Вівторок , 21 Листопад 2017

Конспекти уроків математики 6 клас

Протилежні числа (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Протилежні числа. Мета: сформувати уявлення про зміст поняття «протилежні числа»; навчити знаходити й записувати число, протилежне до даного, розв’я­зувати рівняння, що передбачають застосування поняття числа, проти­лежного до даного. Тип уроку: засвоєння вмінь та навичок. Хід уроку І. Перевірка домашнього завдання Математичний диктант Варіант 1 [2] Запишіть число «мінус три» [«мінус п’ять»]. Як воно називається? Число розташоване на відстані 4 …

Читати все »

Координатна пряма (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема. Координатна пряма. Мета: сформувати уявлення про зміст поняття координатна пряма, координата точки і виробити вміння за готовими рисунками визначати координати вказаних точок та будувати на координатній прямій точки із вказаними координатами. Тип уроку: засвоєння нових знань. Хід уроку І. Перевірка домашнього завдання Ігровий момент «Хто найуважніший ?» Учитель читає текст, в якому фігурують числа, що показують поло­ження точок земної …

Читати все »

Додатні і від’ємні числа. Число 0 (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема. Додатні і від’ємні числа. Число 0. Мета:  сформувати уявлення учнів про зміст понять «додатні числа», «від’ємні числа», а також виробити вміння відрізняти ці види чисел і ви­конувати прості вправи, що передбачають таку класифікацію. Тип уроку: засвоєння нових знань.

Читати все »

Ймовірність випадкової події. Коло, круг. Стовпчасті і кругові діаграми (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема. Ймовірність випадкової події. Коло, круг. Стовпчасті і кругові діаграми Мета: підготовка до тематичної контрольної роботи. Тип уроку: систематизація знань, умінь та навичок.

Читати все »

Стовпчасті діаграми (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Стовпчасті діаграми Мета: ознайомити учнів із лінійними діаграмами; навчити їх «чита­ти» та будувати стовпчасті діаграми, що відповідають умовам задачі. Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок. Хід уроку І. Перевірка домашнього завдання Бажано перевірити роботу кожного учня, тому збираємо зошити на перевірку, а на уроці виконуємо задачу, подібну до домашньої, яку по закінченні розв’язування аналізуємо (можна для цього викликати …

Читати все »

Кругові діаграми (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Кругові діаграми Мета: провести діагностику засвоєння теми «Коло, круг» та сформу­вати уявлення про поняття діаграми і спосіб відтворення співвідношен­ня величини за допомогою кругових діаграм; навчитися будувати не­складні кругові діаграми за відомим значенням величини. Тип уроку: застосування знань, умінь, навичок. Хід уроку І. Перевірка домашнього завдання Збираємо зошити й перевіряємо як домашнє завдання, так і са­мостійну роботу (не забути: щоб …

Читати все »

Круговий сектор (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Круговий сектор Мета: сформувати уявлення про повний кут, круговий сектор і вимі­рювання секторів частинами повного кута; відпрацювати навички розв’язування задач на застосування формул C = πD, S = πR2 та поняття кругового сектора. Тип уроку: засвоєння вмінь та навичок. Хід уроку І. Перевірка домашнього завдання Вибірково (у «слабких» учнів на перерві перевіряємо якість вико­нання домашнього завдання) на уроці фронтально …

Читати все »

Круг. Площа круга (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Круг. Площа круга Мета: сформувати уявлення учнів про геометричну фігуру круг та поняття площі круга; навчити користуватися формулою S = πR2 для розв’язування задач. Тип уроку: засвоєння знань, умінь та навичок. Хід уроку Перевірка домашнього завдання Математичний диктант Варіант 1 [2] Запишіть формулу, за якою обчислюється довжина кола, якщо відо­мий його радіус [діаметр]. Обчисліть довжину кола, якщо довжина діаметра …

Читати все »

Довжина кола. Число π (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Довжина кола. Число π Мета: повторити відомості, які учні мають з початкової школи про коло; сформувати більш строге геометричне уявлення про коло, його елементи та співвідношення між ними; дати зміст поняття «довжина» кола і виробити вміння знаходити довжину кола за відомим радіусом або діаметром та розв’язувати обернену задачу. Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.

Читати все »