Неділя 24.06.2018

Різноманітність кишковопорожнинних, роль у природі та значення в житті людини (7 клас. Біологія)

7 клас. Біологія - Школа України

Тема: Різноманітність кишковопорожнинних, роль у природі та значення в житті людини Мета уроку: розширити знання про різноманітність кишковопорожнинних, визначити їх роль в екосистемах і житті людини; довести необхідність їх охорони; розвивати вміння узагальнювати, робити висновки; формувати вміння і навички роботи з роздавальним матеріалом, підручником, таблицями, схемами; виховувати ціннісні орієнтації на збереження природи. Очікувані результати: учні наводять приклади видів тварин, які належать …

Читати все »

Кишковопорожнинні. Гідроїдні поліпи. Визначальні ознаки будови, біологічні особливості, середовища існування (7 клас. Біологія)

7 клас. Біологія - Школа України

Тема: Кишковопорожнинні. Гідроїдні поліпи. Визначальні ознаки будови, біологічні особливості, середовища існування Мета уроку: сформувати в учнів знання про середовища існування та особливості організації кишковопорожнинних на прикладі гідри; розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, висловлювати власну думку; удосконалювати вміння спостерігати, аналізувати, творчо розв’язувати поставлені завдання; виховувати етично-ціннісне ставлення до природи. Очікувані результати: учні називають середовища існування, ознаки будови, які вирізняють кишковопорожнинних серед …

Читати все »

Поняття про класифікацію тварин (7 клас. Біологія)

7 клас. Біологія - Школа України

Тема: Поняття про класифікацію тварин Мета: сформувати в учнів поняття про класифікацію тварин; ознайомити їх з основними систематичними категоріями царства Тварини; розвивати вміння порівнювати та робити узагальнюючі висновки; закріпити індивідуальні вміння складати запитання; виховувати культуру спілкування. Очікувані результати: учні називають основні систематичні категорії царства Тварини; порівнюють систематичні категорії царства Рослини і царства Тварини. Обладнання: зошит, підручник, схеми, роздавальний матеріал Тип …

Читати все »

Органи та системи органів тваринних організмів (7 клас. Біологія)

7 клас. Біологія - Школа України

Тема: Органи та системи органів тваринних організмів Мета: розглянути загальний план будови і функцій органів та систем органів тварин; визначити значення систем органів у тваринному організмі; розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, висловлювати свою думку; розвивати логічне мислення, творчий потенціал; виховувати етично-ціннісне ставлення до природи, працелюбність, культуру спілкування. Очікувані результати: учні називають органи тварин, системи органів тварин та їхні функції; описують …

Читати все »

Будова тварин: тканини (7 клас. Біологія)

7 клас. Біологія - Школа України

Тема: Будова тварин: тканини Мета : сформувати в учнів знання про будову та функції різних типів тканин тварин; розвивати вміння порівнювати, узагальнювати та робити висновки; удосконалювати вміння спостерігати, аналізувати, творчо розв’язувати поставлені завдання; виховувати бережливе ставлення до природи. Очікувані результати: учні називають тканини тварин, їхні функції; розпізнають тканини тварин на малюнках і фотографіях. Обладнання: зошит, підручник, таблиці, схеми, роздавальний матеріал …

Читати все »

Фотосинтез і космічна роль зелених рослин (7 клас. Біологія)

7 клас. Біологія - Школа України

Тема: Фотосинтез і космічна роль зелених рослин. Мета: сформувати у школярів поняття про фотосинтез і космічну роль зелених рослин; розвивати екологічне мислення, уяву, пам’ять; виховувати любов до природи Обладнання: фотографії, схеми та плакати, що дозволяють ілюструвати фотосинтез і космічну роль зелених рослин, зошит, підручник Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Завантажити: Фотосинтез і космічна роль зелених рослин (7 клас. Біологія)

Читати все »

Зовнішня та внутрішня будова листка у зв’язку з його функціями. Видозміна листків. Листопад. ЛР № 7. Будова та різноманітність листків. ЛР № 8 (7 клас. Біологія)

7 клас. Біологія - Школа України

Тема: Зовнішня та внутрішня будова листка у зв’язку з його функціями. Видозміна листків. Листопад. ЛР № 7. Будова та різноманітність листків. ЛР № 8. Внутрішня будова листка у зв’язку із його функціями Мета: сформувати у школярів поняття про зовнішню та внут­рішню будову листка у зв’язку з його функціями, про видозміну листків і листопад; розвивати спостережливість; виховувати бережливе ставлення до живої …

Читати все »

Внутрішня будова пагона та стебла. Видозміни пагона. ЛР. №5. Внутрішня будова стебла у зв’язку з його функціями. ЛР №6. Видозміни пагона (7 клас. Біологія)

7 клас. Біологія - Школа України

Тема: Внутрішня будова пагона та стебла. Видозміни пагона. ЛР. №5. Внутрішня будова стебла у зв’язку з його функціями. ЛР №6. Видозміни пагона Мета: сформувати у школярів поняття про внутрішню будову пагона та стебла, показати видозміни пагона; розвивати логічне мислення, уяву, пам’ять; виховувати дослідницький інтерес учнів Обладнання: фотографії, схеми та плакати, що дозволяють ілюстру­вати внутрішню будову пагона та стебла й видозміни …

Читати все »

Пагін і стебло. Зовнішня будова пагона і стебла. Лабораторна робота №4. Пагін і його будова. Різноманітність пагонів (7 клас. Біологія)

7 клас. Біологія - Школа України

Тема: Пагін і стебло. Зовнішня будова пагона і стебла.  Лабораторна робота №4. Пагін і його будова. Різноманітність пагонів.  Мета: сформувати в учнів поняття про пагін – основний надземний орган рослини, що складається із стебла, листків і бруньок, познайомити з видами бруньок, продовжити розвивати  уміння і навички  виконання і оформлення лабораторної роботи; виховувати любов до природи, до свого рідного краю. Обладнання: …

Читати все »

Вегетативні органи рослини. Будова кореня у зв’язку з його функціями. ЛР №2. Корінь і кореневі системи. Видозміни кореня. ЛР №3. Внутрішня будова кореня у зв’язку із його функціями (7 клас. Біологія)

7 клас. Біологія - Школа України

Тема: Вегетативні органи рослини. Будова кореня у зв’язку з його функціями. ЛР №2. Корінь і кореневі системи. Видозміни кореня. ЛР №3. Внутрішня будова кореня у зв’язку із його функціями Мета: продовжити формувати в учнів знання, отримані з попередніх курсів, про органи рослин — вегетативні та генеративні; ознайомити з зовнішньою будовою кореня, кореневих систем та видозмін кореня; розвивати вміння застосовувати теоретичні …

Читати все »