Конспекти уроків зарубіжної літератури 11 клас

«Старий і море » — повість-притча про людину. Вплив Е. Хемінгуея на розвиток художньої прози XX ст. (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: «Старий і море » — повість-притча про людину. Вплив Е. Хемінгуея на  розвиток художньої прози XX ст. МЕТА: допомогти учням глибше усвідомити притчевий ха­рактер твору, особливості стилю письменника та його вплив на розвиток світової художньої прози; розви­вати навички характеризування героїв, визначення ідей, особливостей стилю, уміння висловлювати осо­бисте ставлення до проблем, висвітлених у творі; ви­ховувати гуманістичне й оптимістичне світобачення, прагнення …

Читати все »

«Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст твору Ернеста Хемінгуея «Старий і море» (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: «Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст твору Ернеста Хемінгуея «Старий і море» МЕТА: допомогти учням розкрити філософсько-символічне наповнення сюжету твору, окреслити його художню своєрідність; розвивати й удосконалювати навички проблемного аналізу твору, асоціативне й образне мислення; виховувати прагнення протистояти не­сприятливим обставинам життя, чинити мужній опір недосконалості світу й ніколи не втрачати людської гідності. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього. …

Читати все »

Життєвий і творчий шлях американського письменника Ернеста Хемінгуея. Особливості його поетики й стилю (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Життєвий і творчий шлях американського письмен­ника Ернеста Хемінгуея.  Особливості його поетики й стилю МЕТА: зацікавити учнів особистістю Е. Хемінгуея, окресли­ти особливості його творчої еволюції, новаторський характер прози; розвивати навички сприйняття ін­формації на слух, виділення головного, висловлення власної думки; виховувати прагнення до пізнання, до активної позиції в житті, отпимістичного світо­бачення. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання творів, ілюстративні матеріали до біографії. ХІД  …

Читати все »

Розвиток мовлення. Написання твору за романом Альбера Камю «Чума» (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Розвиток мовлення. Написання твору за романом Альбера Камю «Чума» МЕТА: допомогти учням глибше усвідомити філософський, загальнолюдський зміст роману, його ідеї, художні особливості; розвивати зв’язне писемне мовлення учнів, уміння висловлювати думки й аргументувати їх, наводячи цитати з тексту; виховувати повагу до загальнолюдських цінностей. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, тексти твору, ілюстрації до нього. ТИП УРОКУ: розвиток зв’язного мовлення. ХІД   УРОКУ Оголошення теми, …

Читати все »

Композиція і стиль, художні особливості, значення роману Альбера Камю «Чума» (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Композиція і стиль, художні особливості, значення роману Альбера Камю  «Чума» МЕТА: допомогти учням визначити особливості композиції, індивідуального стилю письменника, ідейно-художні особливості твору та його значення; розвивати нави­чки аналізу прозових творів, висловлення власних думок та їх аргументування, уміння вести дискусію; виховувати активну гуманістичну життєву позицію. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання твору й ілюстрації до нього. ХІД    УРОКУ Мотивація навчальної діяльності учнів …

Читати все »

Проблема вибору людини в межовій ситуації та особистої відповідальності за цей вибір у романі Альбера Камю «Чума» (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Проблема вибору людини в межовій ситуації та осо­бистої відповідальності за цей вибір у романі Альбера Камю «Чума» МЕТА: допомогти учням з’ясувати різні можливості мораль­ного вибору людини в межовій ситуації; розвивати навички філософського прочитання твору; характе­ристики героїв; виховувати почуття відповідальності за свій моральний вибір, прагнення до самопізнання та самовдосконалення. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього. ХІД УРОКУ Мотивація …

Читати все »

Художнє осягнення подій Другої світової війни у світлі екзистенціальної філософії; абсурд і трагічний стоїцизм у романі Альбера Камю «Чума» (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Художнє осягнення подій Другої світової війни у світлі екзистенціальної філософії; абсурд і трагічний стої­цизм у романі Альбера Камю «Чума» МЕТА: допомогти учням усвідомити екзистенціальний зміст роману, його сюжет, тематику й проблематику; розви­вати вміння учнів виділяти елементи твору, головне й деталі, висловлюватися, аргументувати свою точку зору; виховувати гуманізм, прагнення до активної життєвої позиції. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до …

Читати все »

Життєвий і творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Життєвий і творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм МЕТА: простежити життєвий і творчий шлях письменника, дослідити вплив ідей філософії екзистенціалізму на творчість А. Камю; розвивати навички сприймання навчального матеріалу на слух, виділення головного, уміння висловлювати свої думки й аргументувати їх; виховувати гуманізм на прикладі письменника. ОБЛАДНАННЯ: карта світу, портрет письменника, …

Читати все »

Контрольна робота за темами: «Поети “срібної доби” російської поезії (О. Блок, А. Ахматова, Б. Пастернак)», «Література другої половини XX ст. (Б. Брехт “Життя Галілея”») (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Контрольна робота за темами: «Поети “срібної доби” російської поезії (О. Блок, А. Ахматова, Б. Пастер­нак)», «Література другої половини XX ст. (Б. Брехт  “Життя Галілея”») МЕТА: закріпити й систематизувати знання учнів, перевірити рівень знань, умінь і навичок з метою їх контролю та корекції; розвивати пам’ять, образне й логічне мислення, зв’язне мовлення, уміння висловлювати свої думки й аргументувати їх; виховувати найкращі …

Читати все »

Неоднозначність образу головного героя твору Бертольда Брехта «Життя Галілея». Інтелектуальний характер драми (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Неоднозначність образу головного героя твору Бер­тольда Брехта «Життя Галілея». Інтелектуальний характер драми МЕТА: допомогти учням розкрити неоднозначний образ Галілея, основну думку та її художнє втілення у тво­рі; розвивати навички аналізу драматичних творів, виділення головного, образне й логічне мислення; розширювати кругозір учнів; виховувати почуття відповідальності, активної громадянської позиції. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього. ХІД  УРОКУ Мотивація навчальної …

Читати все »