Середа 21.11.2018
Зверніть увагу!

Культурне життя: освіта, наука, література, музика (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Культурне життя: освіта, наука, література, музика Мета: визначити особливості розвитку української культури кінця XVII ст. — першої половини XVIIІ ст., охарактеризувати стан розвитку освіти, літератури, музики та театру в Україні в даний період; показувати на карті місця розташування найбільш значних культурних  пам’яток;  називати  імена  українських  діячів  культурно-церковного  життя, митців; найбільш визначні твори літератури, архітектури, образотворчого мистецтва; розрізняти та описувати …

Читати все »

Боротьба козацької старшини Гетьманщини за відновлення державних прав України (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Боротьба козацької старшини Гетьманщини за відновлення державних прав України Мета: з’ясувати, в чому виявилося посилення колоніальної політики російського  уряду  щодо  України  після  Полтавської  битви,  схарактеризувати  діяльність гетьманів І. Скоропадського, П. Полуботка, Д. Апостола; розвивати в учнів уміння самостійно опрацьовувати різноманітні джерела інформації, давати характеристику історичним діячам, аналізувати й узагальнювати історичні події, визначати їх причини та наслідки, висловлювати власну точку …

Читати все »

Козацька Україна після Полтавської битви (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Козацька Україна після Полтавської битви Мета: дати  характеристику  діяльності  гетьмана  в  еміграції  Пилипа  Орлика, ознайомити  учнів  з основними  положеннями  першої  Української  Конституції, а також охарактеризувати Прутський похід Петра І; аналізувати зміст основних положень Конституції П. Орлика. Обладнання: підручник  «Історія України. 8 клас» В.С. Власов,  2008 рік, видавництво «Генеза»; ілюстрації до теми (додаток); атлас «Історія України. 8 клас» Тип уроку: …

Читати все »

Повстання гетьмана Івана Мазепи проти Московії (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Повстання гетьмана Івана Мазепи проти Московії Мета: схарактеризувати хід та наслідки повстання гетьмана Івана Мазепи проти Росії, визначити місце гетьмана Івана Мазепи в українському національно-визвольному русі; пояснювати причини повстання Мазепи проти московського царя; визначати наслідки  Полтавської  битви  для  українських  земель;  розвивати  в учнів  уміння давати характеристику історичним особам, визначати їх місце в історії України, удосконалювати навички роботи з історичними …

Читати все »

Україна в подіях Північної війни (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Україна в подіях Північної війни Мета: визначити, яке місце посідала Україна у подіях Північної війни; розвивати в учнів уміння давати характеристику історичним особам, визначати їх місце в історії України, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами, вміння вести дискусію, висловлювати й аргументувати власну точку зору, вчити учнів культури спілкування. Обладнання: підручник  «Історія України. 8 клас» Тип уроку: засвоєння нових знань …

Читати все »

«Світло» і «темрява» долі Доріана Грея. Чи може краса бути «моральною» або «аморальною»? (10 клас. Зарубіжна література)

Зарубіжна література - Школа України

Тема. «Світло» і «темрява» долі Доріана Грея. Чи може краса бути «моральною» або «аморальною»? Мета: допомогти учням розкрити образ головного героя, його ідейно-художні особливості, специфіку втілення; розвивати навички характеризування героїв, аналізування філософських та морально-етичних ідей, що в них утілені, уміння вести дискусії; виховувати любов до літератури, естетичні смаки. Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього. Тип уроку: формування …

Читати все »

Утілення різних форм естетизму в образах Безіла Холлуорда, лорда Генрі та Доріана Грея (за романом О. Уайльда «Портрет Доріана Грея») (10 клас. Зарубіжна література)

Зарубіжна література - Школа України

Тема. Утілення різних форм естетизму в образах Безіла Холлуорда, лорда Генрі та Доріана Грея (за романом    О. Уайльда «Портрет Доріана Грея») Мета: допомогти учням розкрити значення образів роману, утілення в них різних форм естетизму; розвивати навички аналізувати прозові твори, характеризувати героїв; висловлювати свої думки щодо порушених проблем; виховувати любов до літератури, мистецтва, естетичні смаки. Оснащення: портрет письменника, видання його твору, …

Читати все »

Жанрова і стильова своєрідність роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея» (10 клас. Зарубіжна література)

Зарубіжна література - Школа України

Тема. Жанрова і стильова своєрідність роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Філософсько-естетичні та моральні проблеми твору. Риси інтелектуального роману Мета: допомогти учням усвідомити жанрову та стильову своєрідність твору, його проблематику; розвивати навички визначати риси жанру, стилю, проблематику твору, уміння виокремлювати ключові епізоди; виховувати любов до літератури, естетичні смаки. оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього. Тип уроку: комбінований. …

Читати все »

Оскар Уайльд — представник англійського раннього модернізму. Життя і творчість митця (10 клас. Зарубіжна література)

Зарубіжна література - Школа України

Тема: Оскар Уайльд — представник англійського раннього модернізму. Життя і творчість митця. Естетизм Уайльда, імпресіоністичність його стилю. «Передмова» до роману «Портрет Доріана Грея» Мета: ознайомити з життям і творчістю письменника, зацікавити ними; допомогти усвідомити ідейно-художні особливості «Передмови» до роману «Портрет Доріана Грея»; розвивати навички сприйняття інформації на слух, виокремлення головного, уміння розкривати зміст афоризмів, пояснювати парадокси; виховувати високі моральні якості, …

Читати все »

Е. Золя «Кар’єра Ругонів». Новаторство та художні особливості роману (10 клас. Зарубіжна література)

Зарубіжна література - Школа України

Тема. Е. Золя «Кар’єра Ругонів». Новаторство та художні особливості роману Мета: повторити, систематизувати вивчене; допомогти учням краще усвідомити художні особливості твору; розвивати навички аналізування великого епічного твору, висловлювання власних думок та обґрунтування їх прикладами з тексту й цитатами, уміння зіставляти літературні явища з явищами життя; виховувати активну громадянську позицію, кращі людські якості. Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до …

Читати все »