Субота 19.01.2019
Зверніть увагу!

Конспекти уроків історії

Політичний і соціально-економічний розвиток удільних князівств у ХІІ –ХІІІ ст. (7 клас. Історія України)

Історія України 7 клас-Школа України

Політичний і соціально-економічний розвиток удільних князівств у ХІІ –ХІІІ ст. Мета: охарактеризувати особливості політичного та економічного розвитку удільних князівств; розвивати вміння працювати з текстовими джерелами; формувати просторову й хронологічну компетентності учнів; виховувати почуття патріотизму. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу, формування умінь та навичок. Обладнання: Карта «Русь у період феодальної роздробленості»; уривки з місцевих літописів; таблиця «Політичний і соціально-економічний розвиток …

Читати все »

Суспільно-політичний устрій Київської Русі (7 клас. Історія України)

Історія України 7 клас-Школа України

Суспільно-політичний устрій Київської Русі Мета: охарактеризувати суспільно-політичний устрій Київської Русі, а також за допомогою джерел інформації дослідити господарське і повсякденне життя різних станів населення; розвивати в учнів уміння здобувати необхідну інформацію шляхом використання текстових та візуальних джерел, вміння виділяти головне і другорядне в отриманій інформації, робити висновки й узагальнення; виховувати в учнів національно патріотичні почуття. Основні поняття: стани населення, суспільний …

Читати все »

Запровадження християнства на Русі (7 клас. Історія України)

Школа України-7-клас-Шкільне-життя

Запровадження християнства на Русі Мета: з’ясувати значення діяльності князя Володимира Великого; сприяти формуванню критичного мислення; робити логічні висновки; з’ясувати передумови та наслідки прийняття християнства як державної релігії; сприяти формуванню шанобливого ставлення до історії українського народу. Очікувані результати: після уроку учні зможуть: розуміти передумови та історичне значення прийняття християнства; застосовувати та пояснювати на прикладах поняття. Основні поняття: пантеон, християнство, монотеїзм, язичництво, мораль, централізована держава. …

Читати все »

Узагальнення з теми «Українські землі у другій половині XVIІI ст. » (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Узагальнення з теми «Українські землі у другій половині XVIІI ст. » Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до  програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми. Обладнання: картки з тестовими завданнями. Тип уроку: узагальнення та систематизації …

Читати все »

Південна Україна в другій половині XVIII століття. Ліквідація Запорізької Січі (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Південна Україна в другій половині XVIII століття. Ліквідація Запорізької Січі Мета: охарактеризувати становище Запорозької Січі в другій половині XVIII ст., визначити причини її ліквідації у 1775 р., а також розглянути процес заселення Південної України та приєднання Криму до Росії; розвивати в учнів уміння аналізувати та систематизувати матеріал, працювати з історичними джерелами, зіставляти  інформацію  з різних  історичних  джерел,  робити  висновки,  …

Читати все »

Лівобережна та Слобідська Україна в другій половині ХVIIІ століття. Ліквідація Гетьманщини (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Лівобережна та Слобідська Україна в другій половині ХVIIІ століття. Ліквідація Гетьманщини Мета: скласти уявлення про останнього гетьмана К. Розумовського та його політику; визначити причини і з’ясувати процес ліквідації       гетьманства і решток автономії Гетьманщини та Слобідської України; розвивати в учнів інтерес до історії; виховувати повагу  до історичного минулого своєї Батьківщини. Обладнання: підручник  «Історія України. 8 клас» В.С. Власов,  2008 рік, …

Читати все »

Узагальнення з теми «Українські землі наприкінці XVII ст. – у першій половині XVIІI ст.» (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Узагальнення з теми «Українські землі наприкінці XVII ст. – у першій половині XVIІI ст.» Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до  програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми. Обладнання: картки з тестовими завданнями. Тип уроку: …

Читати все »

Культурне життя: архітектура, живопис, гравюра (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Культурне життя: архітектура, живопис, гравюра Мета: визначити особливості розвитку української культури кінця XVII ст. — першої половини XVIIІ ст., охарактеризувати стан розвитку літератури, архітектури, скульптури, живопису в Україні в даний період; показувати на карті місця розташування найбільш значних культурних пам’яток; називати імена українських діячів культурно-церковного життя, митців; найбільш визначні твори  архітектури, образотворчого мистецтва; розрізняти та описувати видатні культурні пам’ятки. …

Читати все »

Культурне життя: освіта, наука, література, музика (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Культурне життя: освіта, наука, література, музика Мета: визначити особливості розвитку української культури кінця XVII ст. — першої половини XVIIІ ст., охарактеризувати стан розвитку освіти, літератури, музики та театру в Україні в даний період; показувати на карті місця розташування найбільш значних культурних  пам’яток;  називати  імена  українських  діячів  культурно-церковного  життя, митців; найбільш визначні твори літератури, архітектури, образотворчого мистецтва; розрізняти та описувати …

Читати все »

Боротьба козацької старшини Гетьманщини за відновлення державних прав України (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Школа України

Тема: Боротьба козацької старшини Гетьманщини за відновлення державних прав України Мета: з’ясувати, в чому виявилося посилення колоніальної політики російського  уряду  щодо  України  після  Полтавської  битви,  схарактеризувати  діяльність гетьманів І. Скоропадського, П. Полуботка, Д. Апостола; розвивати в учнів уміння самостійно опрацьовувати різноманітні джерела інформації, давати характеристику історичним діячам, аналізувати й узагальнювати історичні події, визначати їх причини та наслідки, висловлювати власну точку …

Читати все »