Вівторок 11.12.2018
Зверніть увагу!

Конспекти уроків алгебри 8 клас

Ділення дробів (8 клас. Алгебра)

Тема. Ділення дробів Мета: домогтися засвоєння учнями змісту правила, за яким вико­нується ділення раціональних дробів, та схеми дій (алгоритму) його за­стосування під час перетворення частки раціональних дробів на раціональний дріб; сформувати вміння відтворювати зміст вивчених правил та алгоритмів і виконувати дії за цими алгоритмами під час пе­ретворення частки раціональних дробів; вдосконалити вміння щодо скорочення раціональних дробів та множення раціональних виразів. …

Читати все »

Множення дробів. Піднесення дробу до степеня (8 клас. Алгебра)

Тема. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня Мета: закріпити знання учнів щодо способів перетворення добутку та степеня раціонального дробу на раціональний дріб; відпрацювати вміння використовувати набуті знання для виконання названих пере­творень раціональних виразів. Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок. Наочність та обладнання: опорний конспект «Множення та ділення дробів. Піднесення дробу до степеня». Хід уроку І. Організаційний етап  II. Перевірка …

Читати все »

Множення дробів. Піднесення дробу до степеня (8 клас. Алгебра)

Тема. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня Мета: домогтися засвоєння учнями схеми дій під час множення раціо­нального дробу на цілий вираз, а також алгоритму піднесення раціональ­ного дробу до натурального степеня та виконання сумісних дій піднесення дробу до степеня та множення раціональних дробів; сформувати вміння свідомо відтворювати вивчені схеми, а також виконувати дії за цими схема­ми під час виконання відповідних перетворень …

Читати все »

Множення дробів. Піднесення дробу до степеня (8 клас. Алгебра)

Тема. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня Мета: домогтися засвоєння учнями змісту та схеми доведення пра­вила множення раціональних дробів, а також змісту алгоритму (орієн­товної схеми дій) множення раціональних дробів; формувати вміння відтворювати вивчені правила й алгоритм та застосовувати їх під час виконання завдань на множення раціональних дробів; вдосконалюва­ти вміння виконувати скорочення раціональних дробів та знаходити ОДЗ дробового виразу. Тин уроку: …

Читати все »

Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів (8 клас. Алгебра)

Тема. Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів Мета: перевірити рівень знань та вмінь учнів, набутих ними піл час вивчення теми «Раціональні вирази». Тип уроку: контроль знань та вмінь. Хід уроку І. Організаційний етап II. Перевірка домашнього завдання Зібрати зошити з виконаною домашньою контрольною роботою № 1 (роботу перевірити та врахувати-під час виставлення тематичною балу).  III. Формулювання мети …

Читати все »

Підсумковий урок (8 клас. Алгебра)

Тема. Підсумковий урок Мета: повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення теми «Раціональні вирази. Раціональні дроби. Основна властивість дробу, додавання і віднімання раціональних дробів». Тип уроку: систематизація та узагальнення знань і вмінь. Наочність та обладнання: опорні конспекти № 1 – 3. Хід уроку І. Організаційний етап  II. Перевірка домашнього завдання З метою економії …

Читати все »

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками (8 клас. Алгебра)

Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками Мета: домогтися закріплення учнями змісту алгоритмів зведення раціональних дробів до спільного знаменника та додавання (відніман­ня) раціональних дробів з різними знаменниками; вдосконалити вміння свідомого виконання дій відповідно до вивчених алгоритмів, перетворення раціональних Дробів за алгоритмами, вивченими на по­передніх уроках (скорочення раціональних дробів, застосування пра­вила знаків, зведення до нового знаменника). Тин уроку: застосування знань, …

Читати все »

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками (8 клас. Алгебра)

Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками Мета: домогтися закріплення учнями змісту алгоритмів зведення раціональних дробів до спільного знаменника та додавання (відніман­ня) раціональних дробів з різними знаменниками; сформувати вміння свідомого виконання дій відповідно до вивчених алгоритмів; вдоско­налити вміння виконувати перетворення раціональних дробів за алго­ритмами, вивченими на попередніх уроках (скорочення раціональних дробів, застосування правила знаків, зведення до нового знаменника). Тип …

Читати все »

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками (8 клас. Алгебра)

Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками Мета: домогтися засвоєння учнями змісту поняття «(найменший) спільний знаменник» для даних раціональних дробів, змісту алгоритму знаходження найменшого спільного знаменника для раціональних дробів, а також алгоритму додавання і віднімання раціональних дробів із різними знаменниками; сформувати вміння відтворювати вивчені алгоритми та виконувати дії за цими алгоритмами для запису суми або різниці раціональних дробів із …

Читати все »

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками (8 клас. Алгебра)

Тема. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками Мета: домогтися засвоєння учнями змісту правила додавання і від­німання раціональних дробів з протилежними знаменниками та схеми його застосування; сформувати вміння відтворювати ці правила та за­стосовувати їх для перетворення суми або різниці дробів із протилеж­ними знаменниками на раціональний дріб, удосконалити вміння застосовувати правило знаків та алгоритм скорочення раціональних дробів. Тип уроку: засвоєння знань, …

Читати все »