Конспекти уроків математики

Властивості тригонометричних функцій (10 клас. Алгебра)

Тема уроку: Властивості тригонометричних функцій. Мета уроку: Вивчення властивостей тригонометричних функцій у = sin х,         у = cos х, у = tg х, у = ctg x (область визначення; область значень; парність (непарність); симетричність графіків; періодичність; нулі; проміжки спадання (зростання); проміжки знакопостійності; найбільші і найменші значення).

Читати все »

Побудова графіків тригонометричних функцій (10 клас. Алгебра)

Тема уроку: Побудова графіків тригонометричних функцій. Мета уроку: Побудова графіків функцій у = sin х, у = cos x, у = tg х, у = ctg x. формування умінь будувати графіки функцій: у = Asin (kx + b),    у = Acos (kx + b), у = Atg (kx + b), у = Actg (kx + b).

Читати все »

Періодичність тригонометричних функцій (10 клас. Алгебра)

Тема уроку: Періодичність тригонометричних функцій. Мета уроку: Введення поняття періодичної функції; знаходжен­ня найменших додатних періодів тригонометричних функцій; формування умінь знаходити періоди функцій у = sin (kx + b), у = cos (kx + b),           у = tg (kx + b), у = ctg (kx + b).

Читати все »

Тригонометричні функції числового аргументу (10 клас. Алгебра)

Тема уроку: Тригонометричні функції числового аргументу. Мета уроку: Формування поняття тригонометричних функцій чис­лового аргументу; вивчення значень тригонометрич­них функцій деяких чисел (кутів), зміни знаків три­гонометричних функцій у координатних чвертях.

Читати все »

Методичні рекомендації щодо викладання математики у 2017/2018 навчальному році

Математика - Школа України

Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 р. № 1/9-436 Методичні рекомендації щодо викладання  математики у 2017/2018 навчальному році У 2017/2018 навчальному році учні 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів розпочнуть навчання за новою програмою «Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., Нелін Є.П., Номіровський Д.А., Паньков А.В., Тарасенкова Н.А., Чемерис …

Читати все »

Об’єм похилого паралелепіпеда (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку. Об’єм похилого паралелепіпеда. Мета уроку: виведення формули для об’єму похилого паралелепіпеда; формування вмінь знаходити об’єм похилого паралелепіпеда. Обладнання: моделі паралелепіпедів. І. Перевірка домашнього завдання Перевірити наявність виконаного домашнього завдання та відповіс­ти на запитання, які виникли в учнів при виконанні задач. Фронтальне опитування. 1) Назвіть основні властивості об’єму. 2) Чому дорівнює об’єм прямокутного паралелепіпеда, лінійні вимі­ри якого дорівнюють а, …

Читати все »

Поняття об’єму. Основні властивості об’ємів. Об’єм прямокутного паралелепіпеда (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку. Поняття об’єму. Основні властивості об’ємів. Об’єм прямокутного паралелепіпеда. Мета уроку: формування поняття об’єму; вивчення основних властивостей об’ємів; виведення формули для об’єму прямокутного паралелепіпеда; формування вмінь знаходити об’єм прямокутного паралелепіпеда. Обладнання: моделі прямокутного паралелепіпеда.

Читати все »

Тематичне оцінювання № 4 (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку.   Тематичне оцінювання № 4. Мета уроку:   перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Тіла обертання». І. Тематична контрольна робота № 4 Варіант 1 Кулю радіуса 5 см перетнуто площиною на відстані 3 см від центра. Знайдіть площу перерізу. (З бали) Катети прямокутного трикутника дорівнюють 30 і 40 см. На якій відстані від площини трикутника знаходиться центр сфери, яка має …

Читати все »