Субота , 25 Листопад 2017

Конспекти уроків математики

Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь. Рівняння cos t = a (10 клас. Алгебра)

Математика - Школа України

Тема уроку: Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь. Рівняння cos t = a. Мета уроку: Засвоєння учнями виведення і застосування фор­мули для знаходження коренів рівняння cos t = a. Обладнання: Таблиця «Рівняння cos t = a».

Читати все »

Поняття про обернену функцію (10 клас. Алгебра)

Математика-Школа України

Тема уроку: Поняття про обернену функцію. Мета уроку: Формування понять: оборотна функція, обернена функція. Вивчення алгоритму знаходження форму­ли функції, оберненої до даної, властивості графіків взаємно-обернених функцій.

Читати все »

Підсумковий урок (9 клас. Алгебра)

9 клас. Алгебра-Школа України

Тема уроку. Підсумковий урок. Мета уроку: повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення теми 1 «Нерівності». Тип уроку: систематизація й узагальнення знань та вмінь. Хід уроку І. Організаційний етап Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.  II. Перевірка домашнього завдання Для економії часу ретельній перевірці підлягають лише вправи на застосування …

Читати все »

Розв’язування систем (та сукупностей) лінійних нерівностей з однією змінною (9 клас. Алгебра)

9 клас. Алгебра-Школа України

Тема уроку. Розв’язування систем (та сукупностей) лінійних нерівностей з однією змінною. Мета уроку: закріплення учнями знань змісту понять: нерівність з од­нією змінною, розв’язок нерівності з однією змінною та що означає розв’язати нерівність з однією змінною; система нерівностей з однією змінною, розв’язок системи нерівно­стей з однією змінною та що означає розв’язати систему нерівностей з однією змінною; сукупність нерівностей з однією змінною, …

Читати все »

Розв’язування систем (та сукупностей) лінійних нерівностей з однією змінною (9 клас. Алгебра)

9 клас. Алгебра-Школа України

Тема уроку. Розв’язування систем (та сукупностей) лінійних нерівностей з однією змінною. Мета уроку: домогтися закріплення учнями змісту: поняття система нерівностей з однією змінною (та поняття сукупності нерівностей з однією змінною); означення рівносильних нерівностей та властивостей рівносильних нерівностей; означення лінійної нерівності з однією змінною та схеми її розв’язування залежно від різних значень коефіцієнтів. Доповнити знання учнів уявленням про схему дій при …

Читати все »

Лінійні нерівності з однією змінною (9 клас. Алгебра)

9 клас. Алгебра-Школа України

Тема уроку. Лінійні нерівності з однією змінною. Мета уроку: домогтися закріплення учнями змісту: означення рівно­сильних нерівностей та властивостей рівносильних нерівностей; означення лінійної нерівності з однією змін­ною та схеми Ті розв’язування залежно від різних значень коефіцієнтів. Доповнити знання учнів уявленням про схему дій при розв’язування нерівностей з однією змінною, що містять дроби із числовими знаменниками. Продовжити роботу з вироблення вмінь: відтворювати …

Читати все »

Лінійні нерівності з однією змінною (9 клас. Алгебра)

9 клас. Алгебра-Школа України

Тема уроку. Лінійні нерівності з однією змінною. Мета уроку: домогтися засвоєння учнями змісту понять: лінійна нерів­ність з однією змінною, рівносильні нерівності, рівносильні перетворення нерівності та способів рівносильних пере­творень нерівностей; схеми розв’язування лінійних нерівно­стей з однією змінною. Виробити вміння: відтворювати зміст вивчених понять та алгоритмів; виконувати дії відповідно до схеми розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною і найпростіші рівносильні перетворення нерівностей …

Читати все »