П’ятниця 19.10.2018
Зверніть увагу!

Конспекти уроків з історії України 8 клас

Політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України в другій половині ХVII століття (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України в другій половині ХVII століття Мета: показувати на карті території, підвладні гетьманам Лівобережної України; території; центри полків Лівобережної Гетьманщини, столиці Лівобережної Гетьманщини, центри полків Слобідської України; застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни: «Лівобережна Гетьманщина», «Слобожанщина»; порівнювати адміністративно-політичний устрій Слобідської України та Лівобережної Гетьманщини; пояснювати причини та наслідки укладення гетьманськими урядами …

Читати все »

Занепад Правобережної Гетьманщини (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Занепад Правобережної Гетьманщини Мета: охарактеризувати політичне становище Гетьманщини в 60-х – на початку 80-х рр. ХVІІ ст.; проаналізувати періоди правління гетьманів Петра Дорошенка, Дем’яна Многогрішного, Івана Самойловича; розвивати в учнів уміння працювати з джерелами інформації, аналізувати й узагальнювати історичні явища та події, визначати їх суть та значення, давати характеристику історичним діячам, визначати їх роль в історичному процесі. Обладнання: підручник  …

Читати все »

Поділ Гетьманщини (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Поділ Гетьманщини Мета: охарактеризувати політичні події в Україні в другій половині ХVІІ ст., зупинившись на гетьмануванні Юрія Хмельницького, Павла Тетері, Івана Брюховецького; визначити передумови, що призвели до порушення територіальної цілісності України; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами і на їх основі робити висновки та узагальнення, висловлювати свою думку, давати характеристику  історичним  діячам,  характеризувати  значення  їх  діяльності, встановлювати …

Читати все »

Гетьманщина в роки правління гетьмана Івана Виговського (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Гетьманщина в роки правління гетьмана Івана Виговського Мета: дати оцінку правління гетьмана І. Виговського; пояснити причини і наслідки україно ­- московської війни 1658—1659 рр.; з’ясувати причини громадянської   війни, що спалахнула в Україні й призвела до її розколу на Правобережну і Лівобережну Гетьманщину; виховувати почуття патріотизму, інтересу і поваги до історичного минулого України. Обладнання: підручник  «Історія України. 8 клас» В.С. …

Читати все »

Політичне життя в Україні 1656-1657 рр. (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Політичне життя в Україні 1656-1657 рр. Мета: розповідати про перебіг воєнних дій у 1654—1655 рр.; пояснювати, як і чому відбулася зміна зовнішньополітичної орієнтації Б.    Хмельницького; характеризувати дії українського війська в Польщі в 1657 р.; давати оцінку Б. Хмельницькому як людині, політику й полководцю; удосконалювати         набуті вміння і навички; виховувати         почуття поваги до історичного минулого Батьківщини. Обладнання: підручник  «Історія України. …

Читати все »

Узагальнення з теми «Початок національно – визвольної війни українського народу середини XVII століття» (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Узагальнення з теми «Початок національно – визвольної війни українського народу середини XVII століття» Мета: повторити  та  узагальнити  матеріал,  вивчений  з даної  теми;  розвивати в учнів уміння аналізувати та узагальнювати матеріал, робити висновки, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами; виховувати в учнів на національно – патріотичні почуття. Обладнання: картки з тестовими завданнями. Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Читати все »

Українсько – московський міждержавний договір 1654 р. Продовження національно – визвольної війни (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Українсько – московський міждержавний договір 1654 р. Продовження національно – визвольної війни. Мета: з’ясувати  передумови  та  визначити  основні  положення  й  наслідки українсько-російського  договору  1654 року,  а також  дати  історичну  оцінку  подіям  Національно-визвольної  війни  у  1654–1655  рр.;  пояснювати  причини підписання українсько-московської угоди 1654 р.; аналізувати зміст українсько-московського договору 1654 р.; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами і на …

Читати все »

Україна в системі міжнародних відносин (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Україна в системі міжнародних відносин. Мета: охарактеризувати міжнародне становище та зовнішню політику Української козацької держави — Гетьманщини; визначати місце Гетьманщини в міжнародних  відносинах  тогочасної  Європи;  мирних  угод  козаків  із  польським урядом; характеризувати відносини Гетьманщини з Кримським ханством, Молдовою,  Московією;  розвивати  в учнів  уміння  здобувати  історичну  інформацію в процесі гри, аналізувати й систематизувати матеріал, працювати з різними видами історичних джерел, …

Читати все »

Воєнно – політичні події Національно – визвольної війни 1652-1653 рр. (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Воєнно – політичні події Національно – визвольної війни 1652-1653 рр. Мета: охарактеризувати основні воєнно-політичні події Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої у 1652–1653 рр., дати їм історичну  оцінку;  розвивати  в учнів  уміння  аналізувати  й узагальнювати  історичні явища та події, працювати з картою, джерелами інформації, виділяти головне і другорядне,  робити  висновки  і порівняння;  на  прикладах  героїчної  боротьби українського народу …

Читати все »

Утворення Української козацької держави – Гетьманщини (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Утворення Української козацької держави – Гетьманщини Мета: з’ясувати та характеризувати політичний та адміністративно­ територіальний устрій            Гетьманщини; показувати на карті територію Гетьманщини за Зборівським договором, її полки та сусідні держави; пояснювати, якими були військо, фінанси та судочинство            Української козацької держави; визначати основні зміни, які відбулися внаслідок утворення Гетьманщини в соціально ­ економічному        житті українського народу; формувати в учнів уміння аналізувати …

Читати все »