Середа , 21 Лютий 2018

Конспекти уроків з історії України 5 клас

Презентація: Мова як джерело – знань про минуле (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України - Школа України

Тема: Мова як джерело знань про минуле. Фольклор Мета: з’ясувати, яке значення має мова та усна народна творчість для вивчення минулого, які цінні свідчення можна в них знайти; розвивати навички роботи з джерелами інформації; вчити будувати коротку зв’язну розповідь, характеризуючи джерела інформації; виховувати шанобливе ставлення до української мови та пам’яток усної народної творчості.

Читати все »

Презентація: Писемні джерела (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України - Школа України

Презентація: Писемні джерела Мета: ознайомити учнів з письмовими видами історичних джерел, визначити їх значення для дослідження минулого; навчити учнів з’ясовувати роль писемних джерел у вивченні історії, на елементарному рівні здобувати інформацію, що містять історичні джерела; виховувати шанобливе ставлення до історичних пам’яток. Тип уроку: урок практичного застосування знань, навичок і умінь. Обладнання: О.І. Пометун, І.А. Костюк, Ю.Б. Малієнко Історія України (Вступ …

Читати все »

Презентація: Практичне заняття. Про що можна довідатися з сімейного фотоальбому. Родинне дерево (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України - Школа України

Презентація: Практичне заняття. Про що можна довідатися з сімейного фотоальбому. Родинне дерево Мета: розкрити зміст науки генеалогія, значення поняття родинне дерево; розвивати вміння роботи з фото джерелами, створювати родинне дерево та визначити їх роль у роботі дослідників; розвивати вміння самостійної роботи учнів, аналізу історичних документів; виховувати гордість за свою родину, повагу до сімейних традицій Тип уроку: практична робота з інтерактивними …

Читати все »

Презентація: Історія і час (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України - Школа України

Презентація: Історія і час (5 клас. Історія України) Мета: охарактеризувати роль та значення речових історичних джерел у вивченні історії; подати початкові відомості про науки, які досліджують речові історичні джерела; розвивати навички роботи з джерелами інформації; з’ясовувати роль речових джерел у вивченні історії, на елементарному рівні здобувати інформацію, що містять історичні джерела; виховувати шанобливе ставлення до історичних пам’яток. Тип уроку: урок …

Читати все »

Презентація: Історія і час (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України - Школа України

Презентація: Історія і час (5 клас. Історія України) Мета: формувати знання про історичний простір; формувати історичну свідомість, прищеплювати відчуття причетності до минулого України, бажання більше дізнатися про нього. Тип уроку: комбінований Обладнання: О.І. Пометун, І.А. Костюк, Ю.Б. Малієнко Історія України (Вступ до історії). — К.: Видавничій дім «Освіта»; ілюстрації. Поняття та терміни: слов’яни, карта Очікувані результати Після цього уроку учні …

Читати все »

Презентація: Історія і час (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України - Школа України

Презентація: Історія і час  (5 клас. Історія України) Мета: сформувати початкові знання про історичний час, історичний простір та одиниці його вимірювання; знайомити учнів у загальному вигляді з поняттями хронологія, дата, лінія часу, легенда карти; розвивати хронологічні просторові вміння; формувати історичну свідомість; прищеплювати відчуття причетності до минулого України, бажання більше дізнатися про нього

Читати все »

Презентація: Історія як наука (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України - Школа України

Презентація: Історія як наука (5 клас. Історія України) Мета:  учити дітей висловлювати власне ставлення до навчального предмету, розкрити зміст поняття «історія», «історичні джерела»; охарактеризувати процес становлення перетворення історії на науку і розкрити роль істориків у дослідження минулого нашої країни і світу; розвивати вміння працювати з підручником, як джерелом інформації, складати текстові таблиці;  виховувати інтерес до історії як науки

Читати все »

Узагальнення до курсу «Роль громадян, історичної науки, музеїв та архівів у збереженні минулого України» (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України - Школа України

Тема: Узагальнення до курсу «Роль громадян, історичної науки, музеїв та архівів у збереженні минулого України» Мета: узагальнити  та  систематизувати  знання  учнів  з курсу,  повторити  основні  положення  курсу,  предмет  вивчення  історії,  допоміжні  історичні  дисципліни,  зробити висновки щодо ролі громадян, історичної науки, музеїв та архівів у збереженні минулого України; продовжити розвивати вміння аналізувати, порівнювати, співвідносити; складати план до тексту; висловлювати власну точку …

Читати все »

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Які пам’ятки є частиною історії» (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України - Школа України

Тема: Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Які пам’ятки  є частиною історії» Мета: систематизувати, узагальнити та закріпити знання учнів з даної теми, визначити якість засвоєння знань, перевірити вміння систематизувати матеріал, складати розповідь, висловлювати власну думку, застосовувати набуті знання; виділити й актуалізувати в пам’яті учнів найважливіші явища і процеси; виховувати зацікавленість історією. Тип уроку : урок контролю і …

Читати все »

Практичне заняття. Моя уявна подорож історичними місцями України (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України - Школа України

Тема: Практичне заняття. Моя уявна подорож історичними місцями України Мета: на основі раніше отриманих знань і опорних умінь у новій навчальній ситуації учні самостійно вирішують проблемно-пізнавальні завдання, публічно представляють результати індивідуальної та колективної творчої діяльності, освоюють складніші способи вивчення історичного минулого. Через вивчення  історії міста/села, залучити учнів до глибшого вивчення історії України. Формувати та розвивати в учнів дослідницькі уміння, навички …

Читати все »