Конспекти уроків зарубіжної літератури

Я — літературно освічена людина (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Я — літературно освічена людина МЕТА: підсумувати вивчене протягом навчання в школі, оцінити зусилля учнів, дати настанови на майбутнє; розвивати інтерес до самостійного читання художньої літератури, грамотних її інтерпретації та аналізу; виховувати повагу до книги, естетичний смак, праг­нення до самоосвіти та самовдосконалення. ОБЛАДНАННЯ: улюблені книги учнів, ілюстрації до творів, аудіозаписи пісень, художнього читання, текст анкети. ТИП УРОКУ: урок-підсумок.

Читати все »

Контрольна робота за темами: «П. Зюскінд “Запахи…”», «Сучасний літературний процес (огляд)», «Повторення та систематизація вивченого матеріалу» (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Контрольна робота за темами: «П. Зюскінд “Запа­хи…”», «Сучасний  літературний процес (огляд)», «Повторення та систематизація вивченого матеріалу» МЕТА: допомогти учням осягнути глибину й багатство худож­ньої літератури, її значення в житті людини; виявити рівень знань, умінь та навичок учнів із метою конт­ролю й корекції; удосконалювати навички аналізу літературного твору, висловлення думок та їх аргу­ментації; розвивати вміння систематизувати й уза­гальнювати вивчений матеріал; …

Читати все »

Найвидатніші здобутки світової літератури кінця ХХ — початку XXI ст. (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Найвидатніші здобутки світової літератури кінця ХХ — початку XXI ст. МЕТА: допомогти учням пригадати, систематизувати й уза­гальнити знання про найвидатніші здобутки у світо­вому літературному процесі ХХ-ХХІ ст.; удоскона­лювати навички аналізу, систематизації та узагаль­нення знань; уміння оцінювати художній твір з ідейно- естетичних позицій висловлювати про нього думку, аргументувати її; виховувати повагу до духовних надбань людства, прагнення до самоосвіти та само­вдосконалення …

Читати все »

Найвидатніші здобутки світової літератури XIX ст. (доби реалізму та раннього модернізму) (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Найвидатніші здобутки світової літератури XIX ст. (доби реалізму та раннього модернізму) МЕТА: допомогти учням пригадати, систематизувати й уза­гальнити знання про найвидатніші здобутки світової літератури XIX ст.; розвивати навички аналізу, си­стематизації та узагальнення ознак художніх творів, літературних напрямів і стилів, удосконалювати вміння висловлювати свої думки та аргументувати їх; виховувати повагу до духовних надбань людства, ху­дожньої літератури, до загальнолюдських цінностей. ОБЛАДНАННЯ: « …

Читати все »

Найвидатніші здобутки світової літератури XVII і XVIII ст., а також XIX ст. (доби романтизму) (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Найвидатніші здобутки світової літератури XVII і XVIII ст., а також XIX ст.   (доби романтизму) МЕТА: допомогти учням пригадати, узагальнити й система­тизувати відомості про літературу цих епох, скласти загальне враження; розвивати навички узагальнення й систематизації навчального матеріалу, висловлення своїх думок і вражень про твір мистецтва; виховувати повагу до духовних надбань людства, зокрема в літе­ратурі. ОБЛАДНАННЯ: «портретна галерея» письменників цих епох, …

Читати все »

Найвидатніші здобутки світової літератури доби античності, Середньовіччя та Відродження (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Найвидатніші здобутки світової літератури доби ан­тичності, Середньовіччя та Відродження МЕТА: повторити, узагальнити та систематизувати відо­мості про найвидатніші явища світової літератури цих епох; розвивати пам’ять, аналітичне мислення, уміння визначати характерні ознаки літератур пев­них періодів та висловлювати судження про них; виховувати любов до літератури, повагу до духовних надбань людства. ОБЛАДНАННЯ: «портретна галерея» письменників античності, Серед­ньовіччя та Відродження, книжкова виставка, схеми, таблиці, …

Читати все »

Методичні рекомендації щодо викладання мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням або вивченням мов національних меншин у 2017/2018 навчальному році

Зарубіжна література - Школа України

Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 р. № 1/9-436 Методичні рекомендації щодо викладання мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням або вивченням мов національних меншин у 2017/2018 навчальному році У процесі навчання мовам та літературам у сучасній школі необхідно орієнтуватися на життєві потреби учнів; розвивати в них уміння справлятися з реальними проблемами, що виникають …

Читати все »

Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2017/2018 навчальному році

Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 р. № 1/9-436 Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2017/2018 навчальному році У 2017-2018 навчальному році вивчення   зарубіжної літератури в 5-9 класах здійснюватиметься за програмою: Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013  зі змінами,  затвердженими наказом  МОН від 07.06.2017 № 804  …

Читати все »

Еволюція образу Раскольнікова та розвінчання теорії сильної особистості, «надлюдини» в романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара» (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема: Еволюція образу Раскольнікова та розвінчання теорії сильної особистості, «надлюдини» в романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара» Мета: допомогти учням простежити розвиток образу Раскольнікова, визначити авторське та особисте ставлення до персонажа та його ідей; розвивати навички роботи з текстом, характеризування образів у їх динаміці, уміння висловлювати свої думки, обґрунтовувати їх на основі життєвих спостережень; виховувати гуманізм, кращі моральні якості. Оснащення: …

Читати все »

Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара» (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема: Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара» Мета: допомогти учням глибше засвоїти провідні ідеї твору, виражені в художніх образах; розвивати навички визначення основних думок, висловлювання та обґрунтування своїх міркувань; виховувати високі моральні якості. Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього. Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Читати все »