П’ятниця 20.07.2018

Конспекти уроків української мови

Лист Міністерства освіти і науки України від 03. 07. 2018 р. № 1/9-415 “Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році”

Методичні рекомендації-Школа України

Департаменти (управління) освіти і науки обласних,Київської міської державних адміністрацій Обласні заклади післядипломної педагогічної освіти Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році Шановні колеги! Міністерство освіти і науки надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році, розроблені спільно з Національною академією педагогічних наук України …

Читати все »

Сценарій свята Вишиванки

День вишиванки-Школа України

«Вишиванка іде по землі»  Сценарій свята Вишиванки  У невичерпній скарбниці духовної культури нашого народу значне місце належить вишивці, з якою пов’язана вся багатовікова історія українського народу, його творчі пошуки, радість, горе, перемоги і поразки, надії на майбутнє. Вона зазнала чималих змін у мотивах та барвах, однак при цьому не втратила оригінального українського стилю. В усі часи сорочка, вишита матір’ю, нагадувала …

Читати все »

Основа слова і закінчення — значущі частини слова. Орфоепія. Вимова префіксів пре-, при-, прі- (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.           Основа слова і закінчення — значущі частини слова. Орфоепія. Вимова префіксів пре-, при-, прі-. Мета: □         навчальна: повторити й поглибити знання учнів про основу як час­тину слова, що виражає лексичне значення, і закінчення, яке служить для зв’язку слів у реченні і вказує на граматичне значення; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити основу слова й закінчення, ви­значати їхню роль у словах; пояснити …

Читати все »

Контрольна робота №6 з теми «Лексикологія» (тестові завдання). Контрольна перевірка навичок аудіювання (тестові завдання) (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.           Контрольна робота №6 з теми «Лексикологія» (тестові завдання). Контрольна перевірка навичок аудіювання (тестові завдання). Мета: □         навчальна: перевірити знання учнів із теми «Лексикологія», вміння школярів сприймати й розуміти аудіотекст, виконувати тестові завдан­ня, працювати самостійно; □         розвивальна: розвивати логічне мислення, мовленнєві уміння і навич­ки, навички самоконтролю, збагачувати словниковий запас; □         виховна: виховувати увагу до слова; пильність, любов до рідної землі, …

Читати все »

Урок розвитку комунікативних умінь № 21. Ділові папери. Лист рідним, друзям, адреса (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.          Урок розвитку комунікативних умінь № 21. Ділові папери. Лист рідним, друзям, адреса. Мета: □       навчальна: ознайомити учнів з основними правилами листування, будовою листа, його мовним оформленням, вимогами до оформлення адреси на поштовому конверті; на основі опрацьованого теоретичного матеріалу вдосконалити творчі вміння аналізувати листи з точки зору стилістичного й мовного оформлення; □       розвивальна: збагачувати словниковий запас учнів, сприяти розвитку інтелектуальних …

Читати все »

Тренувальні вправи з теми «Лексикологія». Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.           Тренувальні вправи з теми «Лексикологія». Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення. Мета: □         навчальна: узагальнити й систематизувати знання п’ятикласників з теми «Лексикологія», удосконалювати навички мовного аналізу, вмін­ня користуватися словником, самостійно працювати; □         розвивальна: розвивати зв’язне мовлення, логічне мислення учнів, уяву, збагачувати словниковий запас, активізувати пізнавальну діяль­ність учнів; □         виховна: виховувати повагу до рідної мови, пошану до слова, любов …

Читати все »

Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.          Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови. Мета: □         навчальна: ознайомити учнів з етимологією як розділом мовознавчої науки; з етимологічним словником; формувати вміння аналізувати походження слів, працювати з етимологічним словником; формувати лінгвістичну, інформаційну, пізнавальну, комунікативну компетенції; □         розвивальна: збагачувати словниковий запас учнів, сприяти розвит­ку інтелектуальних та творчих здібностей, за допомогою мовлен­нєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти загальному мовленнєвому розвиткові особистості школярів; …

Читати все »

Урок розвитку комунікативних умінь № 20. Відповідь на уроках української мови в науковому стилі (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.         Урок розвитку комунікативних умінь № 20. Відповідь на уроках української мови в науковому стилі. Мета: □     навчальна: навчити учнів послідовно і планомірно викладати зміст засвоєного лінгвістичного матеріалу; □     розвивальна: розвивати логічне мислення, уміння систематизувати засвоєні відомості; аналітичні вміння, пам’ять; □     виховна: виховання культури праці. Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, морфологія, синтаксис, пунк­туація. Міжпредметні зв’язки: література. Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення.

Читати все »

Тренувальні вправи з теми «групи слів за значенням» (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.            Тренувальні вправи з теми «групи слів за значенням». Мета: □       навчальна: повторити вивчені групи слів, навчити застосовувати на­буті знання на практиці; формувати життєву компетентність; □       розвивальна: розвивати мовне чуття, абстрактне мислення, мовлен­нєві вміння, навички зіставлення, порівняння; □       виховна: виховувати ставлення до справи, якою займаєшся; до колек­тиву, у якому знаходишся. Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, морфологія, синтаксис, мова і мовлення. Міжпредметні зв’язки: …

Читати все »

Урок розвитку комунікативних умінь №18-19. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.      Урок розвитку комунікативних умінь №18-19. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин. Мета: □       навчальна: виявити та оцінити рівень сформованості в учнів умінь і навичок письмово докладно відтворювати зміст прослуханого тексту художнього стилю з елементами опису тварин; □       розвивальна: розвивати зв’язне мовлення, аналітико-синтетичні мисленнєві навички, збагачувати словниковий запас; □       виховна: виховувати любов до живої природи. Внутрішньопредметні …

Читати все »