Конспекти уроків з історії України 8 клас

Культурне життя: архітектура, образотворче мистецтво, музика (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України - Школа України

Тема: Культурне життя: архітектура, образотворче мистецтво, музика Мета: охарактеризувати розвиток українського мистецтва, зокрема музики, театру, архітектури та живопису в першій половині XVII ст.; розвивати в учнів уміння на основі джерел інформації аналізувати й узагальнювати історичні явища та події, на конкретних прикладах матеріальної та духовної культури розкривати характерні ознаки української культури.  Виховувати шанобливе ставлення до пам’яток минулого, а        також високі …

Читати все »

Культурне та церковне життя (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України - Школа України

Тема: Культурне та церковне життя Мета: скласти уявлення про розвиток культури; ознайомити з основними пам’ятками і здобутками тієї доби;          характеризувати розвиток шкільництва на українських землях у першій половині XVII    ст.; розкривати особливості навчання в Києво ­ Могилянському  колегіумі; називати імена найзначніших діячів літератури        та їхні твори; розповідати про досягнення українського книговидання цього періоду; формувати в учнів інтерес до культурних …

Читати все »

Українське козацтво в другій чверті XVII століття (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України - Школа України

Тема: Українське козацтво в другій чверті XVII століття Мета: визначати причини повстань 20–30-х років XVII ст., а також розглянути хід національно-визвольних повстань, з’ясувати їх значення; на основі історичних джерел навчити учнів аналізувати й узагальнювати історичні явища та події, порівнювати  їх,  давати  характеристику  історичним  особистостям;  на  прикладах героїчної боротьби повстанців виховувати в учнів почуття патріотизму. Обладнання: підручник  «Історія України. 8 клас» …

Читати все »

Доба героїчних походів козацтва. Гетьман Петро Конашевич – Сагайдачний (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України - Школа України

Тема: Доба героїчних походів козацтва. Гетьман Петро Конашевич – Сагайдачний Мета: пояснити, чому перші два десятиліття XVII ст. називають «добою героїчних походів» українського козацтва; охарактеризувати діяльність гетьмана П. Конашевича­ Сагайдачного; визначати значення й наслідки участі українського козацтва в Хотинській війні; продовжувати вдосконалювати набуті вміння і навички; виховувати по­чуття поваги  до історичного минулого України. Обладнання: підручник  «Історія України. 8 клас» В.С. …

Читати все »

Вплив Берестейської унії на розвиток церковного життя в Україні (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України - Школа України

Тема: Вплив Берестейської унії на розвиток церковного життя в Україні Мета: охарактеризувати зміни, що відбулися в церковному житті України внаслідок Берестейської унії; назвати діячів культурно-церковного життя; з’ясувати, яких заходів для зміцнення православної церкви ужив Петро Могила; порівняти становище православної та греко-католицької церков. Обладнання: підручник  «Історія України. 8 клас» В.С. Власов,  2008 рік, видавництво «Генеза»; ілюстрації до теми (додаток); атлас «Історія …

Читати все »

Соціально – економічне життя України (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України - Школа України

Тема: Соціально – економічне життя України Мета: визначити особливості соціально-економічного та політичного становища  українців  у першій  половині  XVII  ст.;  з’ясувати,  як  відбувалося  зростання магнатського землеволодіння на українських землях; встановити причини й наслідки  поширення  фільваркових  господарств;  охарактеризувати  розвиток  українських міст у першій половині XVII ст. Обладнання: підручник  «Історія України. 8 клас» В.С. Власов,  2008 рік, видавництво «Генеза»; ілюстрації до теми (додаток); …

Читати все »

Узагальнення з теми «Українські землі у XVI столітті» (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України - Школа України

Тема: Узагальнення з теми «Українські землі у XVI столітті» Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до  програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми. Обладнання: картки з тестовими завданнями. Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Читати все »

Культурне життя: архітектура, образотворче та декоративно – ужиткове мистецтво (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України - Школа України

Тема: Культурне життя: архітектура, образотворче та декоративно – ужиткове мистецтво Мета: скласти уявлення про розвиток архітектури на українських землях у XVI ст.; описувати видатні архітектурні пам’ятки цього періоду; характеризувати основні здобутки й досягнення в образотворчому та декоративно­ ужитковому мистецтві; удосконалювати набуті знання й уміння; формувати естетичні уявлення учнів і почуття гордості культурними досягненнями в складних умовах. Обладнання: підручник  «Історія України. …

Читати все »

Культурне життя: освіта, наука та книговидання (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України - Школа України

Тема: Культурне життя: освіта, наука та книговидання Мета: визначити умови і стан розвитку культури в українських землях, а також з’ясувати, як ці обставин впливали на розвиток освіти і науки; розвивати в учнів уміння самостійно працювати з різними джерелами інформації і на їх основі робити висновки та узагальнення, на конкретних прикладах духовної культури розкривати характерні риси культури українського народу. Обладнання: підручник  …

Читати все »

Зростання ролі козацтва в житті України. Козацькі повстання 90-х років XVI століття (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України - Школа України

Тема: Зростання ролі козацтва в житті України. Козацькі повстання 90-х років XVI століття Мета: показати  напрямки  козацьких  походів  та  перших  повстань;  визначити хронологічну  послідовність  основних  подій;  застосовувати  та  пояснювати  на прикладах поняття та терміни: «реєстрове козацтво», «національно-визвольний рух»; назвати імена значних козацьких провідників; пояснити причини та наслідки перших козацьких повстань; охарактеризувати особливості військового мистецтва козаків. Обладнання: підручник  «Історія України. 8 …

Читати все »