Конспекти уроків української мови 6 клас

Джерела української фразеології. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновид фразеології (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Джерела української фразеології. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновид фразеології Мета: поглибити знання учнів про можливі джерела походження фразеологізмів; удосконалювати вміння розпізнавати в текстах фразеологізми, визначати їх вид та пояснювати значення Очікувані результати: учні пояснюють значення фразеологізмів, їх походження; правильно вживають фразеологізми в мовленні; користуються фразеологічним словником; підвищують мовну культуру. Обладнання: підручник, фразеологічний словник, дидактичний матеріал Тип уроку: комбінований.

Читати все »

Розвиток зв’язного мовлення. Вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Розвиток зв’язного мовлення. Вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму Мета: поглибити знання учнів про особливості наукового стилю; учити вибірково переказувати текст; розвивати мовленнєві здібності; підвищувати рівень культури мовлення школярів Очікувані результати: учні знають, що таке текст, які його ознаки; уміють визначати тему й основ­ну думку тексту; відтворюють почутий текст. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, текст для переказу Тип уроку: застосування знань і формування …

Читати все »

Розвиток зв’язного мовлення. Офіційно-діловий стиль. Ділові папери. Складання оголошення (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Розвиток зв’язного мовлення. Офіційно-діловий стиль.  Ділові папери. Складання оголошення Мета: повторити відомості про офіційно-діловий стиль; ознайомити учнів із мовою ділових паперів; навчити складати оголошення, добираючи мовні засоби відповідно до стилю; збагачувати словниковий запас школярів Очікувані результати: учні додержуються вимог до мовлення й основних правил спілкування; помічають і виправляють недоліки у своєму й чужому мовленні. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал Тип уроку: застосування знань і формування …

Читати все »

Офіційно-ділова лексика (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Офіційно-ділова лексика Мета: ознайомити учнів з офіційно-діловою лексикою та сферою її використання; виробляти вміння й навички відрізняти офіційно-ділову лексику від загальновживаної, діалектної, професійної, емоційно-експресивної; виробляти вміння доречно її використовувати у власному мовленні, підвищувати рівень культури мовлення школярів Очікувані результати: учні аргументовано доводять приналежність лексики до певної групи, складають висловлювання про професію з описом процесів праці; беруть участь у розігруванні діалогів за певною …

Читати все »

Професійні слова й терміни (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Професійні слова й терміни Мета: ознайомити учнів із термінами та професіоналізмами; подати відомості про доцільність і правильність уживання в текстах художнього, науково-навчального, публіцистичного стилів; формувати вміння правильно використовувати в мовленні групи слів за сферою вживання Очікувані результати: учні визначають лексичне значення слова, до якої з груп слів за значенням, походженням, уживанням у мові воно відносяться; доводять приналежність слова до певної групи лексики. …

Читати все »

Діалектні слова (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Діалектні слова Мета: ознайомити учнів із групами слів за сферою вживання; удосконалювати вміння школярів розрізняти їх у тексті, доречно використовувати у власному мовленні Очікувані результати: учні визначають належність слів до діалектних; оцінюють їх роль у тексті; користуються тлумачним словником. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, тлумачний словник Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Читати все »

Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова Мета: ознайомити учнів зі словниковим складом сучасної української мови за сферою її використання, із загальновживаною лексикою; удосконалити вміння шестикласників визначати групи слів за значенням, правильно вживати їх у мовленні; формувати навички працювати з тлумачним словником; збагачувати словниковий запас школярів; розвивати культуру усного й писемного мовлення Очікувані результати: учні називають основні терміни розділу й …

Читати все »

Розвиток зв’язного мовлення. Усний докладний переказ тексту з елементами опису природи (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Розвиток зв’язного мовлення. Усний докладний переказ тексту  з елементами опису природи Мета: на основі здобутих знань відпрацьовувати в учнів відповідні вміння; удосконалювати культуру писемного мовлення; сприяти збагаченню словникового запасу школярів Очікувані результати: учні розрізняють стилі й типи мовлення; мають уявлення про них; уміють докладно переказувати тексти з елементами опису природи. Обладнання: підручник, текст для переказу Тип уроку: застосування знань і формування вмінь.

Читати все »

Активна й пасивна лексика української мови. Застарілі слова, неологізми (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Активна й пасивна лексика української мови.  Застарілі слова, неологізми Мета: ознайомити учнів з активною та пасивною лексикою, дати поняття про застарілі слова й неологізми; пояснити стилістичну функцію таких слів; удосконалювати вміння користуватися словником, розвивати словниковий запас Очікувані результати: учні визначають лексичне значення слова, групи слів за значенням, походженням; стилістичну роль застарілих слів і неологізмів у художніх та науково-публіцистичних текстах; аргументовано доводять приналежність …

Читати все »

Розвиток зв’язного мовлення. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Розвиток зв’язного мовлення. Усний докладний переказ художнього тексту  розповідного характеру Мета: вдосконалювати вміння усно докладно переказувати тексти розповідного характеру; вироб­ляти вміння визначати тему та основну думку тексту, складати план, підвищувати рівень культури усного мовлення; сприяти збагаченню словникового запасу школярів Очікувані результати: учні колективно складають простий план переказу; відтворюють почутий текст; помічають і виправляють недоліки у своєму й чужому мовленні. Обладнання: підручник, текст для …

Читати все »