впливу на природу материків та океанів; розвивати вміння виділяти головне, порівнювати, узагальнювати факти, логічно викладати свої думки; сприяти формуванню основних світоглядних ідей, усвідомленню причиново-наслідкових зв’язків між явищами та процесами. …

Читати все »

Куляста форма Землі та її географічні наслідки (7 клас. Географія)

7 клас. Географія - Школа України

Тема: Куляста форма Землі та її географічні наслідки. Мета: актуалізувати та розширити знання учнів про Землю як космічне тіло; підвести учнів до розуміння географічних наслідків форми, розмірів Землі, їхнього впливу на природу материків та океанів; розвивати вміння виділяти головне, порівнювати, узагальнювати факти, логічно викладати свої думки; сприяти формуванню основних світоглядних ідей, усвідомленню причиново-наслідкових зв’язків між явищами та процесами. Обладнання: глобус, …

Читати все »

Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням (7 клас. Географія)

7 клас. Географія - Школа України

Тема: Карти материків та океанів,  їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням Мета: навчальна: повторити поняття «карта», удосконалити знання про особливості різних видів картографічних джерел знань та використовуваних при цьому методів; навчити визначати вид карти за різними ознаками; формувати вміння та навички найпростіших географічних досліджень за картами; розвивальна: розвивати допитливість та спостережливість, уміння аналізувати й систематизувати картографічну інформацію, робити висновки …

Читати все »

Зоологія — наука про тварин. Царство Тварини — складова частина природи (8 клас. Біологія)

8 клас. Біологія - Школа України

Тема. Зоологія — наука про тварин. Царство Тварини — складова частина природи. Мета: сформувати у школярів поняття про науку зоологію й про царство Тварини як складову частину природи. Обладнання й матеріали: підручник [1], зошит [3], фотографії й плакати, що дозволяють розповісти про науку зоологію й показати царство Тварини як складову частину природи. Базові поняття й терміни: природа, система живої природи, …

Читати все »

Музика передає почуття! ( 1 клас. Музичне мистецтво)

1 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Мета: ♦     навчальна: надати учням уявлення про музику як мистецтво, що розповідає про життя людей і навколишній світ мовою звуків, про вокальну та інструментальну му­зику; ♦     розвивальна: розвивати в учнів уміння сприймати музику та визначати засоби її виразності; розвивати вокально-хорові виконавські навички; дати визначення по­няттю «пульс»; ♦     виховна: виховувати музичну культуру та моральні якості (співчуття, почуття людя­ності, любові до рідного …

Читати все »

Як звучить довкілля? ( 1 клас. Музичне мистецтво)

1 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Мета: навчальна: зацікавити учнів уроками музики; ознайомити з емоційним змістом му­зики, правилами слухання, співу; дати поняття «музичні та шумові звуки», «компози­тор»; розпочати формування вмінь сприймати та виконувати музику; розвивальна: розвивати творчу уяву, фантазію учнів; виховна: виховувати інтерес і любов до музики, пісні, творчої праці, бажання вчи­тися музики. Музичний матеріал: В. Подвала «Музичні загадки»; Н. Май «Перший дзвоник»; поспів- ка «Дзвоник …

Читати все »

Контрольна робота: Дії першого ступеня з натуральними числами (5 клас. Математика)

5 клас. Математика - Школа України

Контрольна робота: Дії першого ступеня з натуральними числами (5 клас. Математика) Мета: • навчальна: перевірити рівень засвоєння знань з теми; • розвивальна: формувати вміння логічно мислити; правильно висловлювати власні думки в письмовому вигляді; • виховна: виховувати дисциплінованість, самостійність, відповідальність; Тип уроку: контроль знань і вмінь. Завантажити: Дії першого ступеня з натуральними числами (5 клас. Математика)

Читати все »

Контрольна робота: Лічба, вимірювання і числа (5 клас. Математика)

5 клас. Математика - Школа України

Контрольна робота: Лічба, вимірювання і числа (5 клас. Математика) Мета: • навчальна: перевірити рівень засвоєння знань з теми; • розвивальна: формувати вміння логічно мислити; правильно висловлювати власні думки в письмовому вигляді; • виховна: виховувати дисциплінованість, самостійність, відповідальність; Тип уроку: контроль знань і вмінь. Завантажити: Контрольна робота: Лічба, вимірювання і числа (5 клас. Математика)

Читати все »

Що таке історія (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України - Школа України

Тема: Що таке історія Мета: розкрити суть поняття «історія» як окремої науки, про минуле; ознайомити учнів з постатями відомих істориків; розвивати вміння на основі тексту стисло розповідати про історичну постать; користуватися підручником (орієнтуватися в його структурі); застосовувати поняття «історія»; сприяти формуванню глибокої зацікавленості учнів у вивченні минулого українського народу. Тип уроку: вивчення нової теми Обладнання: О.І. Пометун, І.А. Костюк, Ю.Б. …

Читати все »

Обговорення можливостей і демонстрація режимів комп’ютера. Гра “Стрільці по яблуках” (2 клас. Інформатика)

2 клас. Інформатика - Школа України

Тема. Обговорення можливостей і демонстрація режимів комп’ютера. Гра “Стрільці по яблуках”. Мета.  Дати уявлення про використання комп’ютера в побутовій сфері. Познайомити з маніпулятором “миша”, вчити дітей керувати подіями за допомогою миші. Розвивати логічне мислення, збагачувати мовлення учнів словами: “миша”, “стрілка-вказівник”, “килимок”. Розвивати загальний кругозір учнів, дрібну моторику руки. Виховувати інтерес у дітей до вивчення комп’ютерної грамоти. Закріпити знання з техніки …

Читати все »