П’ятниця 18.01.2019
Зверніть увагу!

Конспекти уроків музичного мистецтва 1 клас

Музична мозаїка (завершення) (1 клас. Музичне мистецтво)

1 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Музична мозаїка (завершення) Мета: навчальна: узагальнити вивчений учнями упродовж року матеріал; з’ясувати сту­пінь засвоєння та розуміння учнями музики як мистецтва, що розповідає про жит­тя людей і навколишній світ, а також ступінь усвідомлення особливостей емоційно­го змісту музики; розвивальна: розвивати творчу уяву, фантазію учнів; виконувати пісні, вивчені про­тягом року; виховна: виховувати інтерес і любов до музики. Музичний матеріал: музичні твори, вивчені протягом …

Читати все »

Музична мозаїка (1 клас. Музичне мистецтво)

1 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Музична мозаїка Мета: навчальна: узагальнити вивчений учнями упродовж року матеріал; з’ясувати сту­пінь засвоєння та розуміння учнями музики як мистецтва, що розповідає про жит­тя людей і навколишній світ; з’ясувати ступінь усвідомлення особливостей емоцій­ного змісту музики; розвивальна: розвивати здатність учнів виконувати основні тематичні завдан­ня року, уміння орієнтуватися в засобах музичної виразності; повторити пісні, по- співки; виховна: виховувати інтерес і любов до музики. …

Читати все »

Музична подорож (1 клас. Музичне мистецтво)

1 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Музична подорож Мета: навчальна: допомогти учням продемонструвати свої виконавські досягнення, повніше засвоїти емоційну сферу, самовиразитися; поглибити розуміння учнями зв’язків музики (мистецтва) з навколишнім середовищем; розвивальна: допомогти учням усвідомити, що музика є необхідною складовою життя людини; виховна: виховувати інтерес і любов до музики, пісні, творчої праці, бажання вчи­тися музики. Музичний матеріал: Р. Шуман «Веселий селянин», Й. С. Бах «Менует», Е. Ґріґ …

Читати все »

Зустрічаємо літечко (1 клас. Музичне мистецтво)

1 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Зустрічаємо літечко Мета: ♦   навчальна: учити учнів розпізнавати життєвий зміст музики та на елементарному рівні висловлювати враження від музичних творів; ознайомити з шотландським му­зичним інструментом волинкою; ♦   розвивальна: розвивати вокально-хорові навички, емоційну чуттєвість та музич­ний досвід дітей; ♦   виховна: виховувати інтерес до культури свого та інших народів. Музичний матеріал: А. Вівальді «Літо»; Й. С. Бах «Волинка»; українська народна пісня- гра …

Читати все »

Що в музиці звучить? (1 клас. Музичне мистецтво)

1 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Що в музиці звучить? Мета: ♦    навчальна: учити учнів визначати особливості емоційного змісту, засоби музич­ної виразності, що відіграють вирішальну роль у створенні музичних образів; про­довжити формувати ладові уявлення, зорово-слухове сприйняття; ♦    розвивальна: розвивати творчі здібності учнів, уміння завдяки музиці відчувати красу навколишнього світу, неповторність кожного з представників живої природи; ♦     виховна: виховувати інтерес і любов до музики, пісні, творчої праці, …

Читати все »

Хоровод метеликів (1 клас. Музичне мистецтво)

1 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Хоровод метеликів Мета: ♦    навчальна: учити учнів визначати особливості музичної мови; формувати емоцій­не, творче ставлення до мистецтва, життя, уявлення про багатогранні можливості музики; ♦    розвивальна: розвивати творчі здібності учнів, уміння завдяки музиці відчувати красу навколишнього світу; ♦     виховна: виховувати любов та бережливе ставлення до природи і навколишнього світу. Музичний матеріал: Г. Сасько «Метелики над квітами»; Е. Ґріґ «Метелик»; поспівка «Усмішка …

Читати все »

На балу (1 клас. Музичне мистецтво)

1 клас. Музичне мистецтво - Школа України

На балу Мета: ♦   навчальна: учити учнів співати природним звуком; засвоїти з ними поняття «мену­ет»; ознайомити учнів з особливостями танцю менует; ♦   розвивальна: розвивати емоційну сферу учнів за допомогою емоційного змісту му­зики Й. С. Баха, С. Прокоф’єва; ♦   виховна: виховувати емоційну чутливість, здатність до співпереживання, розумін­ня почуттів і думок, що виражені в музиці. Музичний матеріал: С. Прокоф’єв «Вечір»; Й. С. …

Читати все »

Як народжується музика? (1 клас. Музичне мистецтво)

1 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Як народжується музика? Мета: навчальна: учити учнів визначати особливості музики, що змальовує картини при­роди, спів пташок; дати визначення понять «диригент», «оркестр»; розвивальна: розвивати творчі здібності, емоційність учнів, уміння імпровізувати та пластичними рухами передавати емоційний зміст і характер музичних творів; виховна: виховувати любов до природи, української пісні. Музичний матеріал: Й. Штраус вальс «Весняні голоси» (фрагмент); поспівка «Усмішка ласкава»; Т. Жупаніна «Рання …

Читати все »

Дружно попрацюємо, потім потанцюємо…(1 клас. Музичне мистецтво)

1 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Дружно попрацюємо, потім потанцюємо… Мета: ♦    навчальна: учити учнів висловлювати враження від музичних творів; засвоїти з ни­ми поняття «екосез»; формувати емоційну чуттєвість, здатність сприймати та роз­кривати художній образ музики; ♦    розвивальна: розвивати вміння виявляти головні ознаки найпростіших типів музи­ки (танцю, маршу); ♦     виховна: виховувати почуття любові до природи, бережливого ставлення до неї, ін­терес до музичної творчості. Музичний матеріал: Р. Шуман …

Читати все »

Урок весняний (підсумковий) (1 клас. Музичне мистецтво)

1 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Урок весняний (підсумковий) Мета: навчальна: допомогти учням продемонструвати свої виконавські досягнення, по­вніше засвоїти емоційну сферу, самовиразитися; розвивальна: поглибити розуміння учнями зв’язків музики (мистецтва) з навко­лишнім середовищем; допомогти усвідомити, що музика є необхідною складовою життя людини; виховна: виховувати інтерес і любов до музики, пісні, творчої праці, бажання вчи­тися музики. Музичний матеріал: Я. Степовий «Сніжинки»; Б. Фільц «Морозець»; О. Янушкевич «Ма­ма і …

Читати все »