Конспекти уроків алгебри 11 клас

Правила знаходження первісних (11 клас. Алгебра)

11 клас. Алгебра-Школа України

Тема уроку: Правила знаходження первісних. Мета уроку: формування знань учнів про правила знаходження первісних (невизначених інтегралів), формування умінь у знаходженні первісних для даних функцій, користуючись правилами знаходження первісних. І. Перевірка домашнього завдання. Відповіді на запитання, що виникли в учнів при виконанні до­машніх завдань. Математичний диктант.

Читати все »

Розв’язування вправ (11 клас. Алгебра)

11 клас. Алгебра-Школа України

Тема уроку: Розв’язування вправ. Мета уроку: Формування умінь учнів досліджувати функції (за до­помогою похідної), будувати її графік. І. Перевірка домашнього завдання. Перевірити правильність виконання домашніх завдань за за­писами, зробленими на дошці до початку уроку.

Читати все »

Загальна схема дослідження функції та побудова її графіка (11 клас. Алгебра)

11 клас. Алгебра-Школа України

Тема уроку: Загальна схема дослідження функції та побудова її графіка. Мета уроку: Познайомити учнів з загальною схемою досліджен­ня функцій. Формування умінь учнів у дослідженні функцій та побудові їх графіків. І. Перевірка домашнього завдання. Перевірити правильність виконання домашніх завдань за за­писами, зробленими на дошці до початку уроку. № 4. 1) х — шукане число, тоді сума у шуканого числа і його …

Читати все »

Розв’язування вправ (11 клас. Алгебра)

11 клас. Алгебра-Школа України

Тема уроку: Розв’язування вправ. Мета уроку: Формування умінь учнів у знаходженні найбільшого і найменшого значень функції при розв’язуванні за­дач прикладного характеру. І. Перевірка домашнього завдання. Перевірити наявність виконаних домашніх завдань та відпо­вісти на запитання, що виникли в учнів під час виконання до­машньої роботи. Виконання вправ. Знайти найбільше і найменше значення функції у = f(x) на вказаному проміжку.

Читати все »

Знаходження найбільшого і найменшого значень функції (11 клас. Алгебра)

11 клас. Алгебра-Школа України

Тема уроку: Знаходження найбільшого і найменшого значень функції. Мета уроку: Формування знань учнів про алгоритм знаходження найбільшого і найменшого значень функції.  І. Перевірка домашнього завдання. Перевірити правильність виконання домашніх вправ за запи­сами,  зробленими на дошці до початку уроку, та відповісти на запитання, що виникли у учнів у процесі виконання домашніх завдань.

Читати все »