Конспекти уроків геометрії 11 клас

Об’єм похилого паралелепіпеда (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку. Об’єм похилого паралелепіпеда. Мета уроку: виведення формули для об’єму похилого паралелепіпеда; формування вмінь знаходити об’єм похилого паралелепіпеда. Обладнання: моделі паралелепіпедів. І. Перевірка домашнього завдання Перевірити наявність виконаного домашнього завдання та відповіс­ти на запитання, які виникли в учнів при виконанні задач. Фронтальне опитування. 1) Назвіть основні властивості об’єму. 2) Чому дорівнює об’єм прямокутного паралелепіпеда, лінійні вимі­ри якого дорівнюють а, …

Читати все »

Поняття об’єму. Основні властивості об’ємів. Об’єм прямокутного паралелепіпеда (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку. Поняття об’єму. Основні властивості об’ємів. Об’єм прямокутного паралелепіпеда. Мета уроку: формування поняття об’єму; вивчення основних властивостей об’ємів; виведення формули для об’єму прямокутного паралелепіпеда; формування вмінь знаходити об’єм прямокутного паралелепіпеда. Обладнання: моделі прямокутного паралелепіпеда.

Читати все »

Тематичне оцінювання № 4 (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку.   Тематичне оцінювання № 4. Мета уроку:   перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Тіла обертання». І. Тематична контрольна робота № 4 Варіант 1 Кулю радіуса 5 см перетнуто площиною на відстані 3 см від центра. Знайдіть площу перерізу. (З бали) Катети прямокутного трикутника дорівнюють 30 і 40 см. На якій відстані від площини трикутника знаходиться центр сфери, яка має …

Читати все »

Розв’язування задач до теми «Тіла обертання» (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку.   Розв‘язування задач до геми «Тіла обертання». Мета уроку: узагальнення й систематизація знань, умінь і навичок учнів з теми «Тіла обертання». Обладнання: моделі куль та сфер.  І. Перевірка домашнього завдання Два учні відтворюють розв’язування домашніх задач № 46, 48, з рештою класу проводиться фронтальне опитування. Фронтальне опитування. 1)Який многогранник називається вписаним в кулю? 2) Де знаходиться центр кулі, описаної …

Читати все »

Вписані та описані многогранники і кулі (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку.   Вписані та описані многогранники і кулі. Мета уроку: формування понять многогранник, вписаний в кулю; многогранник, описаний навколо кулі; застосування цих понять до розв’язування задач. Обладнання: моделі многогранників та куль.

Читати все »

Площина, дотична до кулі. Перетин двох сфер (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку. Площина, дотична до кулі. Перетин двох сфер. Мета уроку: формування понять площина і пряма, дотичні до кулі (сфери); вивчення теорем про площину, дотичну до кулі, перетин двох сфер. Обладнання: моделі сфер та куль. І. Перевірка домашнього завдання Два учні відтворюють розв’язування задач № 34 і 35, у цей час клас виконує математичний диктант. Математичний диктант. На поверхні кулі …

Читати все »

Переріз кулі площиною. Симетрія кулі (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку. Переріз кулі площиною. Симетрія кулі. Мета уроку: формування умінь учнів застосовувати теорему 6.3 до розв’язування задач; види симетрії кулі. Обладнання: моделі куль та сфер. І. Перевірка домашнього завдання Перевірити наявність виконаних домашніх задач та відповісти на запи­тання, які виникли в учнів при розв’язуванні домашнього завдання. Математичний диктант. Кулю перетнуто січною площиною на відстані 8 см від центра кулі, …

Читати все »

Куля і сфера. Взаємне розміщення площини і кулі (сфери) у просторі (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку. Куля і сфера. Взаємне розміщення площини і кулі (сфери) у просторі. Мета уроку: формування понять куля, сфера, центр кулі, радіус кулі, діаметр кулі, діаметрально протилежні точки та вмінь учнів знаходити елементи кулі (сфери) й визначати взаємне розміщення площини і кулі (сфери) у просторі. Обладнання: моделі куль та сфер. І. Перевірка домашнього завдання Наприкінці уроку збираються учнівські зошити для …

Читати все »

Тематичне оцінювання № 3 (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку.   Тематичне оцінювання № 3. Мета уроку:   перевірка навчальних досягнень з теми «Циліндр. Конус». І. Тематична контрольна робота № 3 Варіант 1 Площа основи конуса дорівнює 36π см2, а його твірна — 10 см. Знайдіть висоту конуса. (3 бали) Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює l і утворює з площиною основи кут α . Знайдіть площу осьового перерізу циліндра. (3 …

Читати все »