Субота 19.01.2019
Зверніть увагу!

Конспекти уроків алгебри 9 клас

Підсумковий урок (9 клас. Алгебра)

9 клас. Алгебра-Школа України

Тема уроку. Підсумковий урок. Мета уроку: повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення теми 1 «Нерівності». Тип уроку: систематизація й узагальнення знань та вмінь. Хід уроку І. Організаційний етап Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.  II. Перевірка домашнього завдання Для економії часу ретельній перевірці підлягають лише вправи на застосування …

Читати все »

Розв’язування систем (та сукупностей) лінійних нерівностей з однією змінною (9 клас. Алгебра)

9 клас. Алгебра-Школа України

Тема уроку. Розв’язування систем (та сукупностей) лінійних нерівностей з однією змінною. Мета уроку: закріплення учнями знань змісту понять: нерівність з од­нією змінною, розв’язок нерівності з однією змінною та що означає розв’язати нерівність з однією змінною; система нерівностей з однією змінною, розв’язок системи нерівно­стей з однією змінною та що означає розв’язати систему нерівностей з однією змінною; сукупність нерівностей з однією змінною, …

Читати все »

Розв’язування систем (та сукупностей) лінійних нерівностей з однією змінною (9 клас. Алгебра)

9 клас. Алгебра-Школа України

Тема уроку. Розв’язування систем (та сукупностей) лінійних нерівностей з однією змінною. Мета уроку: домогтися закріплення учнями змісту: поняття система нерівностей з однією змінною (та поняття сукупності нерівностей з однією змінною); означення рівносильних нерівностей та властивостей рівносильних нерівностей; означення лінійної нерівності з однією змінною та схеми її розв’язування залежно від різних значень коефіцієнтів. Доповнити знання учнів уявленням про схему дій при …

Читати все »

Лінійні нерівності з однією змінною (9 клас. Алгебра)

9 клас. Алгебра-Школа України

Тема уроку. Лінійні нерівності з однією змінною. Мета уроку: домогтися закріплення учнями змісту: означення рівно­сильних нерівностей та властивостей рівносильних нерівностей; означення лінійної нерівності з однією змін­ною та схеми Ті розв’язування залежно від різних значень коефіцієнтів. Доповнити знання учнів уявленням про схему дій при розв’язування нерівностей з однією змінною, що містять дроби із числовими знаменниками. Продовжити роботу з вироблення вмінь: відтворювати …

Читати все »

Лінійні нерівності з однією змінною (9 клас. Алгебра)

9 клас. Алгебра-Школа України

Тема уроку. Лінійні нерівності з однією змінною. Мета уроку: домогтися засвоєння учнями змісту понять: лінійна нерів­ність з однією змінною, рівносильні нерівності, рівносильні перетворення нерівності та способів рівносильних пере­творень нерівностей; схеми розв’язування лінійних нерівно­стей з однією змінною. Виробити вміння: відтворювати зміст вивчених понять та алгоритмів; виконувати дії відповідно до схеми розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною і найпростіші рівносильні перетворення нерівностей …

Читати все »

Числові проміжки. Переріз і об’єднання проміжків (9 клас. Алгебра)

Тема уроку. Числові проміжки. Переріз і об’єднання проміжків. Мета уроку: домогтися засвоєння учнями змісту понять: числовий про­міжок, переріз та об’єднання числових проміжків, а також усвідомлення учнями існування різних видів числових про­міжків, що відповідають різним видам нерівностей. Розпочати роботу з вироблення вмінь відтворювати зміст вивчених понять, записувати числові проміжки, що від­повідають різним видам нерівностей з однією змінною, знаходити переріз числових проміжків …

Читати все »

Нерівність з однією змінною. Система та сукупність нерівностей з однією змінною (9 клас. Алгебра)

Тема уроку. Нерівність з однією змінною. Система та сукупність не­рівностей з однією змінною. Мета уроку: засвоєння учнями змісту понять: нерівність з однією змін­ною, розв’язок нерівності з однією змінною та що означає розв’язати нерівність з однією змінною; система нерівностей з однією змінною, розв’язок системи нерівностей з однією змінною та що означає розв’язати систему нерівностей з однією змінною; сукупність нерівностей з однією …

Читати все »

Тематична контрольна робота № 1 (9 клас. Алгебра)

Тема уроку. Тематична контрольна робота № 1. Мета уроку: перевірити рівень знань та вмінь учнів, набутих ними під час вивчення розділу «Числові нерівності та їхні власти­вості» теми 1. Тип уроку: контроль знань та вмінь. Наочність та обладнання: роздавальний матеріал (картки з розв’язаннями завдань тематичної контрольної роботи № 1). Хід уроку І. Організаційний етап Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує …

Читати все »

Розв’язування вправ. Підсумковий урок (9 клас. Алгебра)

Тема уроку. Розв’язування вправ. Підсумковий урок. Мета уроку: повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення розділу «Числові нерівності та їхні властивості» теми 1. Тип уроку: систематизація й узагальнення знань та вмінь. Наочність та обладнання: опорні конспекти № 1 – 5. Хід уроку І. Організаційний етап Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх …

Читати все »

Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу (9 клас. Алгебра)

Тема уроку. Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання зна­чення виразу. Мета уроку:  закріплення учнями змісту: властивостей числових нерів­ностей і теорем про почленне додавання та множення нерівностей; наслідків із властивостей числових нерівно­стей. Відпрацювання навичок: відтворювати зміст вивче­них понять; застосовувати їх для розв’язування вправ: на порівняння виразів, на доведення нерівностей, а також на оцінювання значень виразів. Тип …

Читати все »