Конспекти уроків музичного мистецтва

Казкові народні музики (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Казкові народні музики. Мета. Поглибити уявлення учнів про роль музики я «головної-дійової особи» в літературних творах (казках). Розвивати творчу уяву, фантазію, слу­хацькі та виконавські навички. Виховувати цін­нісне ставлення до літератури (казки), музики, народної творчості. Формувати універсальні (мо­ральні, громадянські, естетичні) якості творчої особистості.  Музичний та літературний матеріал: норвезька народна пісня «Чарівний смичок» (розучування); грузинська народна казка «Чонгуріст» (слухання); грузинська народна …

Читати все »

Музика в народних казках (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Музика в народних казках.  Мета. На прикладі народної казки визначити важливу роль музики в літературних творах та житті наро­ду. Розвивати творчу уяву, фантазію, слухацькі та виконавські навички. Виховувати ціннісне ставлення до літератури, музики, народної творчості, почуття прекрасного, моральних якостей творчої особистості. Музичний та літературний матеріал:українська народна казка «Чарівна скрипка (слухання); закарпатські народні мелодії (слухання); П. Чайковський. Фінал II симфонії …

Читати все »

Від пісні до симфонії (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Від пісні до симфонії. Мета. Визначити особливості поєднання літератури з музикою в різних музичних жанрах. Акцентува­ти увагу учнів на опосередкований зв’язок віршо­ваного тексту через пісню на прикладі II симфо­нії П. Чайковського. Поглибити знання учнів про творчість композитора, особливості симфонічного розвитку. Розвивати естетичний смак та почуття, виконавські й слухацькі навички. Виховувати ін­терес до народної пісні, симфонічної музики, твор­чості П. Чайковського …

Читати все »

Від літератури до балету (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Від літератури до балету. Мета. Поглибити уявлення учнів про взаємозв’язок лі­тератури та музики, роль лібрето в музичному мистецтві. Розширити знання учнів про творчість С. Прокоф’єва. Розвивати аналітичні, слухові, виконавські навички учнів. Виховувати мораль­ні якості  особистості,   інтерес до класичної музики (балету, опери) та казки. Музичний та літературний українська народна пісня «Засвіт встали козаченьки»; С. Прокоф’єв. «Па-де-шаль», «Аморозо» з балету «Попелюшка» …

Читати все »

Від літератури до опери (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Школа України

Тема. Від літератури до опери. Мета. Поглибити знання учнів про нероздільність музи­ки та літератури на прикладі опери В. А. Моцарта «Чарівна флейта». Збагатити уявлення учнів про роль народних джерел у творчості композиторів В. А. Моцарта, М. В. Лисенка. Розширити розу­міння учнями понять «лібрето», «інтродукція». Розвивати вокально-хорові навички учнів, умін­ня порівнювати музичні твори. Виховувати інте­рес до опери, творчості В. А. Моцарта, …

Читати все »

Узагальнення та систематизація знань, здобутих на уроках № 9-14 (3 клас. Музичне мистецтво)

3 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Тема. Узагальнення та систематизація знань, здобутих на уроках № 9-14 (с. 57-58). Мета. Перевірити знання, уміння й навички учнів за попередній період на­вчання; збагачувати музичні враження від прослуховування запропоно­ваних програмою творів; розвивати музичні здібності учнів; виконавські навички; удосконалювати співацькі навички; виховувати любов до музи­ки, рідного народу. Методично-дидактичне забезпечення уроку. Музичний інструмент (за наявності – фортепіано, баян, акордеон), музично-темброві інструменти, програвач, …

Читати все »

Роль інтонації в пісні-грі. Основні поняття: інтонація, музична інтонація, «зерно»-інтонація, виражальна інтонація, зображальна інтонація, імпровізація (3 клас. Музичне мистецтво)

3 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Тема. Роль інтонації в пісні-грі. Основні поняття: інтонація, музична інтонація, «зерно»-інтонація, виражальна інтонація, зображальна інтонація, імпровізація. «Гра в зайчика» в обробці Миколи Леонтовича — слухан­ня. «Коза» — українська народна пісня-гра — розучування (с. 54-56). Мета. Дізнатися, навіщо музиці «ім’я» і чи допоможе воно визначити, про що даний музичний твір, яку роль відіграє інтонація в грі; вчити визначати образний зміст і …

Читати все »

Емоційна виразність музичних інтонацій. Імпровізація. Вплив тембру на яскравість інтонації. Жуль Массне «Елегія» — слухання (3 клас. Музичне мистецтво)

3 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Тема. Емоційна виразність музичних інтонацій. Імпровізація. Вплив тембру на яскравість інтонації. Жуль Массне «Елегія» — слухання. Щедрівка «Павочка ходить» — розучування (с. 51—53). ‘ Мета. Дати уявлення про імпровізацію, збагачувати музичні враження від про- слуховування українських народних танців; розвивати творчі здібності, виконавські навички; удосконалювати співацькі навички; засобами укра­їнської народної творчості виховувати любов до музики, рідного народу. Методично-дидактичне забезпечення уроку. Музичний …

Читати все »

Мелодія як інтонаційно-смислова побудова. Елементи музичної мови (3 клас. Музичне мистецтво)

3 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Тема. Мелодія як інтонаційно-смислова побудова. Елементи музичної мови. Микола Лисенко, календарно— обрядові пісні з опери «Зима і весна», Віталій Кирейко «Награвання Лукаша» з опери «Лісова пісня» — слу­хання. Колядка «Добрий вечір тобі, пане господарю» — розучування (с. 48-50). Мета. Закріплювати знання учнів про елементи музичної мови; повторити поняття «пісня, танець, марш»; ознайомити з біографією М. Лисенка, розвивати музичний слух, емоційні …

Читати все »

«Зерно»-інтонація як найменша смислова частина музики. Музична тема. Зображальні та виражальні інтонації (3 клас. Музичне мистецтво)

3 клас. Музичне мистецтво - Школа України

Тема. «Зерно»-інтонація як найменша смислова частина музики. Музична тема. Зображальні та виражальні інтонації. Поєднання зображальних і виражальних інтонацій. Микола Римський-Корсаков «Три дива» з опе­ри «Казка про царя Салтана». Тема Білки. Тема Царівни Лебідь. Тема Тридцяти трьох богатирів. Михайло Глинка «Марш Чорномора» з опери «Руслан і Людмила» — слухання. Слова Василя Вікторова, музика Тама­ри Попатенко «Щеня і кошеня» — розучування (с. …

Читати все »