Субота 19.01.2019
Зверніть увагу!

Конспекти уроків української мови 6 клас

Навчальний диктант (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Навчальний диктант Мета: перевірити засвоєння набутих знань та умінь; розвивати логічне мислення, уміння аналізувати, культуру писемного мовлення Очікувані результати: учні правильно пишуть іменники з вивченими орфограмами, уміють знаходити іменник у реченні, визначати їх морфологічні ознаки та синтаксичну роль; володіють на­вичками правопису іменників, використовувати іменники в реченнях. Обладнання: текст для диктанту Тип уроку: систематизація й узагальнення знань.

Читати все »

Підсумкові уроки з теми «Іменник як частина мови» (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Підсумкові уроки з теми «Іменник як частина мови» Мета: повторити, систематизувати й узагальнити знання учнів із теми «Іменник як частина мови»; навчити застосовувати засвоєний теоретичний матеріал на практиці; розвивати логічне мислення, пунктуаційні, орфографічні, мовленнєві навички школярів, учити аналізувати мовні явища Очікувані результати: учні правильно пишуть іменники з вивченими орфограмами, користуються орфографічним словником; уміють використовувати в мовленні іменники-синоніми та іменники-антоніми, синоніміку відмінкових закінчень, …

Читати все »

Написання та відмінювання імен по батькові (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Написання та відмінювання імен по батькові Мета: пояснити учням правила утворення та відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові; формувати вміння утворювати й відмінювати імена по батькові; розвивати в школярів увагу, пам’ять Очікувані результати: учні правильно утворюють і пишуть чоловічі й жіночі імена по батькові, знаходять і виправляють орфографічні помилки на вивчені правила. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал Тип уроків: вивчення нового матеріалу.

Читати все »

Особливості написання іменників у кличному відмінку (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Особливості написання іменників у кличному відмінку Мета: поглибити знання учнів про відмінки іменників; формувати навички правильного вживання закінчень у кличному відмінку; розвивати вміння узагальнювати, порівнювати; збагачувати активний словник у школярів Очікувані результати: учні пояснюють основні значення відмінків; відмінюють іменники в кличному відмінку; визначають форму іменника в реченні. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Читати все »

Літери е, и, і в суфіксах -ечк-, -єчк-, -ичк-, -ечок-, -ичок, -инн(я), -інн(я), -енн(я), -єнн(я), -ив(о), -ев(о) (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Літери е, и, і в суфіксах –ечк-, –єчк-, –ичк-, –ечок-, –ичок, –инн(я), –інн(я), –енн(я), –єнн(я), –ив(о), –ев(о) Мета: формувати в учнів уміння виділяти в іменниках орфограму в суфіксах та обґрунтовувати її правилом; розвивати навички використовувати іменники з поданими суфіксами у власних висловлюваннях Очікувані результати: учні утворюють іменники різними способами; правильно пишуть іменники з вивченими орфограмами. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, картки Тип уроку: вивчення нового …

Читати все »

Правопис іменників. Написання “не” з іменниками (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Правопис іменників. Написання “не” з іменниками Мета: ознайомити учнів з правилами написання не з іменниками; виробити вміння застосовувати ці правила на практиці; розвивати пам’ять, логічне мислення Очікувані результати: учні правильно пишуть іменники з вивченими орфограмами, знаходять і виправляють орфографічні помилки на вивчені правила. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал Тип уроків: вивчення нового матеріалу.

Читати все »

Особливості творення іменників. Правопис складних іменників (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Особливості творення іменників. Правопис складних іменників Мета: дати учням відомості про основні способи творення іменників, звернути увагу на суфікси, що надають іменникам значення зменшеності, пестливості або збільшеності, згрубілості; формувати вміння визначати способи творення іменників та утворювати іменники різними способами; розвивати культуру усного й писемного мовлення Очікувані результати: учні утворюють іменники різними способами. Обладнання: підручник, таблиця «Написання складних іменників разом чи через дефіс», дидактичний …

Читати все »

Контрольна робота № 5. Тестування (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Контрольна робота № 5. Тестування Мета: перевірити рівень засвоєння набутих учнями знань, уміння використовувати їх; розвивати орфографічну й пунктуаційну грамотність Очікувані результати: учні знають відмінки іменників; уміють відмінювати іменники, поділяють на відміни та групи. Обладнання: тестові завдання у двох варіантах Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь і навичок.

Читати все »

Розвиток зв’язного мовлення. Твір-оповідання за жанровою картиною (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Розвиток зв’язного мовлення. Твір-оповідання за жанровою картиною Мета: удосконалювати вміння аналізувати твори живопису; створювати за змістом оповідання Очікувані результати: учні складають усні твори за простим планом, обираючи відповідний до ситуації спілкування та задуму стиль мовлення, тип мовлення, жанри, мовні засоби. Обладнання: підручник, репродукція жанрової картини Тип уроку: застосування знань і формування вмінь.

Читати все »

Відмінювання іменників, що мають форму лише множини (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Відмінювання іменників, що мають форму лише множини Мета: поглибити знання учнів про іменники, що вживаються лише в множині; формувати вміння визначати відмінки використаних у реченнях і текстах іменників, що вживаються тільки в множині; розвивати увагу, творче мислення Очікувані результати: учні використовують відмінкові закінчення іменників I–IV відмін, незмінювані іменники, а також відмінюють іменники, що мають форму лише множини. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал Тип уроку: вивчення …

Читати все »