Конспекти уроків алгебри 10 клас

Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій (10 клас. Алгебра)

Тема уроку: Побудова графіків функцій за допомогою геомет­ричних перетворень відомих графіків функцій. Мета уроку: Формування умінь будувати графіки функцій за до­помогою восьми базових перетворень графіка функції у = f(x): у = –f(x);    у = f(-x); у = f(x) + b; у = f(x + a); у = af(x); у = f(ax); у = f(│x│);   у = │f(x)│.

Читати все »

Числові функції. Зростаючі і спадні, парні і непарні функції (10 клас. Алгебра)

Тема уроку: Числові функції. Зростаючі і спадні, парні і непарні функції. Мета уроку: Узагальнення і систематизація знань учнів про чис­лові функції (область визначення і область значення функцій, зростаючі і спадні функції, парні і непарні функції). І. Мотивація навчання. Процеси реального світу тісно пов’язані між. собою. Серед різноманіття явищ вчені виділили такі, у яких взаємозв’язок величин настільки тісний, що, знаючи значення …

Читати все »