Четвер 16.08.2018

Конспекти уроків з історії України 8 клас

Політичне життя в Україні 1656-1657 рр. (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Політичне життя в Україні 1656-1657 рр. Мета: розповідати про перебіг воєнних дій у 1654—1655 рр.; пояснювати, як і чому відбулася зміна зовнішньополітичної орієнтації Б.    Хмельницького; характеризувати дії українського війська в Польщі в 1657 р.; давати оцінку Б. Хмельницькому як людині, політику й полководцю; удосконалювати         набуті вміння і навички; виховувати         почуття поваги до історичного минулого Батьківщини. Обладнання: підручник  «Історія України. …

Читати все »

Узагальнення з теми «Початок національно – визвольної війни українського народу середини XVII століття» (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Узагальнення з теми «Початок національно – визвольної війни українського народу середини XVII століття» Мета: повторити  та  узагальнити  матеріал,  вивчений  з даної  теми;  розвивати в учнів уміння аналізувати та узагальнювати матеріал, робити висновки, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами; виховувати в учнів на національно – патріотичні почуття. Обладнання: картки з тестовими завданнями. Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Читати все »

Українсько – московський міждержавний договір 1654 р. Продовження національно – визвольної війни (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Українсько – московський міждержавний договір 1654 р. Продовження національно – визвольної війни. Мета: з’ясувати  передумови  та  визначити  основні  положення  й  наслідки українсько-російського  договору  1654 року,  а також  дати  історичну  оцінку  подіям  Національно-визвольної  війни  у  1654–1655  рр.;  пояснювати  причини підписання українсько-московської угоди 1654 р.; аналізувати зміст українсько-московського договору 1654 р.; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами і на …

Читати все »

Україна в системі міжнародних відносин (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Україна в системі міжнародних відносин. Мета: охарактеризувати міжнародне становище та зовнішню політику Української козацької держави — Гетьманщини; визначати місце Гетьманщини в міжнародних  відносинах  тогочасної  Європи;  мирних  угод  козаків  із  польським урядом; характеризувати відносини Гетьманщини з Кримським ханством, Молдовою,  Московією;  розвивати  в учнів  уміння  здобувати  історичну  інформацію в процесі гри, аналізувати й систематизувати матеріал, працювати з різними видами історичних джерел, …

Читати все »

Воєнно – політичні події Національно – визвольної війни 1652-1653 рр. (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Воєнно – політичні події Національно – визвольної війни 1652-1653 рр. Мета: охарактеризувати основні воєнно-політичні події Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої у 1652–1653 рр., дати їм історичну  оцінку;  розвивати  в учнів  уміння  аналізувати  й узагальнювати  історичні явища та події, працювати з картою, джерелами інформації, виділяти головне і другорядне,  робити  висновки  і порівняння;  на  прикладах  героїчної  боротьби українського народу …

Читати все »

Утворення Української козацької держави – Гетьманщини (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Утворення Української козацької держави – Гетьманщини Мета: з’ясувати та характеризувати політичний та адміністративно­ територіальний устрій            Гетьманщини; показувати на карті територію Гетьманщини за Зборівським договором, її полки та сусідні держави; пояснювати, якими були військо, фінанси та судочинство            Української козацької держави; визначати основні зміни, які відбулися внаслідок утворення Гетьманщини в соціально ­ економічному        житті українського народу; формувати в учнів уміння аналізувати …

Читати все »

Воєнно-політичні події Національно – визвольної війни 1649-1651 рр. (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Воєнно-політичні події Національно – визвольної війни 1649-1651 рр. Мета: охарактеризувати основні воєнно–політичні події Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої у 1649–1651 рр. і дати їм історичну  оцінку;  показувати  територію  Української  гетьманської  держави  за Зборівським договором та її сусідів, українські землі, що не увійшли до складу Гетьманщини, напрямки найважливіших козацьких походів під час Національно-визвольної війни, місця найголовніших битв, підписання …

Читати все »

Перші перемоги війська Б.Хмельницького в Національно – визвольній війні (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Перші перемоги війська Б.Хмельницького в Національно – визвольній війні Мета: охарактеризувати і дати оцінку основним подіям Національно-визвольної війни 1648 — поч. 1649 років, визначити їх значення; показати напрямки найважливіших козацьких походів під час Національно-визвольної війни, місця найголовніших битв, підписання найважливіших договорів; визначити хронологічну послідовність основних подій; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами, аналізувати та порівнювати їх, робити …

Читати все »

Передумови й початок Національно – визвольної війни (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Передумови й початок Національно – визвольної війни Мета: визначити причини та передумови Національно-визвольної війни українського народу проти польського панування, дати характеристику історичної постаті  Богдана  Хмельницького  та  його  сподвижників;  розвивати  в учнів  уміння аналізувати та порівнювати історичні джерела, зіставляючи історичну інформацію,  робити  висновки,  виділяти  головне,  визначати  причини  історичних  подій, визначати місце історичних діячів та їх роль в історичному процесі. Обладнання: …

Читати все »

Узагальнення з теми «Українські землі в першій половині XVII століття» (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Узагальнення з теми «Українські землі в першій половині XVII століття» Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до  програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми. Обладнання: картки з тестовими завданнями. Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Читати все »