Конспекти уроків української мови 6 клас

Професійні слова й терміни (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Професійні слова й терміни Мета: ознайомити учнів із термінами та професіоналізмами; подати відомості про доцільність і правильність уживання в текстах художнього, науково-навчального, публіцистичного стилів; формувати вміння правильно використовувати в мовленні групи слів за сферою вживання Очікувані результати: учні визначають лексичне значення слова, до якої з груп слів за значенням, походженням, уживанням у мові воно відносяться; доводять приналежність слова до певної групи лексики. …

Читати все »

Діалектні слова (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Діалектні слова Мета: ознайомити учнів із групами слів за сферою вживання; удосконалювати вміння школярів розрізняти їх у тексті, доречно використовувати у власному мовленні Очікувані результати: учні визначають належність слів до діалектних; оцінюють їх роль у тексті; користуються тлумачним словником. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, тлумачний словник Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Читати все »

Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова Мета: ознайомити учнів зі словниковим складом сучасної української мови за сферою її використання, із загальновживаною лексикою; удосконалити вміння шестикласників визначати групи слів за значенням, правильно вживати їх у мовленні; формувати навички працювати з тлумачним словником; збагачувати словниковий запас школярів; розвивати культуру усного й писемного мовлення Очікувані результати: учні називають основні терміни розділу й …

Читати все »

Розвиток зв’язного мовлення. Усний докладний переказ тексту з елементами опису природи (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Розвиток зв’язного мовлення. Усний докладний переказ тексту  з елементами опису природи Мета: на основі здобутих знань відпрацьовувати в учнів відповідні вміння; удосконалювати культуру писемного мовлення; сприяти збагаченню словникового запасу школярів Очікувані результати: учні розрізняють стилі й типи мовлення; мають уявлення про них; уміють докладно переказувати тексти з елементами опису природи. Обладнання: підручник, текст для переказу Тип уроку: застосування знань і формування вмінь.

Читати все »

Активна й пасивна лексика української мови. Застарілі слова, неологізми (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Активна й пасивна лексика української мови.  Застарілі слова, неологізми Мета: ознайомити учнів з активною та пасивною лексикою, дати поняття про застарілі слова й неологізми; пояснити стилістичну функцію таких слів; удосконалювати вміння користуватися словником, розвивати словниковий запас Очікувані результати: учні визначають лексичне значення слова, групи слів за значенням, походженням; стилістичну роль застарілих слів і неологізмів у художніх та науково-публіцистичних текстах; аргументовано доводять приналежність …

Читати все »

Розвиток зв’язного мовлення. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Розвиток зв’язного мовлення. Усний докладний переказ художнього тексту  розповідного характеру Мета: вдосконалювати вміння усно докладно переказувати тексти розповідного характеру; вироб­ляти вміння визначати тему та основну думку тексту, складати план, підвищувати рівень культури усного мовлення; сприяти збагаченню словникового запасу школярів Очікувані результати: учні колективно складають простий план переказу; відтворюють почутий текст; помічають і виправляють недоліки у своєму й чужому мовленні. Обладнання: підручник, текст для …

Читати все »

Групи слів за походженням: власне українські й запозичені слова. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Групи слів за походженням: власне українські й запозичені слова. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів Мета: поглибити знання учнів із лексикології, дати відомості про походження української лексики; удосконалювати вміння учнів визначати групи слів за значенням, походженням, правильно вживати їх у мовленні; формувати вміння працювати з тлумачним словником та словником іншомовних слів; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати культуру усного й писемного …

Читати все »

Контрольна робота № 1. Тестування (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Мета: перевірити рівень засвоєння набутих знань та вмінь школярів Очікувані результати: учні розрізняють словосполучення й речення; визначають головне та залежне слова в словосполученні; головні та другорядні члени речення; знаходять вставні слова, звертання й однорідні члени. Обладнання: тестові завдання у двох варіантах Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь і навичок.

Читати все »

Розв’язок зв’язного мовлення. Повторення відомостей про стилі й типи мовлення. Докладний усний переказ тексту художнього стилю (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Розв’язок зв’язного мовлення. Повторення відомостей про стилі й типи мовлення. Докладний усний переказ тексту художнього стилю Мета: повторити, узагальнити знання учнів про типи й стилі мовлення; удосконалювати вміння розрізняти стилі та типи мовлення, визначати стильові ознаки тексту; розвивати культуру усного й писемного мовлення Очікувані результати: учні розрізняють стилі й типи мовлення, мають уявлення про них; уміють самостійно добирати з літератури приклади кожного …

Читати все »

Розвиток зв’язного мовлення. Структура тексту. Тема й основна думка тексту (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Розвиток зв’язного мовлення. Структура тексту. Тема й основна думка тексту Мета: повторити, узагальнити й поглибити знання учнів про структуру тексту, види зв’язку речень у тексті, тему й основну думку; удосконалювати вміння працювати з текстом, знаходити мовні засоби зв’язку речень у тексті Очікувані результати: учні розрізняють, визначають типи й стилі мовлення; помічають і виправляють порушення вимог до культури мовлення під час інтонування простих …

Читати все »