Конспекти уроків української мови

Методичні рекомендації щодо викладання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин у 2017/2018 навчальному році

Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 р. № 1/9-436 Методичні рекомендації щодо викладання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин у 2017/2018 навчальному році У 2017- 2018 навчальному році вивчення української мови в 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською, польською, російською, румунською, угорською мовами здійснюватиметься на компетентнісному підході в контексті …

Читати все »

Методичні рекомендації щодо викладання української літератури у 2017/2018 навчальному році

Українська література-Школа України

Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 р. № 1/9-436 Методичні рекомендації щодо викладання української літератури у 2017/2018 навчальному році У 2017-2018 навчальному році вивчення української літератури в 5-9 класах здійснюватиметься за навчальною програмою: Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 зі змінами,   затвердженими наказом  МОН України від 07.06.2017 №804 (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html );  у 10-11 класах – за навчальними програмами, затвердженими  …

Читати все »

Методичні рекомендації щодо викладання української мови у 2017/2018 навчальному році

Методичні рекомендації-Школа України

Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 р. № 1/9-436 Методичні рекомендації щодо викладання української мови у 2017/2018 навчальному році У 2017-2018 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами: у 5-9 класах за навчальною програмою: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами,   затвердженими …

Читати все »

Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях. Культура мовлення (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.            Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях. Культура мовлення. Доцільність використання слів із переносним значенням. Лексична помилка (практично). Мета: □       навчальна: пояснити особливості слова як мовної одиниці; навчити розрізняти однозначні й багатозначні слова; □       розвивальна: розвивати навички колективної та самостійної роботи; здатність до логічного мислення, творчу уяву; мовленнєві навички; □       виховна: виховувати шанобливе ставлення до рідної мови; до …

Читати все »

Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.            Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками. Культура мовлення. Використання слів відповідно до їхнього значення. Мета: □     навчальна: пояснити особливості слова як мовної одиниці; навчити розрізняти однозначні й багатозначні слова; □     розвивальна: розвивати навички колективної та самостійної роботи; здатність до логічного мислення, творчу уяву; мовленнєві навички; □     виховна: виховувати шанобливе ставлення до рідної …

Читати все »

Контрольна робота №5 з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія» (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.              Контрольна робота №5 з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія» Мета: □   навчальна: перевірити знання учнів з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія»; □   розвивальна: розвивати логічне мислення, мовленнєві навички, уміння виконувати тестові завдання; самостійно працювати; □   виховна: виховувати шанобливе ставлення до мови. Внутрішньопредметні зв’язки: орфоепія, фонетика, орфографія, пунктуація. Міжпредметні зв’язки: виконання тестових завдань (формування ключо­вої компетенції). Тип уроку: урок перевірки знань та …

Читати все »

Тренувальні вправи з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія» (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.            Тренувальні вправи з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія». Мета: □     навчальна: повторити вивчені орфограми, застосовуючи набуті знання на практиці; формувати життєву компетентність; □     розвивальна: розвивати мовне чуття, абстрактне мислення, мовленнє­ві вміння, навички зіставлення, порівняння; розвивати цікавість; □     виховна: виховувати повагу до захисників Вітчизни. Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, синтаксис, мова і мовлення. Міжпредметні зв’язки: історія, культура. Тип уроку: урок формування вмінь і …

Читати все »

Подвоєння букв у загальних і власних назвах. Виразне читання вголос (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.             Подвоєння букв у загальних і власних назвах. Виразне читання вголос. Мета: □       навчальна: навчити правопису слів іншомовного походження; навчити знаходити в тексті слова з вивченими орфограмами; □       розвивальна: розвивати пам’ять, увагу, пошукові здібності; □       виховна: виховувати культуру усного і писемного мовлення. Внутрішньопредметні зв’язки: орфоепія, лексикологія, мова і мовлення. Міжпредметні зв’язки: географія, історія, художня література. Тип уроку: урок вивчення нового …

Читати все »

Розвиток зв’язного мовлення. Особливості будови роздуму. Усний докладний переказ розповідного тексту, що містить роздум (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Розвиток зв’язного мовлення. Особливості будови роздуму.  Усний докладний переказ розповідного тексту, що містить роздум Мета: удосконалювати вміння учнів переказувати текст, що містить роздум, пояснити різницю між роздумом розгорнутим і стягненим; розвивати логічне й образне мислення Очікувані результати: учні переказують почуті тексти, підпорядковуючи висловлювання темі й основній думці з дотримуванням композиції; помічають і виправляють недоліки у своєму й чужому мовленні. Обладнання: підручник, текст для …

Читати все »

Основні способи словотворення. Ознайомлення зі словотвірним словником (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Основні способи словотворення.  Ознайомлення зі словотвірним словником Мета: повторити й систематизувати знання учнів про основні способи словотвору; формувати й розвивати творчі вміння щодо використання різних способів у процесі творення слів; ознайомити учнів зі словотвірним словником, особливостями його побудови Очікувані результати: учні вміють самостійно утворювати нові слова вивченими способами; визначають спосіб творення відомих слів, знаходять і пояснюють вивчені орфограми в словах; уміють користуватися …

Читати все »