Понеділок , 23 Квітень 2018

Конспекти уроків української мови 6 клас

Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ тексту розповідного характеру (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ тексту розповідного характеру Мета: удосконалювати мовленнєві й мисленнєві вміння учнів переказувати тексти; розвивати вміння усвідомлювати різні види висловлювання; удосконалювати навички відтворювати зміст тексту, складати простий план Очікувані результати: учні оцінюють прочитаний уголос текст із погляду його змісту, форми, задуму й мовного оформлення; переказують почуті й прочитані тексти за самостійно складеним планом, підпорядковуючи висловлювання темі та основній думці. …

Читати все »

Іменники — назви істот і неістот. Іменники — загальні й власні назви. Велика буква й лапки у власних назвах (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Іменники — назви істот і неістот. Іменники — загальні й власні назви.  Велика буква й лапки у власних назвах Мета: удосконалювати знання учнів про іменник як частину мови; навчати розрізняти іменники — назви істот і неістот, власні й загальні назви; пояснити правила вживання великої букви й лапок у власних назвах Очікувані результати: учні правильно визначають морфологічні ознаки іменника, належність його до певної …

Читати все »

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль Мета: повторити й систематизувати знання учнів про іменник як частину мови, його граматичні ознаки, поділ за значенням, синтаксичну роль; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати зацікавленість до рідної мови Очікувані результати: учні знаходять іменники в реченні; правильно визначають морфологічні ознаки іменника, належність його до певної відміни іменників. Обладнання: підручник, таблиця «Іменник як частина мови», …

Читати все »

Загальна характеристика частин мови (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Загальна характеристика частин мови Мета: повторити й закріпити знання учнів про самостійні та службові частини мови; закріпити вміння розпізнавати частини мови в реченні; допомогти школярам зрозуміти принципову різницю між самостійними й службовими частинами мови Очікувані результати: учні знають, що вивчає морфологія; морфологічні ознаки іменника, його синтаксичну роль; особливості відмінювання іменників кожної відміни; знаходять іменники в реченні. Обладнання: підручник, схема «Частини мови», дидактичний матеріал …

Читати все »

Контрольна робота № 3. Тестування. Читання мовчки (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Контрольна робота № 3. Тестування. Читання мовчки Мета: перевірити рівень засвоєння знань; з’ясувати вміння розпізнавати, аналізувати та класифікувати мовні явища; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу Очікувані результати: учні знають основні способи словотвору; визначають їх у слові, правильно проводять зміни; визначають спосіб творення відомих слів; уміють самостійно утворювати нові слова вивченими способами. Обладнання: тестові завдання у двох варіантах, текст для читання мовчки Тип уроку: контроль …

Читати все »

Складні слова. Правопис складних і складноскорочених слів (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Складні слова. Правопис складних і складноскорочених слів Мета: ознайомити учнів зі складними та складноскороченими словами; формувати вміння правильно писати, узгоджувати зі складноскороченими словами прикметники та дієслова Очікувані результати: учні утворюють і вживають складноскорочені слова у власному мовленні, правильно узгоджуючи їх із прикметниками та дієсловами; правильно пишуть і вимовляють складні й складноскорочені слова. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, орфографічний словник Тип уроків: комбінований.

Читати все »

Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису природи (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий докладний переказ  розповідного тексту з елементами опису природи Мета: удосконалювати вміння учнів переказувати художні тексти, здатність усвідомлювати тему й основну думку висловлювання; удосконалювати культуру писемного мовлення Очікувані результати: учні розрізняють типи мовлення; мають уявлення про них; уміють самостійно добирати з літератури приклади кожного типу. Обладнання: підручник, текст для переказу Тип уроку: застосування знань і формування вмінь.

Читати все »

Зміни приголосних при творенні слів (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Зміни приголосних при творенні слів Мета: ознайомити учнів зі змінами приголосних при творенні іменників із суфіксами -ин- від прикметників на -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників на -ств-, -зтв-, -цтв-; формувати вміння правильно вимовляти й записувати слова, які зазнають змін; розвивати увагу, логічне мислення Очікувані результати: учні знають основні способи словотвору; приголосні, що зазнають змін при суфіксальному словотворенні; знаходять їх у слові, правильно …

Читати все »

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова. Словотвірний словник (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова. Словотвірний словник Мета: формувати й розвивати поняття та вміння щодо словотвірного ланцюжка; ознайомити учнів зі словотвірним розбором слова та словотвірним словником, особливостями його побудови Очікувані результати: учні визначають спосіб творення слів, знаходять і пояснюють вивчені орфограми; уміють користуватися словотвірним словником. Обладнання: підручник, словотвірний словник української мови, дидактичний матеріал Тип уроку: комбінований.

Читати все »

Розвиток зв’язного мовлення. Особливості будови роздуму. Усний докладний переказ розповідного тексту, що містить роздум (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Розвиток зв’язного мовлення. Особливості будови роздуму.  Усний докладний переказ розповідного тексту, що містить роздум Мета: удосконалювати вміння учнів переказувати текст, що містить роздум, пояснити різницю між роздумом розгорнутим і стягненим; розвивати логічне й образне мислення Очікувані результати: учні переказують почуті тексти, підпорядковуючи висловлювання темі й основній думці з дотримуванням композиції; помічають і виправляють недоліки у своєму й чужому мовленні. Обладнання: підручник, текст для …

Читати все »