Конспекти уроків зарубіжної літератури

«Старий і море » — повість-притча про людину. Вплив Е. Хемінгуея на розвиток художньої прози XX ст. (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: «Старий і море » — повість-притча про людину. Вплив Е. Хемінгуея на  розвиток художньої прози XX ст. МЕТА: допомогти учням глибше усвідомити притчевий ха­рактер твору, особливості стилю письменника та його вплив на розвиток світової художньої прози; розви­вати навички характеризування героїв, визначення ідей, особливостей стилю, уміння висловлювати осо­бисте ставлення до проблем, висвітлених у творі; ви­ховувати гуманістичне й оптимістичне світобачення, прагнення …

Читати все »

«Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст твору Ернеста Хемінгуея «Старий і море» (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: «Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст твору Ернеста Хемінгуея «Старий і море» МЕТА: допомогти учням розкрити філософсько-символічне наповнення сюжету твору, окреслити його художню своєрідність; розвивати й удосконалювати навички проблемного аналізу твору, асоціативне й образне мислення; виховувати прагнення протистояти не­сприятливим обставинам життя, чинити мужній опір недосконалості світу й ніколи не втрачати людської гідності. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього. …

Читати все »

Життєвий і творчий шлях американського письменника Ернеста Хемінгуея. Особливості його поетики й стилю (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Життєвий і творчий шлях американського письмен­ника Ернеста Хемінгуея.  Особливості його поетики й стилю МЕТА: зацікавити учнів особистістю Е. Хемінгуея, окресли­ти особливості його творчої еволюції, новаторський характер прози; розвивати навички сприйняття ін­формації на слух, виділення головного, висловлення власної думки; виховувати прагнення до пізнання, до активної позиції в житті, отпимістичного світо­бачення. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання творів, ілюстративні матеріали до біографії. ХІД  …

Читати все »

Розвиток мовлення. Написання твору за романом Альбера Камю «Чума» (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Розвиток мовлення. Написання твору за романом Альбера Камю «Чума» МЕТА: допомогти учням глибше усвідомити філософський, загальнолюдський зміст роману, його ідеї, художні особливості; розвивати зв’язне писемне мовлення учнів, уміння висловлювати думки й аргументувати їх, наводячи цитати з тексту; виховувати повагу до загальнолюдських цінностей. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, тексти твору, ілюстрації до нього. ТИП УРОКУ: розвиток зв’язного мовлення. ХІД   УРОКУ Оголошення теми, …

Читати все »

Композиція і стиль, художні особливості, значення роману Альбера Камю «Чума» (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Композиція і стиль, художні особливості, значення роману Альбера Камю  «Чума» МЕТА: допомогти учням визначити особливості композиції, індивідуального стилю письменника, ідейно-художні особливості твору та його значення; розвивати нави­чки аналізу прозових творів, висловлення власних думок та їх аргументування, уміння вести дискусію; виховувати активну гуманістичну життєву позицію. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання твору й ілюстрації до нього. ХІД    УРОКУ Мотивація навчальної діяльності учнів …

Читати все »

Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське бароко (9 клас. Зарубіжна література)

9 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське бароко Мета: ознайомити учнів з першим художнім напрямом, який охопив практично всю Європу, включаючи українські землі, його прикметами та особливостями; розкрити світоглядні позиції діячів бароко; розвивати навички сприйняття лекції та дослідницької роботи; виховувати  почуття краси. Обладнання: ілюстрації, портрети відомих філософів і митців доби бароко. Тип уроку: засвоєння нових знань і …

Читати все »

Література доби бароко: найяскравіші представники європейського напряму бароко (9 клас. Зарубіжна література)

9 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема: Література доби бароко: найяскравіші представники європейського напряму бароко; провідні теми й стильове новаторство лірики бароко Мета: продовжити знайомство учнів з напрямом бароко в культурі; розвивати навички опису картини; охарактеризувати духовне та стильове новаторство барокової літератури; виховувати  почуття краси. Обладнання: ілюстрації картин П.-П. Рубенса, Франсіско Сурбарана «Христос на хресті», «Немовля Христос», Хусепе Рібера «Аполон і Марсій», Дієго Веласкеса, Жоржа де Латура  «Святий Себастьян …

Читати все »

Педро Кальдерон де ла Барка — видатний драматург і поет доби іспанського бароко (9 клас. Зарубіжна література)

9 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема: Педро Кальдерон де ла Барка — видатний драматург і поет доби іспанського бароко. «Життя  — це сон» як утілення світоглядних і художніх принципів епохи бароко Мета: поглибити знання учнів про бароко як художній напрям; ознайомити учнів з особистістю Педро Кальдерона; розвивати навички сприйняття лекції та дослідницької роботи; виховувати інтерес до творів мистецтва. Обладнання: портрет Педро Кальдерона. Тип уроку: засвоєння …

Читати все »

Філософсько-моральний конфлікт драми Кальдерона «Життя — це сон» (9 клас. Зарубіжна література)

9 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема: Філософсько-моральний конфлікт драми Кальдерона «Життя — це сон» Мета: поглиблювати знання про бароко як художній напрям; ознайомлювати з творчістю Педро Кальдерона; навчати працювати в групі, висловлювати та ілюструвати цитатами з тексту свою  точку зору на події драми. Обладнання: портрет Педро Кальдерона. Тип уроку: засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь та навичок.

Читати все »

Причини і наслідки еволюції образу Сигізмундо (9 клас. Зарубіжна література)

9 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема: Причини і наслідки еволюції образу Сигізмундо Мета: простежити причини і наслідки еволюції образу Сигізмундо; навчати формулювати та висловлювати особисте ставлення до проблем, що порушуються в драмі; навчати аргументувати свою точку зору прикладами і цитатами з тексту. Обладнання: цитати п’єси Кальдерона «Життя — це сон». Тип уроку: урок-дослідження.

Читати все »