Вівторок 17.07.2018

Конспекти уроків української мови 6 клас

Контрольна робота № 4. Тестування (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Контрольна робота № 4. Тестування Мета: перевірити рівень засвоєння набутих знань та умінь; застосувати знання в практичній діяльності; перевірити вміння сприймати текст наукового стилю; розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення Очікувані результати: учні знають морфологічні ознаки іменника, його синтаксичну роль; знаходять іменники в реченні; відмінюють; складають з ними речення; уживають у власному мовленні. Обладнання: тестові завдання у двох варіантах Тип уроку: контроль і корекція знань, …

Читати все »

Поділ іменників на відміни й групи. Відмінювання іменників (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Поділ іменників на відміни й групи. Відмінювання іменників Мета: систематизувати знання учнів про поділ іменників на відміни; формувати навички визначати відміни й групи іменників; розвивати вміння самостійно відмінювати іменники, визначаючи орфограми у відмінкових закінченнях Очікувані результати: учні відмінюють іменники, визначають форму іменника в реченні, використовують відмінкові закінчення іменників I–IV відмін. Обладнання: підручник, таблиця «Поділ іменників на відміни», дидактичний матеріал Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Читати все »

Відмінки іменників, їх значення (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Відмінки іменників, їх значення Мета: повторити відоме про відмінки іменників; навчити учнів визначати відмінки, зокрема кличний відмінок; розвивати культуру мовлення Очікувані результати: учні пояснюють основні значення відмінків, відмінюють іменники. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал Тип уроку: комбінований.

Читати все »

Число іменників. Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини. Збірні іменники (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Число іменників. Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини. Збірні іменники Мета: повторити й систематизувати знання учнів про число іменників; дати відомості про іменники, що вживаються тільки у формі множини, та збірні іменники; розвивати вміння вживати іменники у формі однини та множини, а також збірні іменники у власному мовленні Очікувані результати: учні знаходять іменники в реченнях, визначають цю частину мови …

Читати все »

Рід іменників. Іменники спільного роду (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Рід іменників. Іменники спільного роду Мета: повторити й поглибити відомості учнів про рід іменників; сформувати поняття про іменники спільного роду, уміння визначати рід незмінюваних іменників Очікувані результати: учні правильно визначають морфологічні ознаки іменника, належність його до певного роду; визначають рід незмінюваних іменників. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Читати все »

Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ тексту розповідного характеру (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ тексту розповідного характеру Мета: удосконалювати мовленнєві й мисленнєві вміння учнів переказувати тексти; розвивати вміння усвідомлювати різні види висловлювання; удосконалювати навички відтворювати зміст тексту, складати простий план Очікувані результати: учні оцінюють прочитаний уголос текст із погляду його змісту, форми, задуму й мовного оформлення; переказують почуті й прочитані тексти за самостійно складеним планом, підпорядковуючи висловлювання темі та основній думці. …

Читати все »

Іменники — назви істот і неістот. Іменники — загальні й власні назви. Велика буква й лапки у власних назвах (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Іменники — назви істот і неістот. Іменники — загальні й власні назви.  Велика буква й лапки у власних назвах Мета: удосконалювати знання учнів про іменник як частину мови; навчати розрізняти іменники — назви істот і неістот, власні й загальні назви; пояснити правила вживання великої букви й лапок у власних назвах Очікувані результати: учні правильно визначають морфологічні ознаки іменника, належність його до певної …

Читати все »

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль Мета: повторити й систематизувати знання учнів про іменник як частину мови, його граматичні ознаки, поділ за значенням, синтаксичну роль; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати зацікавленість до рідної мови Очікувані результати: учні знаходять іменники в реченні; правильно визначають морфологічні ознаки іменника, належність його до певної відміни іменників. Обладнання: підручник, таблиця «Іменник як частина мови», …

Читати все »

Загальна характеристика частин мови (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Загальна характеристика частин мови Мета: повторити й закріпити знання учнів про самостійні та службові частини мови; закріпити вміння розпізнавати частини мови в реченні; допомогти школярам зрозуміти принципову різницю між самостійними й службовими частинами мови Очікувані результати: учні знають, що вивчає морфологія; морфологічні ознаки іменника, його синтаксичну роль; особливості відмінювання іменників кожної відміни; знаходять іменники в реченні. Обладнання: підручник, схема «Частини мови», дидактичний матеріал …

Читати все »

Контрольна робота № 3. Тестування. Читання мовчки (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Контрольна робота № 3. Тестування. Читання мовчки Мета: перевірити рівень засвоєння знань; з’ясувати вміння розпізнавати, аналізувати та класифікувати мовні явища; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу Очікувані результати: учні знають основні способи словотвору; визначають їх у слові, правильно проводять зміни; визначають спосіб творення відомих слів; уміють самостійно утворювати нові слова вивченими способами. Обладнання: тестові завдання у двох варіантах, текст для читання мовчки Тип уроку: контроль …

Читати все »