П’ятниця 18.01.2019
Зверніть увагу!

Конспекти уроків математики 6 клас

Порівняння раціональних чисел (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Порівняння раціональних чисел. Мета: відпрацювати навички порівняння раціональних чисел у ком­плексі із набутими раніше навичками (з теми про додатні і від’ємні числа). Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

Читати все »

Порівняння раціональних чисел (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема. Порівняння раціональних чисел. Мета: на основі спостережень і попереднього досвіду учнів вивести правило порівняння будь-яких двох раціональних чисел та виробити вміння використовувати його для порівняння раціональних чисел і розв’язування вправ, що передбачають порівняння раціональних чисел. Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок.

Читати все »

Застосування модуля числа. Відстань між точками на координатній прямій (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема. Застосування модуля числа. Відстань між точками на координатній прямій. Мета: поглибити знання учнів про властивості модуля раціонально­го числа та відпрацювати навички застосування означення та властивос­тей модуля для розв’язування рівнянь та нерівностей. Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок

Читати все »

Модуль раціонального числа (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Модуль раціонального числа. Мета: сформувати уявлення учнів про геометричний зміст поняття «мо­дуль числа»; виробити вміння читати, записувати вирази, що містять модуль, а також знаходити значення виразів, що містять числа під знаком модуля. Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь

Читати все »

Цілі числа, раціональні числа (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Цілі числа, раціональні числа. Мета: узагальнити і систематизувати відомості учнів про види чисел; домогтися засвоєння поняття «ціле число», «раціональне число» і зв’я­зок між ними; навчити класифікувати числа. Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Читати все »

Протилежні числа (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Протилежні числа. Мета: сформувати уявлення про зміст поняття «протилежні числа»; навчити знаходити й записувати число, протилежне до даного, розв’я­зувати рівняння, що передбачають застосування поняття числа, проти­лежного до даного. Тип уроку: засвоєння вмінь та навичок. Хід уроку І. Перевірка домашнього завдання Математичний диктант Варіант 1 [2] Запишіть число «мінус три» [«мінус п’ять»]. Як воно називається? Число розташоване на відстані 4 …

Читати все »

Координатна пряма (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема. Координатна пряма. Мета: сформувати уявлення про зміст поняття координатна пряма, координата точки і виробити вміння за готовими рисунками визначати координати вказаних точок та будувати на координатній прямій точки із вказаними координатами. Тип уроку: засвоєння нових знань. Хід уроку І. Перевірка домашнього завдання Ігровий момент «Хто найуважніший ?» Учитель читає текст, в якому фігурують числа, що показують поло­ження точок земної …

Читати все »

Додатні і від’ємні числа. Число 0 (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема. Додатні і від’ємні числа. Число 0. Мета:  сформувати уявлення учнів про зміст понять «додатні числа», «від’ємні числа», а також виробити вміння відрізняти ці види чисел і ви­конувати прості вправи, що передбачають таку класифікацію. Тип уроку: засвоєння нових знань.

Читати все »

Ймовірність випадкової події. Коло, круг. Стовпчасті і кругові діаграми (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема. Ймовірність випадкової події. Коло, круг. Стовпчасті і кругові діаграми Мета: підготовка до тематичної контрольної роботи. Тип уроку: систематизація знань, умінь та навичок.

Читати все »