П’ятниця 19.10.2018
Зверніть увагу!

Конспекти уроків геометрії 11 клас

Тематичне оцінювання № 5 (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку.  Тематичне оцінювання № 5. Мета уроку: перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Об’єми многогранників». І. Тематична контрольна робота № 5 Варіант 1 Площа поверхні куба дорівнює 24 см2. Знайдіть об’єм куба. (З бали) Знайдіть об’єм правильної чотирикутної піраміди, діагональ основи якої дорівнює 4 см, а бічне ребро утворює з площиною основи кут 45°. (З бали) В основі прямої …

Читати все »

Об’єм зрізаної піраміди. Об’єми подібних тіл (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку.   Об’єм зрізаної піраміди. Об’єми подібних тіл. Мета уроку: виведення формули для об’єму зрізаної піраміди; відношення об’ємів подібних тіл; формування умінь знаходити об’єми зрізаних пірамід. Обладнання: моделі зрізаних пірамід.

Читати все »

Розв’язування задач (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку.   Розв’язування задач. Мета уроку:   формування вмінь учнів знаходити об’єм призми. Обладнання: моделі призм. І. Перевірка домашнього завдання Перевірити виконання домашніх задач шляхом відтворення на дошці розв’язання задач № 19 (1, 2), 21 трьома учнями, а решта учнів пише математичний диктант. Математичний диктант. У правильній трикутній призмі діагональ бічної грані дорівнює d і утворює: варіант 1 — з стороною …

Читати все »

Об’єм похилого паралелепіпеда (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку. Об’єм похилого паралелепіпеда. Мета уроку: виведення формули для об’єму похилого паралелепіпеда; формування вмінь знаходити об’єм похилого паралелепіпеда. Обладнання: моделі паралелепіпедів. І. Перевірка домашнього завдання Перевірити наявність виконаного домашнього завдання та відповіс­ти на запитання, які виникли в учнів при виконанні задач. Фронтальне опитування. 1) Назвіть основні властивості об’єму. 2) Чому дорівнює об’єм прямокутного паралелепіпеда, лінійні вимі­ри якого дорівнюють а, …

Читати все »

Поняття об’єму. Основні властивості об’ємів. Об’єм прямокутного паралелепіпеда (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку. Поняття об’єму. Основні властивості об’ємів. Об’єм прямокутного паралелепіпеда. Мета уроку: формування поняття об’єму; вивчення основних властивостей об’ємів; виведення формули для об’єму прямокутного паралелепіпеда; формування вмінь знаходити об’єм прямокутного паралелепіпеда. Обладнання: моделі прямокутного паралелепіпеда.

Читати все »

Тематичне оцінювання № 4 (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку.   Тематичне оцінювання № 4. Мета уроку:   перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Тіла обертання». І. Тематична контрольна робота № 4 Варіант 1 Кулю радіуса 5 см перетнуто площиною на відстані 3 см від центра. Знайдіть площу перерізу. (З бали) Катети прямокутного трикутника дорівнюють 30 і 40 см. На якій відстані від площини трикутника знаходиться центр сфери, яка має …

Читати все »

Розв’язування задач до теми «Тіла обертання» (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку.   Розв‘язування задач до геми «Тіла обертання». Мета уроку: узагальнення й систематизація знань, умінь і навичок учнів з теми «Тіла обертання». Обладнання: моделі куль та сфер.  І. Перевірка домашнього завдання Два учні відтворюють розв’язування домашніх задач № 46, 48, з рештою класу проводиться фронтальне опитування. Фронтальне опитування. 1)Який многогранник називається вписаним в кулю? 2) Де знаходиться центр кулі, описаної …

Читати все »