Конспекти уроків математики

Розв’язування задач (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Розв’язування задач Мета: систематизувати знання учнів про основні поняття і способи розв’язування задач, що були вивчені на попередніх уроках; відпрацю­вати навички застосування цих знань на практиці. Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок. Хід уроку I. Перевірка домашнього завдання У ході само- або взаємоперевірки учні звіряють розв’язані вдома задачі з тим розв’язанням, що на відкидній дошці записав один з …

Читати все »

Ймовірність випадкової події. Обчислення ймовірності (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Ймовірність випадкової події. Обчислення ймовірності Мета: спираючись на сформовані уявлення про зміст поняття «ви­падкова подія» та про порівняння шансів випадкових подій, сформувати уявлення про ймовірність випадкової події як про число, яке показує, в якій з випадкових подій більше шансів для настання; спираючись на означення, навчити учнів обчислювати ймовірність випадкових подій за класичним означенням у найпростіших задачах. Тип уроку: засвоєння …

Читати все »

Ймовірність випадкової події. Порівняння імовірності за допомогою перебору варіантів (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Ймовірність випадкової події. Порівняння імовірності за допомогою перебору варіантів Мета: вдосконалити знання учнів про способи порівняння імовірно­стей випадкових подій, доповнивши їх знаннями методу відшукування імовірності подій перебором варіантів. Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок Хід уроку I. Перевірка домашнього завдання @ Щоб пожвавити цей етап уроку, пропонуємо ігровий момент «Знай­ди помилку» учитель записує заздалегідь на відкидній дошці відповіді …

Читати все »

Ймовірність випадкової події. Графічне порівняння шансів (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Ймовірність випадкової події. Графічне порівняння шансів Мета: сформувати уявлення учнів про ймовірність випадкової події, як про кількісну оцінку можливості появи тієї чи іншої акції, шансу її появи; опанувати спосіб визначення ймовірності випадкових подій, що спирається на ці уявлення. Тип уроку: застосування знань, умінь, навичок

Читати все »

Вступ. Випадкові, достовірні та неможливі події (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Вступ. Випадкові, достовірні та неможливі події Мета: сформувати уявлення учнів про зміст таких понять, як теорія ймовірностей, випадкова, достовірна, неможлива події; навчитися класифікувати події за ступенем ймовірності того, що вони відбудуться. Тип уроку: засвоєння нових знань. Хід уроку Мотивація навчальної діяльності Оскільки матеріал цього розділу курсу математики 6 класу є дуже специфічним і не всі учні готові до його …

Читати все »

Відношення. Пропорції (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема. Відношення. Пропорції Мета: підготувати учнів до виконання тематичної контрольної роботи. Тип уроку: повторення, систематизація знань; застосування умінь та навичок. Хід уроку Перевірка домашнього завдання Щоб заощадити час на цьому етапі уроку, вибірково перевірити зошити у «слабких» учнів, а фронтально на уроці тільки звірити відповіді. Щоб пожвавити цю роботу, можна запропонувати ігро­вий момент. Відповіді до завдань (разом із неправильними) заздалегідь …

Читати все »

Розв’язування текстових задач на відсотки (суміші, сплави, відсотковий вміст) (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Розв’язування текстових задач на відсотки (суміші, сплави, відсотковий вміст) Мета: вдосконалити вміння учнів розв’язувати текстові задачі на відсотки та застосовувати їх для розв’язування задач більш високого рівня складності (суміші, сплави). Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок.

Читати все »

Розв’язування текстових задач на відсотки (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Розв’язування текстових задач на відсотки Мета: систематизувати знання учнів про види задач на відсотки та доповнити їх алгоритмом розв’язування таких типів складанням про­порцій. Тип уроку: застосування знань, вмінь та навичок.

Читати все »

Відсоткове відношення чисел (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Відсоткове відношення чисел Мета: спираючись на вміння учнів знаходити відсоткове відношен­ня чисел, навчити знаходити вміст величини у відсотках і розв’язувати задачі, що передбачають ці дії. Тип уроку: засвоєння знань, вмінь та навичок.

Читати все »