Конспекти уроків зарубіжної літератури 10 клас

Специфіка зображення, влучність характеристики різних суспільних верств Англії 30-х років ХІХ ст. у романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста» (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. Специфіка зображення, влучність характеристики різних суспільних верств Англії 30-х років ХІХ ст. у романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста». Ч. Діккенс як майстер іронії та сарказму. Мета: допомогти учням глибше осягнути індивідуальний стиль письменника, майстерне використання ним іронії та сарказму; розвивати навички аналізування індивідуального стилю письменника, виділення засобів комічного, з’ясування їх ролі у творі; виховувати кращі людські якості, гуманістичне …

Читати все »

Провідні засоби індивідуалізації персонажів роману «Пригоди Олівера Твіста» (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. Провідні засоби індивідуалізації персонажів роману «Пригоди Олівера Твіста». Характеристика образу Олівера Твіста. Соціальна дієвість творчості Діккенса Мета: допомогти учням з’ясувати ідейно-художні особливості образу головного героя роману, майстерність автора у змалюванні образу, провідні засоби індивідуалізації персонажів твору; розвивати навички характеризування героїв, висловлювати свої думки про них; аналізувати художні засоби й авторські прийоми індивідуалізації персонажів; виховувати оптимістичне світобачення, критичне мислення, кращі …

Читати все »

Засудження жаги до наживи, холодного розрахунку та бездуховності суспільства в романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста» (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. Засудження жаги до наживи, холодного розрахунку та бездуховності суспільства в романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста». Розвінчання, «деромантизація» злочинного світу Мета: показати учням огидність злочинного світу, антигуманних учинків героїв, майстерно зображених у романі письменника; розвивати навички характеризування героїв, висловлювання своїх суджень про них; виховувати на засадах гуманізму неприйняття зла та злочинства. оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до …

Читати все »

Художня модель англійського суспільства та засоби її створення у романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста» (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. Художня модель англійського суспільства та засоби її створення у романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста» Мета: допомогти учням усвідомити ідейний зміст твору та його художнє втілення автором, майстерність письменника у створенні художньої моделі тогочасного суспільства; розвивати навички ідейно-художнього аналізування прозового твору, уміння визначати ключові моменти, висловлювати про прочитане свою думку й обґрунтовувати її; виховувати пошану до морально-етичних цінностей на …

Читати все »

Художнє втілення ідеї гуманізму в романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста» (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. Художнє втілення ідеї гуманізму в романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста». Співчуття письменника до принижених і знедолених, передусім дітей. Соціальна дієвість творчості Діккенса Мета: допомогти учням усвідомити зміст твору, його ідейно-художні особливості, суспільну значущість; розвивати навички спостереження над текстом художнього твору, виділення ключових епізодів, їх коментування; виховувати гуманістичне світосприйняття, повагу до морально-етичних цінностей людства. оснащення: портрет письменника, видання його …

Читати все »

Контрольна робота з теми «Французька література ХІХ століття» (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. (КР) Контрольна робота з теми «Французька література ХІХ століття» Мета: повторити, систематизувати й узагальнити вивчений навчальний матеріал; виявити рівень знань, умінь та навичок учнів із метою контролю та корекції; удосконалювати навички зв’язного писемного мовлення, творче, аналітичне мислення, уміння зіставляти літературні явища з явищами реального життя; висловлювати власні судження та обґрунтовувати їх; виховувати кращі моральні якості, гуманізм. Оснащення: тестові завдання …

Читати все »

(ПЧ) Бесіда з позакласного читання за твором Гі де Мопассана «Пампушка» (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. (ПЧ) Бесіда з позакласного читання за твором Гі де Мопассана «Пампушка» Мета: викликати в учнів інтерес до художньої літератури, бажання розширювати свій кругозір; виробляти літературні, естетичні смаки; розвивати навички самостійної роботи з книгою, уміння аналізувати твір, оцінювати його з точки зору художності; виховувати любов до книги. Оснащення: читацькі щоденники, портрет письменника, видання його творів, ілюстрації до них, кінофільм. Тип …

Читати все »

О. де Бальзак «Гобсек». Зіставлення образів Фанні Мальво й Анастазі де Ресто. Роль Дервіля в розгортанні й відтворенні подій повісті. Композиція та стиль твору (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. О. де Бальзак «Гобсек». Зіставлення образів Фанні Мальво й Анастазі де Ресто. Роль Дервіля в розгортанні й відтворенні подій повісті. Композиція та стиль твору. Мета: допомогти учням усвідомити значення висвітлених автором моральних проблем; показати майстерність автора у змалюванні образів, побудові повісті; розвивати навички характеризування образів, критичного осмислення прочитаного, висловлювання й аргументування власних думок; виховувати прагнення до доброчесного життя. Оснащення: …

Читати все »

О. де Бальзак. Романтичні й реалістичні риси неоднозначного образу «філософа та скнари» Гобсека (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема: О. де Бальзак. Романтичні й реалістичні риси неоднозначного образу «філософа та скнари» Гобсека Мета: допомогти учням усвідомити значення й художні особливості образу Гобсека; розвивати навички аналізування художніх образів, уміння зіставляти літературу й життя, висловлювати та обґрунтовувати свої думки; сприяти формуванню справжніх цінностей, філософського ставлення до життєвих проблем Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього; картки із завданнями. …

Читати все »

Жіночі образи роману Стендаля «Червоне і чорне» (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Жіночі образи роману Стендаля «Червоне і чорне». МЕТА: з’ясувати своєрідність втілення теми кохання у романі; розкрити його головні жіночі образи; розвивати навички компаративного аналізу художніх образів; виховувати прагнення до щирих людських почуттів. ОБЛАДНАННЯ: ілюстрації до роману. ТИП УРОКУ: урок засвоєння нових знань і формуван­ня на їхній основі вмінь і навичок. ХІД  УРОКУ     У світі почуттів є лише один …

Читати все »