Конспекти уроків зарубіжної літератури 11 клас

Позакласне читання. Твір Тетяни Толстої «Віконечко» (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Позакласне читання. Твір Тетяни Толстої «Віконечко» МЕТА: ознайомити зі зразками сучасної прози постмодер­нізму, зацікавити творчістю майстрів пера — наших сучасників, розширювати кругозір учнів; розвивати навички літературознавчого аналізу, самостійного вибору книг для читання, оцінки їхньої ідейно- естетичної вартості; виховувати грамотного читача, любов до літератури, пошану до духовних надбань людства. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменниці, видання твору, ілюстративні матеріали ТИП УРОКУ: бесіда з …

Читати все »

Сучасний літературний процес (огляд). Співіснування і взаємодія різних стилів, напрямів, течій (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Сучасний літературний процес (огляд). Співіснування і взаємодія різних стилів, напрямів, течій. Найпоміт­ніші сучасні літературні явища МЕТА: ознайомити учнів із напрямами розвитку сучасного літературного процесу, співіснуванням та взаємо­дією різних стилів, напрямів, течій; розвивати на­вички самостійної роботи з літературними текстами, визначення їхньої художньої вартості, висловлення та обґрунтування своєї думки про явища мистецтва; виховувати любов до літератури, повагу до загально­людських цінностей, естетичний …

Читати все »

Патрік Зюскінд « Запахи. Історія одного вбивці ». Образ Гренуя та його літературні прототипи (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Патрік Зюскінд « Запахи. Історія одного вбивці ». Образ Гренуя та його літературні прототипи МЕТА: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст, особливості твору письменника; розвивати на­вички сприйняття, аналізу постмодерністського тво­ру, «розшифрування» його, прочитання підтексту, ви­словлення своєї думки про нього, своєї інтерпретації; розширювати кругозір учнів; виховувати прагнення до самопізнання та самовдосконалення, естетичний смак. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до …

Читати все »

Життя і творчість німецького письменника Патріка Зюскінда. Ознаки постмодернізму в повісті «Запахи. Історія одного вбивці» (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Життя і творчість німецького письменника Патріка Зюскінда. Ознаки постмодернізму в повісті «Запахи. Історія одного вбивці» МЕТА: ознайомити учнів із життям і творчістю письменника, ознаками постмодернізму в його найвідомішому тво­рі; розвивати навички сприйняття й аналізу творів постмодернізму, висловлення своєї думки та її аргу­ментування; розширювати кругозір учнів, виховувати естетичний смак, критичне мислення. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього. ХІД    …

Читати все »

Контрольний твір за темою «Постмодернізм», «Творчість Ґ. Ґарсія Маркеса, М. Павича, П. Коельо» (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Контрольний твір за темою «Постмодернізм», «Твор­чість Ґ. Ґарсія Маркеса, М. Павича, П. Коельо» МЕТА: підсумувати й узагальнити вивчене; розвивати писем­не зв’язне мовлення, уміння висловлювати свої думки, аргументувати їх прикладами й цитатами з тексту, власними спостереженнями; виховувати найкращі людські якості. ОБЛАДНАННЯ: тексти вивчених творів. ТИП УРОКУ: розвиток зв’язного мовлення. ХІД  УРОКУ І. Оголошення теми й мети уроку ІІ. Мотивація навчальної …

Читати все »

Позакласне читання. Твір Пауло Коельо «Алхімік» (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Позакласне читання. Твір Пауло Коельо «Алхімік» МЕТА: зацікавити учнів художнім читанням, спонукати до нього; ознайомити з одним із найпопулярніпіих у світі письменників сучасності та його творчістю; розви­вати навички аналізу самостійно прочитаних творів, висловлення своєї думки про них; виховувати любов до літератури, прагнення до самопізнання та само­вдосконалення . ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього, схема. ТИП УРОКУ: бесіда …

Читати все »

Оповідання Милорада Павича «Дамаскин». «Віртуальний історизм» як характерна ознака творчості письменника (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Оповідання Милорада Павича «Дамаскин». «Вірту­альний історизм» як  характерна ознака творчості письменника МЕТА: допомогти учням усвідомити ідейно-художні, естетичні особливості твору письменника; розвивати навички аналізу постмодерністських творів, уміння вислов­лювати свою думку й аргументувати її; виховувати повагу до культурних надбань народів світу, естетич­ний смак, прагнення до духовного саморозвитку. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього, таблиці. Тип уроку: формування вмінь і …

Читати все »

Життєвий і творчий шлях сербського письменника Милорада Павича. Утілення в оповіданні «Дамаскин» ознак постмодернізму (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Життєвий і творчий шлях сербського письменника Милорада Павича. Утілення в оповіданні «Дамас­кин» ознак постмодернізму МЕТА: ознайомити учнів із життям і творчістю письменни­ка, розкрити особливості його постмодерністського твору; розвивати навички роботи з електронною книгою; уміння аналізувати твори постмодернізму, «розшифрувати» їх; розширювати кругозір учнів; виховувати повагу до літератури, естетичний смак. Обладнання: портрет письменника, тексти творів, ілюстрації до них. ХІД  УРОКУ Мотивація …

Читати все »

Ознаки постмодернізму у творчості письменників-прозаїків другої половини XX ст. (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Ознаки постмодернізму у творчості письменників-прозаїків другої половини XX ст. МЕТА: допомогти учням глибше осягнути ознаки постмо­дернізму, розширити їх кругозір; розвивати усне зв’язне мовлення, аналітичне мислення, уміння ви­словлювати свої думки й аргументувати їх, добирати приклади, цитати з тексту; виховувати прагнення до пізнання нового, саморозвитку, естетичний смак. ОБЛАДНАННЯ: картки з уривками текстів творів постмодерністів. ТИП УРОКУ: розвиток зв’язного мовлення (усний). ХІД  …

Читати все »

Найяскравіші представники постмодерністської прози. Постмодерністське мистецтво, його стосунки з елітарною та масовою культурами (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Найяскравіші представники постмодерністської про­зи. Постмодерністське мистецтво, його стосунки з елі­тарною та масовою культурами МЕТА: допомогти учням глибше розкрити для себе поняття «постмодернізм», визначити його риси в конкретних творах; розвивати навички самостійної роботи з до­датковими джерелами інформації, аналізу прозових творів, визначення їх ідейно-художніх особливостей; уміння висловлювати свою думку з приводу про­читаного; виховувати любов до літератури, потяг до пізнання, естетичний смак. …

Читати все »