Конспекти уроків математики

Вписані та описані многогранники і кулі (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку.   Вписані та описані многогранники і кулі. Мета уроку: формування понять многогранник, вписаний в кулю; многогранник, описаний навколо кулі; застосування цих понять до розв’язування задач. Обладнання: моделі многогранників та куль.

Читати все »

Площина, дотична до кулі. Перетин двох сфер (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку. Площина, дотична до кулі. Перетин двох сфер. Мета уроку: формування понять площина і пряма, дотичні до кулі (сфери); вивчення теорем про площину, дотичну до кулі, перетин двох сфер. Обладнання: моделі сфер та куль. І. Перевірка домашнього завдання Два учні відтворюють розв’язування задач № 34 і 35, у цей час клас виконує математичний диктант. Математичний диктант. На поверхні кулі …

Читати все »

Переріз кулі площиною. Симетрія кулі (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку. Переріз кулі площиною. Симетрія кулі. Мета уроку: формування умінь учнів застосовувати теорему 6.3 до розв’язування задач; види симетрії кулі. Обладнання: моделі куль та сфер. І. Перевірка домашнього завдання Перевірити наявність виконаних домашніх задач та відповісти на запи­тання, які виникли в учнів при розв’язуванні домашнього завдання. Математичний диктант. Кулю перетнуто січною площиною на відстані 8 см від центра кулі, …

Читати все »

Куля і сфера. Взаємне розміщення площини і кулі (сфери) у просторі (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку. Куля і сфера. Взаємне розміщення площини і кулі (сфери) у просторі. Мета уроку: формування понять куля, сфера, центр кулі, радіус кулі, діаметр кулі, діаметрально протилежні точки та вмінь учнів знаходити елементи кулі (сфери) й визначати взаємне розміщення площини і кулі (сфери) у просторі. Обладнання: моделі куль та сфер. І. Перевірка домашнього завдання Наприкінці уроку збираються учнівські зошити для …

Читати все »

Тематичне оцінювання № 3 (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку.   Тематичне оцінювання № 3. Мета уроку:   перевірка навчальних досягнень з теми «Циліндр. Конус». І. Тематична контрольна робота № 3 Варіант 1 Площа основи конуса дорівнює 36π см2, а його твірна — 10 см. Знайдіть висоту конуса. (3 бали) Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює l і утворює з площиною основи кут α . Знайдіть площу осьового перерізу циліндра. (3 …

Читати все »

Вписані та описані піраміди і конуси (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку. Вписані та описані піраміди і конуси. Мета уроку: формування понять піраміда, вписана в конус; площина, дотична до конуса; піраміда, описана навколо конуса, та вмінь знаходити невідомі елементи конусів. Обладнання: моделі пірамід та конусів.

Читати все »

Перерізи конуса площинами. Зрізаний конус (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку. Перерізи конуса площинами. Зрізаний конус. Мета уроку: розглянути основні види перерізів конуса — переріз, перпендикулярний до осі; переріз, що проходить через дві твірні; формування поняття зрізаного конуса. Обладнання: моделі конусів, зрізаних конусів.

Читати все »

Конус. Осьовий переріз конуса (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку.   Конус. Осьовий переріз конуса. Мета уроку: формування понять конус, основа конуса, вершина конуса, твірна конуса, висота конуса, прямий конус, вісь конуса, осьовий переріз конуса. Обладнання: моделі конусів.

Читати все »

Розв’язування задач (11 клас. Геометрія)

11 клас. Геометрія-Школа України

Тема уроку. Розв’язування задач. Мета уроку: формування вмінь учнів знаходити невідомі елементи циліндра. Обладнання: моделі циліндрів. І. Перевірка домашнього завдання Один із учнів відтворює розв’язування задачі № 8, а клас в цей час пише математичний диктант. Математичний диктант. Наводимо три математичні диктанти. Учитель обирає один із них, який відповідає навчальним можливостям класу.

Читати все »