Конспекти уроків української мови 5 клас

Правопис знака м’якшення та апострофа в словах іншомовного походження (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема. Правопис знака м’якшення та апострофа в словах іншомовного походження. Мета: □       навчальна: навчити правопису слів іншомовного походження; навчити знаходити в тексті слова з вивченими орфограмами; □       розвивальна: розвивати пам’ять, увагу, пошукові здібності; □       виховна: виховувати культуру усного і писемного мовлення. Внутрішньопредметні зв‘язки: орфоепія, лексикологія, мова і мовлення. Міжпредметні зв‘язки: географія, історія, художня література. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Читати все »

Написання слів іншомовного походження. Букви и, і. Словник іншомовних слів (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема. Написання слів іншомовного походження. Букви и, і. Словник іншомовних слів. Мета: □       навчальна: навчити правопису слів іншомовного походження; озна­йомити зі словником іншомовних слів; □       розвивальна: розвивати пам’ять, увагу, пошукові здібності; □       виховна: виховувати культуру усного і писемного мовлення. Внутрішньопредметні зв’язки: орфоепія, лексикологія, мова і мовлення. Міжпредметні зв’язки: географія. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Читати все »

Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків. Мета: □   навчальна: дати знання про типи подвоєння приголосних; навчити застосовувати орфографічні правила на письмі; □   розвивальна: розвивати логічне мислення, творчу уяву учнів; мовлення; □   виховна: виховувати шанобливе ставлення до творів мистецтва, по­чуття прекрасного. Внутрішньопредметні зв’язки: орфографія, орфоепія, пунктуація. Міжпредметні зв’язки: мова, література, образотворче мистецтво. Тип уроку: …

Читати все »

Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема. Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом. Мета: □     навчальна: поглибити знання учнів про вживання апострофа; форму­вати загальнопізнавальні вміння знаходити слова з цією орфограмою в текстах; удосконалювати орфоепічні вміння; □     розвивальна: розвивати мовленнєві навички, пам’ять, увагу, розвивати аналітичні вміння; □     виховна: виховувати повагу до культурної спадщини українців; стиму­лювати зацікавленість народними промислами. Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, морфологія, синтаксис, …

Читати все »

Урок розвитку комунікативних умінь № 17. Усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.  Урок розвитку комунікативних умінь № 17. Усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму. Мета: □     навчальна: навчити відтворювати зміст прослуханого тексту художньо­го стилю з елементами роздуму; збагачувати словниковий запас учнів; □     розвивальна: розвивати зв’язне мовлення, аналітико-синтетичні мисленнєві навички, асоціативну уяву; □    виховна: виховувати культуру людських стосунків. Внутрішньопредметні зв’язки: орфоепія, лексикологія. Міжпредметні зв’язки: мова, література, культура. Тип уроку: …

Читати все »

Правила вживання знака м’якшення (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.              Правила вживання знака м’якшення. Мета: □   навчальна: поглибити знання учнів про вживання знака м’якшення; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити слова з цією орфо­грамою в текстах; удосконалювати орфоепічні вміння; □   розвивальна: розвивати мовленнєві навички, пам’ять, увагу, розвивати аналітичні вміння; □   виховна: виховувати повагу до культурної спадщини українців; стиму­лювати зацікавленість народними промислами. Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, морфологія, синтаксис, пунк­туація. Міжпредметні зв’язки: мова, література, …

Читати все »

Правопис. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, йо (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.           Правопис. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, йо. Мета: □     навчальна: поглибити знання учнів про позначення м’якості приго­лосних на письмі; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити слова із запропонованою орфограмою в текстах; удосконалювати орфоепічні вміння; □     розвивальна: розвивати мовленнєві навички, пам’ять, увагу, розвивати аналітичні вміння; □    виховна: виховувати культуру спілкування, повагу до старших. Внутрішньопредметні …

Читати все »

Вимова префіксів з- (зі-, с-), роз-, без- (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.            Вимова префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-. Мета: □     навчальна: поглибити знання учнів про правопис прислівників; форму­вати загальнопізнавальні вміння знаходити слова із запропонованою орфограмою в текстах; удосконалювати орфоепічні вміння; □     розвивальна: розвивати мовленнєві навички, пам’ять, увагу; □     виховна: виховувати ціннісне ставлення до батьківської любові, ви­ховувати почуття відповідальності в сім’ї. Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, фразеологія, морфологія, синтаксис, пунктуація. Міжпредметні зв’язки: мова, …

Читати все »

Урок розвитку комунікативних умінь №16. Усний твір-оповідання про випадок із життя (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Урок розвитку комунікативних умінь №16. Усний твір-оповідання про випадок із життя. Відгук про висловлювання товариша. Текст. Удосконалення вміння правильної вимови голосних і приголосних звуків у процесі виступів із повідомленням на певну соціокультурну тему. Мета: □     навчальна: удосконалювати вміння складати й аналізувати тексти-розповіді; навички правил коректного оцінювання висловлювання; збагачувати словниковий запас мовлення учнів; □     розвивальна: розвивати логічне мислення, пам’ять; сприйняття повідом­лення на …

Читати все »

Основні випадки чергування у — в, і — й (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.          Основні випадки чергування у — в, і — й. Мета: □   навчальна: пояснити закономірності чергування звуків як одну з умов милозвучності української мови; формувати загальнопізнавальні вмін­ня знаходити слова із зазначеною орфограмою в текстах; удосконалю­вати орфографічні й орфоепічні вміння; □   розвивальна: розвивати навички колективної та самостійної роботи; здатність до аналітичного мислення, творчу уяву; мовленнєві навички; □   виховна: виховувати відповідальність за …

Читати все »