Конспекти уроків української мови 6 клас

Розвиток зв’язного мовлення. Особливості будови роздуму. Усний докладний переказ розповідного тексту, що містить роздум (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Розвиток зв’язного мовлення. Особливості будови роздуму.  Усний докладний переказ розповідного тексту, що містить роздум Мета: удосконалювати вміння учнів переказувати текст, що містить роздум, пояснити різницю між роздумом розгорнутим і стягненим; розвивати логічне й образне мислення Очікувані результати: учні переказують почуті тексти, підпорядковуючи висловлювання темі й основній думці з дотримуванням композиції; помічають і виправляють недоліки у своєму й чужому мовленні. Обладнання: підручник, текст для …

Читати все »

Основні способи словотворення. Ознайомлення зі словотвірним словником (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Основні способи словотворення.  Ознайомлення зі словотвірним словником Мета: повторити й систематизувати знання учнів про основні способи словотвору; формувати й розвивати творчі вміння щодо використання різних способів у процесі творення слів; ознайомити учнів зі словотвірним словником, особливостями його побудови Очікувані результати: учні вміють самостійно утворювати нові слова вивченими способами; визначають спосіб творення відомих слів, знаходять і пояснюють вивчені орфограми в словах; уміють користуватися …

Читати все »

Змінювання й творення слів. Основні способи словотвору. Твірне слово — база для утворення іншого слова (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Змінювання й творення слів. Основні способи словотвору.  Твірне слово — база для утворення іншого слова Мета: ознайомити учнів з основними способами словотвору; сформувати вміння змінювати й утворювати нові слова; удосконалювати навички розбирати слова за будовою Очікувані результати: учні знають основні способи словотвору, визначають спосіб творення відомих слів; уміють самостійно утворювати нові слова вивченими способами. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал Тип уроків: вивчення нового матеріалу.

Читати все »

Аналіз контрольної роботи (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Аналіз контрольної роботи Мета: удосконалити знання, уміння й навички з лексикології та фразеології; розвивати вміння узагальнювати, систематизувати вивчене, проводити колективну та індивідуальну роботу над допущеними помилками; розвивати самостійність мислення Очікувані результати: учні вміють знаходити, аналізувати, виправляти помилки, допущені в контрольній роботі; добирають власні приклади на вивчені правила; грамотно висловлюють думки. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал Тип уроку: застосування знань і формування вмінь.

Читати все »

Контрольна робота № 2. Тестування. Навчальне читання художнього тексту мовчки (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Контрольна робота № 2. Тестування. Навчальне читання  художнього тексту мовчки Мета: перевірити рівень засвоєння набутих учнями знань та вмінь; з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу Очікувані результати: учні засвоїли основні поняття розділу, дотримуються лексичних норм у власному мовленні; визначають лексичне значення слова, групи слів за значенням, походженням, уживанням у мові; доводять приналежність слова до певної …

Читати все »

Джерела української фразеології. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновид фразеології (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Джерела української фразеології. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновид фразеології Мета: поглибити знання учнів про можливі джерела походження фразеологізмів; удосконалювати вміння розпізнавати в текстах фразеологізми, визначати їх вид та пояснювати значення Очікувані результати: учні пояснюють значення фразеологізмів, їх походження; правильно вживають фразеологізми в мовленні; користуються фразеологічним словником; підвищують мовну культуру. Обладнання: підручник, фразеологічний словник, дидактичний матеріал Тип уроку: комбінований.

Читати все »

Розвиток зв’язного мовлення. Вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Розвиток зв’язного мовлення. Вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму Мета: поглибити знання учнів про особливості наукового стилю; учити вибірково переказувати текст; розвивати мовленнєві здібності; підвищувати рівень культури мовлення школярів Очікувані результати: учні знають, що таке текст, які його ознаки; уміють визначати тему й основ­ну думку тексту; відтворюють почутий текст. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, текст для переказу Тип уроку: застосування знань і формування …

Читати все »

Розвиток зв’язного мовлення. Офіційно-діловий стиль. Ділові папери. Складання оголошення (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Розвиток зв’язного мовлення. Офіційно-діловий стиль.  Ділові папери. Складання оголошення Мета: повторити відомості про офіційно-діловий стиль; ознайомити учнів із мовою ділових паперів; навчити складати оголошення, добираючи мовні засоби відповідно до стилю; збагачувати словниковий запас школярів Очікувані результати: учні додержуються вимог до мовлення й основних правил спілкування; помічають і виправляють недоліки у своєму й чужому мовленні. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал Тип уроку: застосування знань і формування …

Читати все »

Офіційно-ділова лексика (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Офіційно-ділова лексика Мета: ознайомити учнів з офіційно-діловою лексикою та сферою її використання; виробляти вміння й навички відрізняти офіційно-ділову лексику від загальновживаної, діалектної, професійної, емоційно-експресивної; виробляти вміння доречно її використовувати у власному мовленні, підвищувати рівень культури мовлення школярів Очікувані результати: учні аргументовано доводять приналежність лексики до певної групи, складають висловлювання про професію з описом процесів праці; беруть участь у розігруванні діалогів за певною …

Читати все »

Професійні слова й терміни (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Професійні слова й терміни Мета: ознайомити учнів із термінами та професіоналізмами; подати відомості про доцільність і правильність уживання в текстах художнього, науково-навчального, публіцистичного стилів; формувати вміння правильно використовувати в мовленні групи слів за сферою вживання Очікувані результати: учні визначають лексичне значення слова, до якої з груп слів за значенням, походженням, уживанням у мові воно відносяться; доводять приналежність слова до певної групи лексики. …

Читати все »