Понеділок , 23 Квітень 2018

Конспекти уроків з історії України 8 клас

Утворення Української козацької держави – Гетьманщини (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Утворення Української козацької держави – Гетьманщини Мета: з’ясувати та характеризувати політичний та адміністративно­ територіальний устрій            Гетьманщини; показувати на карті територію Гетьманщини за Зборівським договором, її полки та сусідні держави; пояснювати, якими були військо, фінанси та судочинство            Української козацької держави; визначати основні зміни, які відбулися внаслідок утворення Гетьманщини в соціально ­ економічному        житті українського народу; формувати в учнів уміння аналізувати …

Читати все »

Воєнно-політичні події Національно – визвольної війни 1649-1651 рр. (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Воєнно-політичні події Національно – визвольної війни 1649-1651 рр. Мета: охарактеризувати основні воєнно–політичні події Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої у 1649–1651 рр. і дати їм історичну  оцінку;  показувати  територію  Української  гетьманської  держави  за Зборівським договором та її сусідів, українські землі, що не увійшли до складу Гетьманщини, напрямки найважливіших козацьких походів під час Національно-визвольної війни, місця найголовніших битв, підписання …

Читати все »

Перші перемоги війська Б.Хмельницького в Національно – визвольній війні (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Перші перемоги війська Б.Хмельницького в Національно – визвольній війні Мета: охарактеризувати і дати оцінку основним подіям Національно-визвольної війни 1648 — поч. 1649 років, визначити їх значення; показати напрямки найважливіших козацьких походів під час Національно-визвольної війни, місця найголовніших битв, підписання найважливіших договорів; визначити хронологічну послідовність основних подій; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами, аналізувати та порівнювати їх, робити …

Читати все »

Передумови й початок Національно – визвольної війни (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Передумови й початок Національно – визвольної війни Мета: визначити причини та передумови Національно-визвольної війни українського народу проти польського панування, дати характеристику історичної постаті  Богдана  Хмельницького  та  його  сподвижників;  розвивати  в учнів  уміння аналізувати та порівнювати історичні джерела, зіставляючи історичну інформацію,  робити  висновки,  виділяти  головне,  визначати  причини  історичних  подій, визначати місце історичних діячів та їх роль в історичному процесі. Обладнання: …

Читати все »

Узагальнення з теми «Українські землі в першій половині XVII століття» (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Узагальнення з теми «Українські землі в першій половині XVII століття» Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до  програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми. Обладнання: картки з тестовими завданнями. Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Читати все »

Культурне життя: архітектура, образотворче мистецтво, музика (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України - Школа України

Тема: Культурне життя: архітектура, образотворче мистецтво, музика Мета: охарактеризувати розвиток українського мистецтва, зокрема музики, театру, архітектури та живопису в першій половині XVII ст.; розвивати в учнів уміння на основі джерел інформації аналізувати й узагальнювати історичні явища та події, на конкретних прикладах матеріальної та духовної культури розкривати характерні ознаки української культури.  Виховувати шанобливе ставлення до пам’яток минулого, а        також високі …

Читати все »

Культурне та церковне життя (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України - Школа України

Тема: Культурне та церковне життя Мета: скласти уявлення про розвиток культури; ознайомити з основними пам’ятками і здобутками тієї доби;          характеризувати розвиток шкільництва на українських землях у першій половині XVII    ст.; розкривати особливості навчання в Києво ­ Могилянському  колегіумі; називати імена найзначніших діячів літератури        та їхні твори; розповідати про досягнення українського книговидання цього періоду; формувати в учнів інтерес до культурних …

Читати все »

Українське козацтво в другій чверті XVII століття (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України - Школа України

Тема: Українське козацтво в другій чверті XVII століття Мета: визначати причини повстань 20–30-х років XVII ст., а також розглянути хід національно-визвольних повстань, з’ясувати їх значення; на основі історичних джерел навчити учнів аналізувати й узагальнювати історичні явища та події, порівнювати  їх,  давати  характеристику  історичним  особистостям;  на  прикладах героїчної боротьби повстанців виховувати в учнів почуття патріотизму. Обладнання: підручник  «Історія України. 8 клас» …

Читати все »

Доба героїчних походів козацтва. Гетьман Петро Конашевич – Сагайдачний (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України - Школа України

Тема: Доба героїчних походів козацтва. Гетьман Петро Конашевич – Сагайдачний Мета: пояснити, чому перші два десятиліття XVII ст. називають «добою героїчних походів» українського козацтва; охарактеризувати діяльність гетьмана П. Конашевича­ Сагайдачного; визначати значення й наслідки участі українського козацтва в Хотинській війні; продовжувати вдосконалювати набуті вміння і навички; виховувати по­чуття поваги  до історичного минулого України. Обладнання: підручник  «Історія України. 8 клас» В.С. …

Читати все »

Вплив Берестейської унії на розвиток церковного життя в Україні (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України - Школа України

Тема: Вплив Берестейської унії на розвиток церковного життя в Україні Мета: охарактеризувати зміни, що відбулися в церковному житті України внаслідок Берестейської унії; назвати діячів культурно-церковного життя; з’ясувати, яких заходів для зміцнення православної церкви ужив Петро Могила; порівняти становище православної та греко-католицької церков. Обладнання: підручник  «Історія України. 8 клас» В.С. Власов,  2008 рік, видавництво «Генеза»; ілюстрації до теми (додаток); атлас «Історія …

Читати все »