Субота 19.01.2019
Зверніть увагу!

Конспекти уроків української літератури 5 клас

Тренувальні вправи з теми «Орфографія» (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.          Тренувальні вправи з теми «Орфографія». Мета: □     навчальна: повторити вивчені орфограми, застосовуючи набуті знання на практиці; формувати життєву компетентність; □     розвивальна: розвивати мовне чуття, абстрактне мислення, мовлен­нєві вміння, навички зіставлення, порівняння; □     виховна: виховувати ставлення до життя як цінності, повагу до життє­вих категорій, толерантність, здатність працювати в команді. Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, синтаксис, мова і мовлення. Міжпредметні зв’язки: художня література, …

Читати все »

Всеволод Нестайко. «Тореадори з Васюківки». Пригодницький, захоплюючий сюжет, мрія і дійсність, смішне, комічне та романтичне у творі (6 клас. Українська література)

6 клас. Українська література-Школа України

Тема. Всеволод Нестайко. «Тореадори з Васюківки». Пригодницький, захоплюючий сюжет, мрія і дійсність, смішне, комічне та романтичне у творі Мета: вчити учнів знаходити вихід з різних життєвих ситуацій,розрізняти поняття романтичного і пригодницького, аналізувати вчинки героїв, характеризувати улюбленого героя, розкрити риси його вдачі, аргументувати свій вибір; розвивати навички переказу найцікавіших епізодів тексту; виховувати повагу до старших, увагу до молодших, позитивне ставлення до …

Читати все »

В. Нестайко – відомий у світі український дитячий письменник. «Тореадори з Васюківки» (фрагменти) (6 клас. Українська література)

6 клас. Українська література-Школа України

Тема. В. Нестайко – відомий у світі український дитячий письменник. «Тореадори з Васюківки» (фрагменти). Мета: розкрити внутрішній світ дитинства, вчити аналізувати пригодницькі твори, виявити ідейно – тематичну спрямованість твору «Тореадори з Васюківки», особливості назви; ознайомити учнів з життєвим шляхом В. Нестайка; розвивати вміння толерантно і аргументовано доводити свою думку, відстоювати власну позицію; узагальнювати, порівнювати, робити власні висновки, формувати естетичні смаки …

Читати все »

Повторення й узагальнення матеріалу, вивченого упродовж навчального року (5 клас. Українська література)

5 клас. Українська література - Шкільне життя

Тема.       Повторення й узагальнення матеріалу, вивченого упродовж навчального року. Мета: □   Навчальна: систематизувати та узагальнити вивчений учнями матеріал упродовж II семестру. □   Виховна: прищеплювати любов до рідної літератури та її митців. □   Розвивальна: розвивати концентрацію уваги, творчу уяву, логічне мислення, кмітливість. Тип уроку: урок-вікторина. Обладнання, наочність: дидактичні матеріали.

Читати все »

Контрольна робота. Тести (5 клас. Українська література)

5 клас. Українська література - Шкільне життя

Тема.          Контрольна робота. Тести. Мета: □   Навчальна: визначити рівень знань, вмінь та навичок учнів за допо­могою запропонованих завдань. □   Виховна: виховувати інтерес до результатів власної праці, старанність, наполегливість. □   Розвивальна: розвивати увагу, спритність, точність, послідовність. Тип уроку: контролю, корекції знань та вмінь. Обладнання, наочність: тестові завдання для самоконтролю у трьох варі­антах із різними рівнями складності.

Читати все »

М. Вінграновський. «Сіроманець». Характеристика образу Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції (5 клас. Українська література)

5 клас. Українська література - Шкільне життя

Тема.       М. Вінграновський. «Сіроманець». Характеристика образу Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції. Мета: □   Навчальна: скласти характеристику головного героя, охарактеризува­ти другорядних персонажів. □   Виховна: виховувати прагнення до самостійності, рішучості, вміння відстоювати власну думку. □   Розвивальна: розвивати творчу уяву, логічне мислення, культуру мов­лення, пам’ять. Тип уроку: комбінований. Обладнання, наочність: дидактичний матеріал.

Читати все »

М. Вінграновський. «Сіроманець». Гуманізм повісті (5 клас. Українська література)

5 клас. Українська література - Шкільне життя

Тема.        М. Вінграновський. «Сіроманець». Гуманізм повісті. Мета: □     Навчальна: опрацювати ідейно-художній вміст програмового твору, визначити його тему й ідею, охарактеризувати головних персонажів. □     Виховна: прищеплювати гуманістичні цінності, розуміння важливості дружби в житті людини. □     Розвивальна: розвивати творчу уяву, логічне мислення, культуру мовлення. Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь. Обладнання, наочність: дидактичний матеріал.

Читати все »

М. Вінграновський. Поезія «Сама собою річка ця тече…». «Бабунин дощ». Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора (5 клас. Українська література)

5 клас. Українська література - Шкільне життя

Тема.       М. Вінграновський. Поезія «Сама собою річка ця тече…». «Бабунин дощ». Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора. Мета: □   Навчальна: проаналізувати програмні ліричні твори; визначити еле­менти патріотизму автора в його віршах. □   Виховна: виховувати духовні цінності маленьких особистостей, при­щеплювати любов до поезії. □   Розвивальна: розвивати творчу уяву, логічне мислення, виразне де­кламування віршів. Тип уроку: засвоєння нових знань і …

Читати все »

М. Вінграновський. Цікаві відомості про автора. Поезія — особливий спосіб вираження почуттів людини. «Перша колискова» (5 клас. Українська література)

5 клас. Українська література - Шкільне життя

Тема.         М. Вінграновський. Цікаві відомості про автора. Поезія — особливий спосіб вираження почуттів людини. «Перша колискова». Мета: □ Навчальна: ознайомити учнів із цікавими сторінками біографії автора; проаналізувати програмні ліричні твори; визначити спосіб вираження почуття за допомогою поезії. □  Виховна: виховувати пошану до дорослих та родини, прищеплювати любов до скарбів української лірики. □  Розвивальна: розвивати творчу уяву, логічне мислення, виразне де­кламування …

Читати все »

Хлопчик Олесь, його жага пізнавати загадковий світ природи. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості (5 клас. Українська література)

5 клас. Українська література - Шкільне життя

Тема.       Хлопчик Олесь, його жага пізнавати загадковий світ природи. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості. Мета:                                                  □  Навчальна: продовжувати аналіз програмного твору, охарактеризува­ти головних та другорядних персонажів. □  Виховна: виховувати гідну поведінку як позицію особистості, прагнен­ня справедливості. □ Розвивальна: розвивати творчу уяву логічне мислення, вміння грамот­но надавати відповіді на питання. Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь. Обладнання, наочність: …

Читати все »