Конспекти уроків музичного мистецтва 3 клас

Узагальнення та систематизація знань, здобутих на уроках № 9-14 (3 клас. Музичне мистецтво)

3 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Тема. Узагальнення та систематизація знань, здобутих на уроках № 9-14 (с. 57-58). Мета. Перевірити знання, уміння й навички учнів за попередній період на­вчання; збагачувати музичні враження від прослуховування запропоно­ваних програмою творів; розвивати музичні здібності учнів; виконавські навички; удосконалювати співацькі навички; виховувати любов до музи­ки, рідного народу. Методично-дидактичне забезпечення уроку. Музичний інструмент (за наявності – фортепіано, баян, акордеон), музично-темброві інструменти, програвач, …

Читати все »

Роль інтонації в пісні-грі. Основні поняття: інтонація, музична інтонація, «зерно»-інтонація, виражальна інтонація, зображальна інтонація, імпровізація (3 клас. Музичне мистецтво)

3 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Тема. Роль інтонації в пісні-грі. Основні поняття: інтонація, музична інтонація, «зерно»-інтонація, виражальна інтонація, зображальна інтонація, імпровізація. «Гра в зайчика» в обробці Миколи Леонтовича — слухан­ня. «Коза» — українська народна пісня-гра — розучування (с. 54-56). Мета. Дізнатися, навіщо музиці «ім’я» і чи допоможе воно визначити, про що даний музичний твір, яку роль відіграє інтонація в грі; вчити визначати образний зміст і …

Читати все »

Емоційна виразність музичних інтонацій. Імпровізація. Вплив тембру на яскравість інтонації. Жуль Массне «Елегія» — слухання (3 клас. Музичне мистецтво)

3 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Тема. Емоційна виразність музичних інтонацій. Імпровізація. Вплив тембру на яскравість інтонації. Жуль Массне «Елегія» — слухання. Щедрівка «Павочка ходить» — розучування (с. 51—53). ‘ Мета. Дати уявлення про імпровізацію, збагачувати музичні враження від про- слуховування українських народних танців; розвивати творчі здібності, виконавські навички; удосконалювати співацькі навички; засобами укра­їнської народної творчості виховувати любов до музики, рідного народу. Методично-дидактичне забезпечення уроку. Музичний …

Читати все »

Мелодія як інтонаційно-смислова побудова. Елементи музичної мови (3 клас. Музичне мистецтво)

3 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Тема. Мелодія як інтонаційно-смислова побудова. Елементи музичної мови. Микола Лисенко, календарно— обрядові пісні з опери «Зима і весна», Віталій Кирейко «Награвання Лукаша» з опери «Лісова пісня» — слу­хання. Колядка «Добрий вечір тобі, пане господарю» — розучування (с. 48-50). Мета. Закріплювати знання учнів про елементи музичної мови; повторити поняття «пісня, танець, марш»; ознайомити з біографією М. Лисенка, розвивати музичний слух, емоційні …

Читати все »

«Зерно»-інтонація як найменша смислова частина музики. Музична тема. Зображальні та виражальні інтонації (3 клас. Музичне мистецтво)

3 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Тема. «Зерно»-інтонація як найменша смислова частина музики. Музична тема. Зображальні та виражальні інтонації. Поєднання зображальних і виражальних інтонацій. Микола Римський-Корсаков «Три дива» з опе­ри «Казка про царя Салтана». Тема Білки. Тема Царівни Лебідь. Тема Тридцяти трьох богатирів. Михайло Глинка «Марш Чорномора» з опери «Руслан і Людмила» — слухання. Слова Василя Вікторова, музика Тама­ри Попатенко «Щеня і кошеня» — розучування (с. …

Читати все »

Жартівливі та сумні інтонації. Запитальні, стверджувальні, окличні інтонації в мові та музиці (3 клас. Музичне мистецтво)

3 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Тема. Жартівливі та сумні інтонації. Запитальні, стверджувальні, окличні ін­тонації в мові та музиці. Ритмічні інтонації. Пісні рідного краю. Віктор Косенко «Дощик», «Гумореска», «Колискова» — слухання. Повторення вивчених пісень (с. 40—42). Мета. З’ясувати, які почуття може передавати музика; розвивати співацькі на­вички, почуття ритму, вміння аналізувати прослухану музику і розпові­дати про неї; підтримувати бажання учнів брати активну участь у народ­них іграх; виховувати …

Читати все »

Інтонація як основа музики. Спільність розмовної і музичної мов (посилення і послаблення звучання, чергування сильних і слабких часток, смислові наголоси, паузи) (3 клас. Музичне мистецтво)

3 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Тема. Інтонація як основа музики. Спільність розмовної і музичної мов (по­силення і послаблення звучання, чергування сильних і слабких часток, смислові наголоси, паузи). Музичні скоромовки. Інтонація скоромовки. Слова А. Варто, музика С. Прокоф’єва «Базіка» — слухання. Слова Во­лодимира Кленца, музика Василя Поповича «Співучий колобок» — ро­зучування (с. 36-39). Мета. Встановити спільність та відмінність розмовної та музичної мов; засоба­ми музичного мистецтва показати, …

Читати все »

Пісенність, танцювальність та маршовість в українській народній музиці і творах композиторів-класиків (3 клас. Музичне мистецтво)

3 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Тема. Пісенність, танцювальність та маршовість в українській народній музи­ці і творах композиторів-класиків. Фридерик Шопен «Прелюдів № 7, № 20» — слухання. Едвард Гріг «Ранок» із сюїти «Пер Гюнт» — розучу­вання (с. 32—34). Мета. Продовжувати ознайомлення учнів з традиціями українського народу, його фольклором, оберегами; розвивати музичні та літературні здібнос­ті, вміння слухати та передавати почуте; виховувати гордість за свою багату народну спадщину …

Читати все »

Пісенність, танцювальність, маршовість в українській народній музиці і творах композиторів-класиків. Поняття про увертюру (3 клас. Музичне мистецтво)

3 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Тема. Пісенність, танцювальність, маршовість в українській народній музиці і творах композиторів-класиків. Поняття про увертюру. Основні поняття і терміни: пісенність, танцювальність, маршовість, увертюра, танцюваль­на пісня, пісня-марш. Жорж Бізе, увертюра до опери «Кармен» — слу­хання. Музика і слова Анатолія Загрудного «Будем козаками» — повто­рення (с. 29—31). Мета. Продовжувати вчити визначати пісню-танець та пісню-марш; переві­рити рівень знань, умінь та навичок з даної теми; …

Читати все »

Пісенно-маршова і пісенно-танцювальна музика. Франц Шуберт «Військовий марш», Людвіг ван Бетховен «Симфонія №5» (3 клас. Музичне мистецтво)

3 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Тема. Пісенно-маршова і пісенно-танцювальна музика. Франц Шуберт «Вій­ськовий марш», Людвіг ван Бетховен «Симфонія №5» (III частина) — слухання. Музика і слова Анатолія Загрудного «Будем козаками» — ро­зучування (с. 25—28). Мета. Удосконалювати знання про пісенно-маршову і пісенно-танцювальну музику, вчити розрізняти їх у музичних творах; розвивати логічне мис­лення, уяву, фантазію, уміння малювати музичні картини при звучанні пісенно-маршової та пісенно-танцювальної музики; виховувати любов …

Читати все »