Конспекти уроків музичного мистецтва

Музика єднає континенти (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Музика єднає континенти. Мета. Визначити різноманітність виражальних засобів музики Дж. Гершвіна, американських та укра­їнських народних пісень. Розвивати вокально-хорові навички та вміння вдумливо сприймати й інтерпретувати контрастні за змістом і. зву­чанням твори. Виховувати інтерес до творчос­ті Дж. Гершвіна, Поля Робсона, американської культури. Музичний матеріал: Дж. Гершвін «Колискова» з опери «Поргі і Бесс» (слухання, розучування); американські народні . пісні «Спи, малятко» …

Читати все »

Музичний плин до Батьківщини (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Музичний плин до Батьківщини. Мета. Визначити інтонаційно-образний зміст Друго­го концерту для фортепіано з оркестром С. Рахманінова та втілені в ньому почуття. Закріпити  значення терміна «концерт». Розвивати чуттєво-емоційне сприйняття учнів, образне мислення, вокально-хорові навички. Виховувати почуття любові до Батьківщини, кращі моральні якості особистості, інтерес до музики, творчості С. Рахманінова, Ю. Рожавської. Музичний та візуальний матеріал: Ю. Рожавська «Лелека» (розучування); С. …

Читати все »

Співає вольність України (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Співає вольність України. Мета. Допомогти учням усвідомити важливу роль му­зичного мистецтва в боротьбі за незалежність України. Формувати вміння сприймати та інтер­претувати музичні твори маршового характеру, вміння виконувати маршові пісні. Виховувати ін­терес до історії українського народу та його музи­ки, а також почуття патріотизму і кращі моральні якості особистості. Музичний та візуальний матеріал: О. Боровський «Український марш» (слухання); Г. Сковорода «Всякому …

Читати все »

Пісні філософа-поета (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Пісні філософа-поета. Мета. Визначити особливості відображення життєво­го змісту та почуттів у пісенній Творчості Г. Ско­вороди. Збагатити емоційно-естетичний досвід учнів через осягнення художньо-образної суті музичного мистецтва, через пісенну творчість. Розвивати творчі здібності учнів. Виховувати ін­терес до творчості Г. Сковороди, емоційну чутли­вість до музики, а також почуття гумору та есте­тичний смак. Музичний матеріал: Г. Сковорода «Всякому городу нрав і права», «Ой …

Читати все »

Два генії, два стилі (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Два генії, два стилі. Мета. Визначити особливості вираження життєвого змісту і почуттів людини в поліфонічній та гомо­фонній музиці. З’ясувати значення таких понять, як «музичний стиль», «гомофонія», «поліфонія». Розвивати вокально-хорові навички під час ви­конання пісень гомофонного та поліфонічного складу. Виховувати інтерес до Музики Л. Бетхо­вена, Й. С. Баха, а також ціннісне ставлення до музики, почуття краси й естетичне ставлення до …

Читати все »

Варіаційний розвиток. Сюжетний розвиток. Михайло Завадський «Шумка» — слухання (3 клас. Музичне мистецтво)

3 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Тема. Варіаційний розвиток. Сюжетний розвиток. Михайло Завадський «Шумка» — слухання. Слова Євгена Левчена, музика Анни Олейникової «Рушничок» — розучування (с. 70—72). Мета. Збагачувати уявлення учнів про варіаційний розвиток музичного твору; вчити їх емоційно сприймати музику; формувати в учнів інтерес до му­зичного мистецтва; розвивати музичний слух, творчі здібності, уміння розрізняти народні танці; виховувати всебічно розвинену особистість, яка любить і поважає музику …

Читати все »

Виконавський розвиток. Танцювальна музика. Танець. Танцювальні ритми (3 клас. Музичне мистецтво)

3 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Тема. Виконавський розвиток. Танцювальна музика. Танець. Танцювальні ритми. Народні танці. Йоганнес Брамс «Угорський танець» — слухання. Українська народна пісня в обробці Якова Степового «Грицю, Грицю, до роботи» — розучування (с. 66-69). Мета. Дослідити, які життєві обставини змальовує музика танцю; вчити роз­пізнавати різні типи музики в одному творі; ознайомити з біографією Йоганнеса Брамса, розвивати логічне мислення, уяву, фантазію, уміння малювати музичні …

Читати все »

Способи розвитку музики: виконавські, динамічні, жанрові, мелодичні, темпові, темброві. Пульс. Метр. Ритм. Метроритм (3 клас. Музичне мистецтво)

3 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Тема. Способи розвитку музики: виконавські, динамічні, жанрові, мелодич­ні, темпові, темброві. Пульс. Метр. Ритм. Метроритм. Основні музич­ні метри. Ладовий розвиток. Царство бальних танців. Франц Шуберт «Вальс», «Алегрето» — слухання. Слова і музика Івара Арсєєва «Гра в слова» — розучування (с. 63—65). Мета. Розширювати знання учнів про традиції українського народу; ознайо­мити учнів з різновидами тембрів голосів; розвивати уміння визначати тембри голосів, розвивати …

Читати все »

Музика як мистецтво, що не існує без розвитку (3 клас. Музичне мистецтво)

3 клас. Музичне мистецтво - Школа України

 Тема. Музика як мистецтво, що не існує без розвитку. Розвиток музики як процес відображення почуттів, настроїв, думок людини в їх динаміці та якісному перетворенні. Пісенний подарунок до зимових свят. Томазо Альбіноні «Адажіо», інструментальне виконання та вокальне (Лара Фабіан або Сара Брайтман) — слухання. Слова Олександра Коваленко­ва, музика Льва Кніппера «Чому ведмідь узимку спить» — розучування (с. 60-62). Мета. Ознайомити учнів …

Читати все »

Театралізоване дійство «Сон» (3 клас. Музичне мистецтво)

3 клас. Музичне мистецтво - Школа України

ВИХОВНИЙ ЗАХІД Театралізоване дійство «Сон» Сон: Найзаповітніша мрія, найпалкіше бажання всіх батьків-матерів — щоб дітки зростали дужі й красиві. А ще — розумні, щедрі на добро, на любов, на пошанівок до старших, до святинь свого роду й народу. Ріст і силу дитяті дають материнське молоко, батьківський хліб. А що ж спричинює зростання душі? Слово!

Читати все »