Вівторок 17.07.2018

Хімічні реакції. Окисно-відновні реакції (10 клас. Хімія)

Хімія-Школа України

Тема уроку. Хімічні реакції. Окисно-відновні реакції Цілі уроку: актуалізувати знання учнів про хімічні реакції; удосконалювати вміння й навички складання повних і скорочених йонно-молекулярних та окисно-відновних рівнянь реакції; узагальнити уявлення учнів про швидкість хімічної реакції, хімічну рівновагу й фактори, що впливають на швидкість реакції та зсув хімічної рівноваги. Тип уроку: повторення й систематизації знань. Форми роботи: фронтальна, групова, самостійна. Обладнання: періодична …

Читати все »

Теорія електролітичної дисоціації. Йонні реакції (10 клас. Хімія)

Хімія-Школа України

Тема уроку. Теорія електролітичної дисоціації. Йонні реакції Цілі уроку: актуалізувати знання учнів про процеси, що протікають у розчинах; узагальнити знання про електролітичну дисоціацію речовин; удосконалювати вміння й навички складання повних і скорочених йонно-молекулярних рівнянь реакцій. Тип уроку: повторення й систематизації знань. Форми роботи: фронтальна, групова, самостійна. Обладнання: періодична система хімічних елементів, ряд активності металів, таблиця розчинності, схема до уроку 3. …

Читати все »

Хімічний зв’язок, будова речовини (10 клас. Хімія)

Хімія-Школа України

Тема уроку. Хімічний зв’язок, будова речовини Цілі уроку: актуалізувати знання учнів про природу й види хімічного зв’язку; розвивати вміння використовувати теоретичні знання для прогнозування властивостей елементів та їхніх сполук на підставі знань про будову атома й будову речовини; розвивати навички складання молекулярних і структурних формул речовин, описувати властивості речовин на підставі знань про хімічний зв’язок. Тип уроку: повторення й систематизації …

Читати все »

Періодичний закон, періодична система хімічних елементів. Будова атома (10 клас. Хімія)

Хімія-Школа України

Тема уроку. Періодичний закон, періодична система хімічних елементів. Будова атома Цілі уроку: актуалізувати знання учнів про структуру періодичної системи хімічних елементів, періодичну залежність властивостей хімічних елементів та їхніх сполук від будови атома; розвивати вміння використовувати теоретичні знання для прогнозування властивостей елементів та їхніх сполук на підставі знань про будову атома; розвивати навички складання електронних формул і електронних схем будови атомів …

Читати все »

Розв’язування задач на додавання швидкостей (10 клас. Фізика)

Фізика-Школа України

Тема. Розв’язування задач на додавання швидкостей Мета. Виробляти вміння та навички учнів з використання правила додавання швид­костей; розвивати вміння обирати найбільш зручну систе­му відліку в процесі розв’язування задач, логічне мислення; виховувати самостійність, наполегливість, грамотність в оформленні задач. Тип уроку. Удосконалення   знань  та формування вмінь розв’язувати задачі. Завантажити: Розв’язування задач на додавання швидкостей (10 клас. Фізика) (Розмір:16.4 KB Завантажено:14)

Читати все »

Відносність механічного руху. Закон додавання швидкостей (10 клас. Фізика)

Фізика-Школа України

Тема. Відносність механічного руху. Закон додавання швидкостей Мета. Перевірити знання графіків руху і вміння їх будувати та читати. Сформувати знання про відносність руху і спокою тіла, сформулювати правило додавання переміщень і швидкостей у відносному русі, виробити вміння визначати швидкість і переміщення тіл відносно різних систем відліку, переконати учнів у життєвій не­обхідності таких умінь. Сформувати знання про те, що рух — …

Читати все »

Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху (10 клас. Фізика)

Фізика-Школа України

Тема. Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху Мета. Удосконалити знання учнів про рівномірний прямолі­нійний рух; сформувати знаня про швидкість як векторну фізичну величину, що характеризує темп зміни перемі­щеня; виробляти вміння знаходити проекцію швидкості та розв’язувати основну задачу механіки для такого руху. Тип уроку. Урок вивчення нового навчального матеріалу. Унаочнення. Демонстрування рівномірного прямоліній­ного руху, ППЗ «Фізика 9» …

Читати все »

Рух матеріальної точки. Траєкторія. Шлях і переміщення (10 клас. Фізика)

Фізика-Школа України

Тема. Рух матеріальної точки. Траєкторія. Шлях і переміщення Мета. Сформувати знання про траєкторію, переміщен­ня, шлях та вміння визначати пройдений шлях і вектор переміщення в певній системі координат, виконувати дії над векторами переміщень та їх проекціями. Розкрити практичне значення розглянутих питань. Підкреслити, що рух тіла — це обов’язково зміна його положення в про­сторі. Тип уроку. Урок вивчення нового навчального матеріалу. Унаочнення. …

Читати все »

Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці (10 клас. Фізика)

Фізика-Школа України

Тема. Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло і матеріальна точка. Система відліку Мета. Охарактеризувати завдання вивчення розділу «Кінематика», ознайомити із структурою підручника. Дати уявлення про механічний рух, основну задачу механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Сформувати поняття поступального руху тіл, матеріальної точки, системи відліку. Показати роль знань з механіки …

Читати все »

День захисника України «Свята Покрова»

Сценарії до Дня захисника України-Школа України

День захисника України «Свята Покрова» Гімн України «Ще не вмерла Україна»  Україно, молюся за тебе, Як за матір гріховно-святу, За блакить твого вічного неба І за ниву твою золоту. Україно, молюся за славу, За твою непокору століть, За столицю твою злотоглаву, Що по груди в каштанах стоїть. Україно, молюся за мову, За божественну мову твою, І за вроду твою калинову, Від …

Читати все »