Четвер 17.01.2019
Зверніть увагу!

Конспекти уроків української мови 10 клас

Сприймання чужого мовлення. Конспектування висловлювань, що сприймаються на слух (10 клас. Українська мова)

Українська мова-Школа України

ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Сприймання чужого мовлення. Конспектування висловлювань, що сприймаються на слух. Тематичні виписки, тези, конспект прочитаного (художнього твору, публіцистичної та науково-публіцистичної статті). Мета: узагальнити знання про такі способи фіксації прочитаного, як тематичні виписки, план, тези та конспект; удосконалювати вміння фіксувати зміст писемного мовлення; розвивати усне й писемне мовлення, удосконалювати навички колективної та самостійної роботи з підручником, збагачувати й уточнювати словниковий запас …

Читати все »

Основні норми української літературної вимови (10 клас. Українська мова)

Українська мова-Школа України

Тема. Основні норми української літературної вимови. Мета: систематизувати знання про норми української орфоепії, продовжити формування орфоепічних умінь та навичок; розвивати слухову й зорову пам’ять, логічне мислення, дикцію; виховувати увагу до художнього слова та повагу до його творців. Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань. Обладнання:      підручник.

Читати все »

Створення власних висловлювань. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації(10 клас. Українська мова)

Українська мова - Школа України

Створення власних висловлювань. Складання діалогів відповідно до  запропонованої ситуації Мета: систематизувати та узагальнити знання про види мовленнєвої діяльності, дати уявлення про особливості діалогічного мовлення, повправляти у складанні та розігруванні діалогів на задану тему в запропонованій ситуації спілкування; розвивати мислення, мовлення, пам’ять, комунікативні вміння, дикцію, спроможність правильно інтонувати фразу; збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів. Обладнання:   підручник, таблиці.

Читати все »

Звуки мови (10 клас. Українська мова)

Українська мова-Школа України

Тема.   Звуки мови. Мета: узагальнити та систематизувати знання з фонетики, повправляти в застосуванні мовних умінь та навичок, що базуються на розумінні фонетичних закономірностей; розвивати логічне мислення, уміння виділяти головне, дикцію. Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань. Обладнання:     підручник.

Читати все »

Звуки мови (10 клас. Українська мова)

Українська мова - Школа України

Тема.  Звуки мови. Мета: узагальнити та систематизувати знання з фонетики, повправляти в застосуванні мовних умінь та навичок, що базуються на розумінні фонетичних закономірностей; розвивати логічне мислення, уміння виділяти головне, дикцію. Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань. Обладнання: підручник.

Читати все »

Одиниці мови: основні звуки мовлення, значущі частини слова, слово, словосполучення, речення, складне синтаксичне ціле (10 клас. Українська мова)

Українська мова-Школа України

Тема.  Одиниці мови: основні звуки мовлення, значущі частини слова, слово, словосполучення, речення, складне синтаксичне ціле. Мета:   повторити та систематизувати знання про вказані одиниці мови; повправляти у різних видах мовного аналізу; розвивати логічне мислення, пам’ять, уміння виділяти головне. Тип уроку: комбінований (повторення вивченого; узагальнення та систематизація здобутих знань). Обладнання:  підручник.

Читати все »

Сприймання чужого мовлення. Різновиди читання. Навчальне читання мовчки (10 клас. Українська мова)

Українська мова-Школа України

Сприймання чужого мовлення.  Різновиди читання. Навчальне читання мовчки Мета: дати уявлення про механізм та різновиди читання, повправляти в читанні мовчки; розвивати логічне мислення, зорову пам’ять, збагачувати та уточнювати словниковий запас учнів; формувати комунікативні  вміння. Обладнання:  підручник, таблиця «Види читання», тексти для читання мовчки.

Читати все »

Мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Сприймання чужого мовлення. Різновиди аудіювання. Навчальне аудіювання (10 клас. Українська мова)

Українська мова - Школа України

Мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності  (аудіювання, читання, говоріння, письмо).  Сприймання чужого мовлення.  Різновиди аудіювання. Навчальне аудіювання Мета: систематизувати та узагальнити знання про мову та мовлення, види мовленнєвої діяльності; дати уявлення про механізм та різновиди аудіювання, повправляти у сприйнятті-розумінні почутого; розвивати логічне мислення, слухову пам’ять, збагачувати та уточнювати словниковий запас учнів; формувати комунікативні вміння. Обладнання: підручник, текст для аудіювання.

Читати все »

Українська мова в світі (10 клас. Українська мова)

Українська мова-Школа України

Тема. Українська мова в світі. Мета: подати інформацію про звучання української мови у світі – в Україні та за її межами; формувати відчуття причетності до світового українства та переконаність у тому, що доля української мови та становлення й зміцнення української державності  нерозривно пов’язані; розвивати логічне мислення, пам’ять. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. Обладнання: підручник.

Читати все »