Субота , 25 Листопад 2017

Конспекти уроків зарубіжної літератури

Л. М. Толстой. Життєвий і творчий шлях письменника, його творчість як найповніший вияв можливостей реалістичної літератури (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. Л. М. Толстой. Життєвий і творчий шлях письменника, його творчість як найповніший вияв можливостей реалістичної літератури. Духовні й творчі шукання та здобутки митця Мета: ознайомити учнів із духовними та творчими шуканнями митця, зацікавити його творами й особистістю; розвивати навички роботи з книгою, сприйняття інформації на слух, виокремлення головного, висловлювання своїх міркувань та оцінок; виховувати повагу до літератури, до кращих …

Читати все »

(КР) Контрольна робота за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара» (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. (КР) Контрольна робота за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара» Мета: повторити, систематизувати й узагальнити вивчений матеріал; виявити рівень знань, умінь та навичок учнів з метою контролю і корекції; розвивати пам’ять, аналітичне, образне мислення, уміння зіставляти літературні явища з реаліями життя, висловлювати власні міркування та обґрунтовувати їх; виховувати гуманістичний світогляд, кращі моральні якості. Оснащення: тестові завдання (2 варіанти). Тип …

Читати все »

(РМ) Контрольний твір-роздум за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара» (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. (РМ) Контрольний твір-роздум за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара» Мета: виявити рівень розуміння змісту, ідейно-художніх особливостей твору; розвивати образне, аналітичне мислення, зв’язне писемне мовлення, уміння висловлювати свої судження й аргументувати їх; виховувати високі моральні якості, прагнення до самопізнання та самовдосконалення. Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього, художній текст. Тип уроку: розвиток мовлення.

Читати все »

Співвідношення «злочину» і «кари», семантика й символіка назви роману «Злочин і кара» (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. Співвідношення «злочину» і «кари», семантика й символіка назви роману «Злочин і кара» Мета: систематизувати й узагальнити вивчене; простежити пошуки ідеалу автором роману та його героями; показати значення роману як філософсько-психологічного, поліфонічного твору; розвивати навички узагальнення, виокремлення головного й деталей, висловлювання своєї думки та її доведення; виховувати потребу у творенні добра, у дотриманні загальнолюдських моральних норм. Оснащення: портрет письменника, видання …

Читати все »

Система образів роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара». Розкриття складності та суперечливості духовного світу людини (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. Система образів роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара». Розкриття складності та суперечливості духовного світу людини Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художні особливості твору, майстерність автора у зображенні складності духовного світу людини; розвивати навички аналізування художнього тексту, розкриття психології героїв, уміння порівнювати літературні явища з життєвими, висловлювати свої міркування та обґрунтовувати їх; виховувати повагу до загальнолюдських життєвих цінностей, прагнення їх …

Читати все »

Я — літературно освічена людина (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Я — літературно освічена людина МЕТА: підсумувати вивчене протягом навчання в школі, оцінити зусилля учнів, дати настанови на майбутнє; розвивати інтерес до самостійного читання художньої літератури, грамотних її інтерпретації та аналізу; виховувати повагу до книги, естетичний смак, праг­нення до самоосвіти та самовдосконалення. ОБЛАДНАННЯ: улюблені книги учнів, ілюстрації до творів, аудіозаписи пісень, художнього читання, текст анкети. ТИП УРОКУ: урок-підсумок.

Читати все »

Контрольна робота за темами: «П. Зюскінд “Запахи…”», «Сучасний літературний процес (огляд)», «Повторення та систематизація вивченого матеріалу» (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Контрольна робота за темами: «П. Зюскінд “Запа­хи…”», «Сучасний  літературний процес (огляд)», «Повторення та систематизація вивченого матеріалу» МЕТА: допомогти учням осягнути глибину й багатство худож­ньої літератури, її значення в житті людини; виявити рівень знань, умінь та навичок учнів із метою конт­ролю й корекції; удосконалювати навички аналізу літературного твору, висловлення думок та їх аргу­ментації; розвивати вміння систематизувати й уза­гальнювати вивчений матеріал; …

Читати все »

Найвидатніші здобутки світової літератури кінця ХХ — початку XXI ст. (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Найвидатніші здобутки світової літератури кінця ХХ — початку XXI ст. МЕТА: допомогти учням пригадати, систематизувати й уза­гальнити знання про найвидатніші здобутки у світо­вому літературному процесі ХХ-ХХІ ст.; удоскона­лювати навички аналізу, систематизації та узагаль­нення знань; уміння оцінювати художній твір з ідейно- естетичних позицій висловлювати про нього думку, аргументувати її; виховувати повагу до духовних надбань людства, прагнення до самоосвіти та само­вдосконалення …

Читати все »

Найвидатніші здобутки світової літератури XIX ст. (доби реалізму та раннього модернізму) (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА:  Найвидатніші здобутки світової літератури XIX ст. (доби реалізму та раннього модернізму) МЕТА: допомогти учням пригадати, систематизувати й уза­гальнити знання про найвидатніші здобутки світової літератури XIX ст.; розвивати навички аналізу, си­стематизації та узагальнення ознак художніх творів, літературних напрямів і стилів, удосконалювати вміння висловлювати свої думки та аргументувати їх; виховувати повагу до духовних надбань людства, ху­дожньої літератури, до загальнолюдських цінностей. ОБЛАДНАННЯ: « …

Читати все »

Найвидатніші здобутки світової літератури XVII і XVIII ст., а також XIX ст. (доби романтизму) (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Найвидатніші здобутки світової літератури XVII і XVIII ст., а також XIX ст.   (доби романтизму) МЕТА: допомогти учням пригадати, узагальнити й система­тизувати відомості про літературу цих епох, скласти загальне враження; розвивати навички узагальнення й систематизації навчального матеріалу, висловлення своїх думок і вражень про твір мистецтва; виховувати повагу до духовних надбань людства, зокрема в літе­ратурі. ОБЛАДНАННЯ: «портретна галерея» письменників цих епох, …

Читати все »