Субота 15.12.2018
Зверніть увагу!

Конспекти уроків алгебри 10 клас

Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь. Рівняння cos t = a (10 клас. Алгебра)

Математика - Школа України

Тема уроку: Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь. Рівняння cos t = a. Мета уроку: Засвоєння учнями виведення і застосування фор­мули для знаходження коренів рівняння cos t = a. Обладнання: Таблиця «Рівняння cos t = a».

Читати все »

Поняття про обернену функцію (10 клас. Алгебра)

Математика-Школа України

Тема уроку: Поняття про обернену функцію. Мета уроку: Формування понять: оборотна функція, обернена функція. Вивчення алгоритму знаходження форму­ли функції, оберненої до даної, властивості графіків взаємно-обернених функцій.

Читати все »

Формули суми (різниці) однойменних тригонометричних функцій. Перетворення добутку тригонометричних функцій у суму (10 клас. Алгебра)

Тема уроку: Формули суми (різниці) однойменних тригономет­ричних функцій. Перетворення добутку тригономет­ричних функцій у суму. Мета уроку: Вивчення формул суми і різниці однойменних три­гонометричних функцій і формул перетворення до­бутку тригонометричних функцій у суму. Формування умінь учнів застосовувати вивчені формули для спро­щення виразів та обчислень. Обладнання. Таблиця «Формули перетворення суми в добуток (добутку в суму)».

Читати все »

Формули тригонометричних функцій суми і різниці двох чисел. Тригонометричні функції подвійного і половинного аргументу (10 клас. Алгебра)

Тема уроку: Формули тригонометричних функцій суми і різниці двох чисел. Тригонометричні функції подвійного і по­ловинного аргументу. Мета уроку: Вивчення формул тригонометричних функцій суми і різниці двох чисел, формул тригонометричних функцій подвійного і половинного аргументу. Фор­мування умінь застосовувати вивчені формули для спрощення виразів та обчислень.

Читати все »

Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу (10 клас. Алгебра)

Тема уроку: Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Мета уроку: Вивчення співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу, формування умінь за­стосовувати вивчені співвідношення для тотожних перетворень (спрощення) виразів, знаходження зна­чень тригонометричних функцій за однією відомою функцією. І. Аналіз контрольної роботи. Мотивація навчання. Дуже часто при розв’язуванні задач виникає проблема: зна­йти значення тригонометричних функцій, якщо задано лише зна­чення однієї з них. Отже, …

Читати все »