Конспекти уроків алгебри 9 клас

Числові проміжки. Переріз і об’єднання проміжків (9 клас. Алгебра)

Тема уроку. Числові проміжки. Переріз і об’єднання проміжків. Мета уроку: домогтися засвоєння учнями змісту понять: числовий про­міжок, переріз та об’єднання числових проміжків, а також усвідомлення учнями існування різних видів числових про­міжків, що відповідають різним видам нерівностей. Розпочати роботу з вироблення вмінь відтворювати зміст вивчених понять, записувати числові проміжки, що від­повідають різним видам нерівностей з однією змінною, знаходити переріз числових проміжків …

Читати все »

Нерівність з однією змінною. Система та сукупність нерівностей з однією змінною (9 клас. Алгебра)

Тема уроку. Нерівність з однією змінною. Система та сукупність не­рівностей з однією змінною. Мета уроку: засвоєння учнями змісту понять: нерівність з однією змін­ною, розв’язок нерівності з однією змінною та що означає розв’язати нерівність з однією змінною; система нерівностей з однією змінною, розв’язок системи нерівностей з однією змінною та що означає розв’язати систему нерівностей з однією змінною; сукупність нерівностей з однією …

Читати все »

Тематична контрольна робота № 1 (9 клас. Алгебра)

Тема уроку. Тематична контрольна робота № 1. Мета уроку: перевірити рівень знань та вмінь учнів, набутих ними під час вивчення розділу «Числові нерівності та їхні власти­вості» теми 1. Тип уроку: контроль знань та вмінь. Наочність та обладнання: роздавальний матеріал (картки з розв’язаннями завдань тематичної контрольної роботи № 1). Хід уроку І. Організаційний етап Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує …

Читати все »

Розв’язування вправ. Підсумковий урок (9 клас. Алгебра)

Тема уроку. Розв’язування вправ. Підсумковий урок. Мета уроку: повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення розділу «Числові нерівності та їхні властивості» теми 1. Тип уроку: систематизація й узагальнення знань та вмінь. Наочність та обладнання: опорні конспекти № 1 – 5. Хід уроку І. Організаційний етап Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх …

Читати все »

Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу (9 клас. Алгебра)

Тема уроку. Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання зна­чення виразу. Мета уроку:  закріплення учнями змісту: властивостей числових нерів­ностей і теорем про почленне додавання та множення нерівностей; наслідків із властивостей числових нерівно­стей. Відпрацювання навичок: відтворювати зміст вивче­них понять; застосовувати їх для розв’язування вправ: на порівняння виразів, на доведення нерівностей, а також на оцінювання значень виразів. Тип …

Читати все »

Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу (9 клас. Алгебра)

Тема уроку. Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання зна­чення виразу. Мета уроку: домогтися засвоєння учнями змісту поняття «додати не­рівності почленно» та «перемножити нерівності почленно», а також змісту властивостей числових нерівностей, що виражені теоремами про почленне додавання і почленне множення числових нерівностей і наслідків із них. Вироби­ти вміння відтворювати названі властивості числових нерівностей та використовувати ці …

Читати все »

Основні властивості числових нерівностей (9 клас. Алгебра)

Тема уроку. Основні властивості числових нерівностей. Мета уроку: домогтися засвоєння учнями змісту поняття «оцінити зна­чення виразу»; закріпити знання учнів про зміст властивос­тей числових нерівностей та їхніх наслідків. Продовжити роботу з вироблення вмінь: відтворювати зміст вивчених властивостей, наслідків із них і їх доведення; застосовува­ти властивості числових нерівностей та наслідки з них для розв’язування вправ на порівняння буквених виразів та на доведення …

Читати все »

Основні властивості числових нерівностей (9 клас. Алгебра)

Тема уроку. Основні властивості числових нерівностей. Мета уроку: домогтися засвоєння учнями змісту основних властивос­тей числових нерівностей та їхніх наслідків, а також способу доведення цих властивостей. Виробити вміння: відтворювати зміст вивчених властивостей, наслідків із них і їх доведення; застосовувати властивості числових нерівностей та наслідки з них для розв’язування вправ на порівняння буквених виразів та на доведення відповідних нерівностей. Тип уроку: засвоєння …

Читати все »

Числові нерівності. Доведення числових нерівностей (9 клас. Алгебра)

Тема уроку. Числові нерівності. Доведення числових нерівностей. Мета уроку: домогтися засвоєння учнями змісту: додаткових нерівностей для суми взаємно обернених додатних чисел та середнього арифметичного двох невід’ємних чисел (у порівнянні з їх середнім геометричним) та доведення цих нерівностей; способу застосування доведених нерівностей при дове­денні інших числових нерівностей. Продовжити роботу з вироблення вмінь: відтворювати зміст вивчених понять і алгоритмів та застосовувати їх …

Читати все »

Числові нерівності. Доведення числових нерівностей (9 клас. Алгебра)

Тема уроку. Числові нерівності. Доведення числових нерівностей. Мета уроку: домогтися засвоєння учнями змісту: означення, що виражає залежність між співвідношеннями >,<,= і знаком різниці лівої та правої частин нерівності; поняття числової нерівності та уявлення про види числових нерівностей; поняття «довести нерівність» та алгоритму доведення нерівностей. Виробити вміння: відтворювати зміст вивчених понять і алгоритмів та застосовувати їх для розв’язування вправ на порівняння …

Читати все »