Конспекти уроків української мови

Джерела української фразеології. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновид фразеології (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Джерела української фразеології. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновид фразеології Мета: поглибити знання учнів про можливі джерела походження фразеологізмів; удосконалювати вміння розпізнавати в текстах фразеологізми, визначати їх вид та пояснювати значення Очікувані результати: учні пояснюють значення фразеологізмів, їх походження; правильно вживають фразеологізми в мовленні; користуються фразеологічним словником; підвищують мовну культуру. Обладнання: підручник, фразеологічний словник, дидактичний матеріал Тип уроку: комбінований.

Читати все »

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення з фразеологічним словником (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення.  Ознайомлення з фразеологічним словником Мета: актуалізувати й поглибити знання школярів про предмет і завдання фразеології; розвивати вміння знаходити в тексті фразеологізми, пояснювати їх значення Очікувані результати: учні визначають роль фразеології в системі мови; користуються фразеологічним словником; пояснюють значення фразеологізмів; правильно вживають фразеологізми в мовленні. Обладнання: підручник, фразеологічний словник, дидактичний матеріал Тип уроку: комбінований.

Читати все »

Розвиток зв’язного мовлення. Вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Розвиток зв’язного мовлення. Вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму Мета: поглибити знання учнів про особливості наукового стилю; учити вибірково переказувати текст; розвивати мовленнєві здібності; підвищувати рівень культури мовлення школярів Очікувані результати: учні знають, що таке текст, які його ознаки; уміють визначати тему й основ­ну думку тексту; відтворюють почутий текст. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, текст для переказу Тип уроку: застосування знань і формування …

Читати все »

Розвиток зв’язного мовлення. Офіційно-діловий стиль. Ділові папери. Складання оголошення (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Розвиток зв’язного мовлення. Офіційно-діловий стиль.  Ділові папери. Складання оголошення Мета: повторити відомості про офіційно-діловий стиль; ознайомити учнів із мовою ділових паперів; навчити складати оголошення, добираючи мовні засоби відповідно до стилю; збагачувати словниковий запас школярів Очікувані результати: учні додержуються вимог до мовлення й основних правил спілкування; помічають і виправляють недоліки у своєму й чужому мовленні. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал Тип уроку: застосування знань і формування …

Читати все »

Офіційно-ділова лексика (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова-Школа України

Офіційно-ділова лексика Мета: ознайомити учнів з офіційно-діловою лексикою та сферою її використання; виробляти вміння й навички відрізняти офіційно-ділову лексику від загальновживаної, діалектної, професійної, емоційно-експресивної; виробляти вміння доречно її використовувати у власному мовленні, підвищувати рівень культури мовлення школярів Очікувані результати: учні аргументовано доводять приналежність лексики до певної групи, складають висловлювання про професію з описом процесів праці; беруть участь у розігруванні діалогів за певною …

Читати все »

Правопис знака м’якшення та апострофа в словах іншомовного походження (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема. Правопис знака м’якшення та апострофа в словах іншомовного походження. Мета: □       навчальна: навчити правопису слів іншомовного походження; навчити знаходити в тексті слова з вивченими орфограмами; □       розвивальна: розвивати пам’ять, увагу, пошукові здібності; □       виховна: виховувати культуру усного і писемного мовлення. Внутрішньопредметні зв‘язки: орфоепія, лексикологія, мова і мовлення. Міжпредметні зв‘язки: географія, історія, художня література. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Читати все »

Написання слів іншомовного походження. Букви и, і. Словник іншомовних слів (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема. Написання слів іншомовного походження. Букви и, і. Словник іншомовних слів. Мета: □       навчальна: навчити правопису слів іншомовного походження; озна­йомити зі словником іншомовних слів; □       розвивальна: розвивати пам’ять, увагу, пошукові здібності; □       виховна: виховувати культуру усного і писемного мовлення. Внутрішньопредметні зв’язки: орфоепія, лексикологія, мова і мовлення. Міжпредметні зв’язки: географія. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Читати все »

Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків. Мета: □   навчальна: дати знання про типи подвоєння приголосних; навчити застосовувати орфографічні правила на письмі; □   розвивальна: розвивати логічне мислення, творчу уяву учнів; мовлення; □   виховна: виховувати шанобливе ставлення до творів мистецтва, по­чуття прекрасного. Внутрішньопредметні зв’язки: орфографія, орфоепія, пунктуація. Міжпредметні зв’язки: мова, література, образотворче мистецтво. Тип уроку: …

Читати все »

Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема. Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом. Мета: □     навчальна: поглибити знання учнів про вживання апострофа; форму­вати загальнопізнавальні вміння знаходити слова з цією орфограмою в текстах; удосконалювати орфоепічні вміння; □     розвивальна: розвивати мовленнєві навички, пам’ять, увагу, розвивати аналітичні вміння; □     виховна: виховувати повагу до культурної спадщини українців; стиму­лювати зацікавленість народними промислами. Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, морфологія, синтаксис, …

Читати все »

Урок розвитку комунікативних умінь № 17. Усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.  Урок розвитку комунікативних умінь № 17. Усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму. Мета: □     навчальна: навчити відтворювати зміст прослуханого тексту художньо­го стилю з елементами роздуму; збагачувати словниковий запас учнів; □     розвивальна: розвивати зв’язне мовлення, аналітико-синтетичні мисленнєві навички, асоціативну уяву; □    виховна: виховувати культуру людських стосунків. Внутрішньопредметні зв’язки: орфоепія, лексикологія. Міжпредметні зв’язки: мова, література, культура. Тип уроку: …

Читати все »