Конспекти уроків з всесвітньої історії 8 клас

Могутність і занепад Іспанії (8 клас. Всесвітня історія)

8 клас. Всесвітня історія-Школа України

Тема: Могутність і занепад Іспанії Мета: ознайомитися з подіями історії, процесом формування колоніальної імперії в Іспанії, з’ясувати особливості формування її монархії, її внутрішньої  та  зовнішньої  політики;  порівняти  особливості  абсолютної  монархії у Франції та Іспанії. Обладнання: підручник  «Всесвітня історія. 8 клас» Н.Г. Подаляк,  2008 рік, видавництво «Генеза»; ілюстрації до теми (додаток); атлас «Всесвітня історія. 8 клас» Тип уроку:  комбінований Основні терміни …

Читати все »

Франція на шляху до абсолютизму (8 клас. Всесвітня історія)

8 клас. Всесвітня історія-Школа України

Тема: Франція на шляху до абсолютизму Мета: дати уявлення про економічну та соціальну структуру, причини та основні події релігійних воєн у Франції; дослідити процес зміцнення королівської влади; виховувати толерантне ставлення до інших релігій, неприйняття та осуд релігійного фанатизму. Обладнання: підручник  «Всесвітня історія. 8 клас» Н.Г Подаляк,  2008 рік, видавництво «Генеза»; ілюстрації до теми (додаток); атлас «Всесвітня історія. 8 клас» Тип …

Читати все »

Узагальнення з теми «Вступ. Великі географічні відкриття: Зустріч цивілізацій. Людина ранньої нової доби. Реформація та контрреформація» (8 клас. Всесвітня історія)

8 клас. Всесвітня історія-Школа України

Тема: Узагальнення з теми «Вступ. Великі географічні відкриття: Зустріч цивілізацій. Людина ранньої нової доби. Реформація та контрреформація» Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до  програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми. Обладнання: картки з тестовими завданнями. …

Читати все »

Реформація та католицька реформа (8 клас. Всесвітня історія)

8 клас. Всесвітня історія-Школа України

Тема: Реформація та католицька реформа Мета: розкрити хід та наслідки Реформації в країнах Європи; охарактеризувати  ознаки  реформаційних  вчень,  Контрреформації,  протестантської церкви; порівняти реформаційні вчення та діяльність їх засновників; виховувати толерантне ставлення до будь ­ якої релігії та повагу до думок інших. Обладнання: підручник  «Всесвітня історія. 8 клас» Н.Г Подаляк,  2008 рік, видавництво «Генеза»; ілюстрації до теми (додаток); атлас «Всесвітня історія. …

Читати все »

Реформація в Німеччині (8 клас. Всесвітня історія)

8 клас. Всесвітня історія-Школа України

Тема: Реформація в Німеччині Мета: з’ясувати причини, хід та наслідки Реформації в Німеччині; розкрити основні напрями Реформації в Німеччині; розвивати вміння аналізувати  історичну  інформацію  крізь  призму  технологій  розвитку  критичного мислення; виховувати толерантне ставлення до будь­якої релігії та повагу до думок інших. Обладнання: підручник  «Всесвітня історія. 8 клас» Н.Г Подаляк,  2008 рік, видавництво «Генеза»; ілюстрації до теми (додаток); атлас «Всесвітня історія. …

Читати все »

Повсякденне життя Західної Європи (8 клас. Всесвітня історія)

8 клас. Всесвітня історія-Школа України

Тема: Повсякденне життя Західної Європи Мета: дати уявлення про особливості життя міського і сільського населення Західної Європи; розвивати навички опрацювання та порівняння історичної інформації. Обладнання: підручник  «Всесвітня історія. 8 клас» Н.Г Подаляк,  2008 рік, видавництво «Генеза»; ілюстрації до теми (додаток); атлас «Всесвітня історія. 8 клас» Тип уроку:  комбінований Основні терміни та поняття: – Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: …

Читати все »

Населення , матеріальний світ і капіталізм (8 клас. Всесвітня історія)

8 клас. Всесвітня історія-Школа України

Тема: Населення , матеріальний світ і капіталізм Мета: дати учням уявлення про зміни, які відбулися в соціальній структурі та господарському житті суспільства Нового часу; охарактеризувати нові ознаки матеріального світу, нових цінностей західноєвропейців. Обладнання: підручник  «Всесвітня історія. 8 клас» Н.Г Подаляк,  2008 рік, видавництво «Генеза»; ілюстрації до теми (додаток); атлас «Всесвітня історія. 8 клас» Тип уроку:  комбінований Основні терміни та поняття: …

Читати все »

Завоювання та освоєння Нового світу (8 клас. Всесвітня історія)

8 клас. Всесвітня історія-Школа України

Тема: Завоювання та освоєння Нового світу Мета: дослідити  процес  утворення  колоніальних  імперій;  сформувати уявлення про доколумбові цивілізації, проаналізувати наслідки Великих географічних  відкриттів  для  двох  світів;  сприяти  усвідомленню  про  неприйнятність поневолення людини людиною. Обладнання: підручник  «Всесвітня історія. 8 клас» Н.Г Подаляк,  2008 рік, видавництво «Генеза»; ілюстрації до теми (додаток); атлас «Всесвітня історія. 8 клас» Тип уроку:  комбінований Основні терміни та поняття: …

Читати все »

Морські експедиції португальців та іспанців (8 клас. Всесвітня історія)

8 клас. Всесвітня історія-Школа України

Тема: Морські експедиції португальців та іспанців Мета: визначити причини та наслідки Великих географічних відкриттів, розглянути розвиток мореплавання в Португалії та Іспанії, навчити працювати з історичною картою, вдосконалити вміння встановлювати причинно­наслідкові зв’язки, давати характеристику історичним діячам. Обладнання: підручник  «Всесвітня історія. 8 клас» Н.Г Подаляк,  2008 рік, видавництво «Генеза»; ілюстрації до теми (додаток); атлас «Всесвітня історія. 8 клас» Тип уроку:  комбінований Основні …

Читати все »

Вступ (8 клас. Всесвітня історія)

8 клас. Всесвітня історія-Школа України

Тема: Вступ Мета: ознайомлення  учнів  із  завданнями  й  структурою  курсу,  структурою  підручника;  визначити  хронологічні  межі  й  періодизацію;  дати  визначення понять «Новий час», «ранній Новий час»; охарактеризувати зміни, що сталися в Європі наприкінці XV — першій половині XVII ст. Обладнання: підручник  «Всесвітня історія. 8 клас» Н.Г Подаляк,  2008 рік, видавництво «Генеза»; ілюстрації до теми (додаток); атлас «Всесвітня історія. 8 клас» Тип …

Читати все »