Субота 19.01.2019
Зверніть увагу!

Конспекти уроків музичного мистецтва 6 клас

Музичний світ особистих захоплень (узагальнення) (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Музичний світ особистих захоплень (узагальнен­ня). Мета. Узагальнити навчальний матеріал за темою семе­стру «Я і музика». Поглибити знання учнів та по­передньо перевірити якість засвоєння тематич­ного матеріалу. Розвивати аналітичні, творчі, виконавські Навички учнів. Виховувати ціннісне ставлення до музики, естетичний смак, почуття прекрасного. Музичний матеріал: музичні твори на вибір учнів та вчителя. Тип уроку: урок поглиблення теми, урок-гра. Обладнання: музичні інструменти (баян, …

Читати все »

Веснянок коло різнобарвне (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Веснянок коло різнобарвне. Мета. Визначити особливості весняних образів, утілених у музичних творах різних жанрів, та виражених у них почуттів. Розвивати здібності до різних ви­дів музично-творчої діяльності. Виховувати цін­нісне ставлення до музичного мистецтва, інтерес до творчості І. Шамо, М. Вериківського, В. Філі­пенка, до народної пісні, а також естетичний смак та почуття любові до природи. Музичний матеріал: І.Шамо «Веснянка» з «Української …

Читати все »

Мелодії весни і мрії (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Мелодії весни і мрії. Мета. Продовжувати знайомство учнів з весняними об­разами, втіленими в музичних творах різних жан­рів. Поглибити знання про творчість М. Вериківського. Закріпити визначення понять «сюїта», «варіації». Розвивати художньо-творчі здібності, здатність до самореалізації. Виховувати інтерес до народної пісні-веснянки, творчості М. Вериківського, О, Зацепіна. Музичний матеріал: М. Вериківський «Веснянки»; О. Зацепін «Ти чу­єш, море?» Тип уроку: урок поглиблення теми. …

Читати все »

Весняні образи в музиці (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Весняні образи в музиці. Мета. Продовжувати знайомство учнів з образами опери М. Римського-Корсакова «Снігуронька», піснями на весняну тему. Формувати в учнів відчуття кра­си природи, людських стосунків через призму му­зичного мистецтва. Виховувати інтерес до оперної музики, любов до природи, людей, віру в торже­ство правди і добра. Музичний та візуальний матеріал: М. Римський-Корсаков. Фрагменти з опери «Снігуронька»: вступ, хор «Збирались птахи», …

Читати все »

Весняна казка — опера (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Весняна казка — опера. Мета. Визначити особливості втілення весняних образів у музиці М. Римського-Корсакова, зокрема в опе­рі «Снігуронька». Розвивати вміння інтерпрету­вати, виконувати музичні твори, образне мислен­ня, творчу уяву. Виховувати інтерес до класичної музики, до творчості М. Римського-Корсакова, а також любов до природи та казки. Музичний матеріал: М. Римський-Корсаков. Сцена та арія Снігуронь­ки, пісня Леля з опери «Снігуронька» (слухання); В. …

Читати все »

Народні джерела музики (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Народні джерела музики. Мета. Розкрити значення народної музики, пісні як дже­рела творчості композиторів (на прикладі музи­ки М. Лисенка). Збагатити емоційно-естетичний досвід учнів, допомогти їм осягнути художньо-образну суть музичного мистецтва в його різних проявах. Виховувати в учнів інтерес до україн­ської класичної музики, народної пісні, а також естетичний смак. Музичний матеріал: М.Лисенко. Рапсодія № 2 для фортепіано(слухання); О. Жилінський «Веселкова пісня» …

Читати все »

Радість і жарт у музиці (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Радість і жарт у музиці. Мета. Розширити уявлення учнів про багатоваріантність виконання музичних творів жартівливого харак­теру. Збагатити емоційно-естетичний досвід учнів у ході сприйняття і виконання музики жартівли­вого характеру. Виховувати інтерес до музичних творів, народних пісень жартівливого, життєра­дісного характеру та до творчості Й. С. Баха. Музичний матеріал: Й. С. Бах. Скерцо (жарт) із сюїти № 2 (слухання); О. Жилінський «Веселкова …

Читати все »

Музичні жарти Баха (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Музичні жарти Баха. Мета. Розширити уявлення учнів про втілення у музиці жартівливих, життєрадісних образів. Визначити, в чому полягає відповідність музичної форми, за­собів виразності твору його задумові та життєвому змісту. Розвивати творчі здібності учнів, здібності до активної музично-творчої діяльності. Вихову­вати інтерес до народних пісень, музичних творів жартівливого, життєрадісного характеру, а також почуття гумору, оптимізму та вміння жартувати. Музичний матеріал: О. …

Читати все »

Жартівлива музика (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Жартівлива музика. Мета. Визначити особливості втілення жартівливих об­разів у музиці. Розвивати вміння інтерпретації музичних творів та вокальні навички, необхідні для образного, яскравого виконання пісні. Вихо­вувати інтерес та любов до народної пісні, до твор­чості М. Колесси, а також почуття гумору. Музичний матеріал: українські народні пісні «Ой під вишнею» (слу­хання), «Од Києва до Лубен» (розучування), «Віють вітри, віють буйні» (слухання); М. …

Читати все »

Музика мого краю (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Музика мого краю. Мета. Розширити уявлення учнів про народну музику, багатогранність музично-поетичних образів на­родних пісень, їхню красу та правдивість відобра­ження життя. Розвивати вміння інтерпретувати музичні твори, образне мислення і творчі здібнос­ті учнів. Виховувати інтерес до народної пісні, ціннісне ставлення до музики українського наро­ду та музично-естетичний смак. Музичний матеріал: українські народні пісні «Віють вітри, віють буй­ні» (слухання), «За городом качки …

Читати все »