Субота , 25 Листопад 2017

Конспекти уроків інформатики

Розв’язування компетентнісних задач (7 клас. Інформатика)

7-клас.Інформатика-Школа України

Тема. Розв’язування компетентнісних задач. Мета: навчальна: формування в учнів уявлення про розв’язування задач компетентнісного змісту, формування предметних ІКТ-компетентностей; формування умінь розв’язувати компетентнісні задачі, що передбачають: змістовий аналіз формулювання задачі; побудову  інформаційної моделі; пошук інформаційних матеріалів; добір одного засобу  опрацювання даних (текстовий процесор, графічний редактор, редактор презентацій, табличний процесор, навчальне середовище виконання алгоритмів);  опрацювання даних; подання результатів розв’язування задачі; розвивальна: розвивати …

Читати все »

Підсумковий урок з розділу «Табличний процесор». Практична робота 9 (7 клас. Інформатика)

7-клас.Інформатика-Школа України

Тема. Підсумковий урок з розділу «Табличний процесор». Практична робота 9. Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі. Мета: навчальна: перевірити рівень теоретичних знань про табличний процесор та сформованість практичних навичок роботи у середовищі табличного процесора MS Excel; розвивальна: розвивати аналітичне мислення, пам’ять та увагу; показати практичне застосування електронних таблиць до розв’язування математичних та економічних задач; виховна: сприяти вихованню самостійності учнів …

Читати все »

Стовпчасті та секторні діаграми, їх об’єкти і властивості. Створення та форматування стовпчастих і секторних діаграм у середовищі табличного процесора (7 клас. Інформатика)

7-клас.Інформатика-Школа України

Тема. Стовпчасті та секторні діаграми, їх об’єкти і властивості. Створення та форматування стовпчастих і секторних діаграм у середовищі табличного процесора. Аналіз даних, поданих на діаграмі. Опрацювання числових даних за алгоритмом. Мета: навчальна: ознайомити учнів з типами діаграм у середовищі табличного процесора MS Excel; навчити будувати стовпчасті та секторні діаграми; розвивальна: розвивати аналітичне мислення, пам’ять та увагу; виховна: виховувати зосередженість, вміння …

Читати все »

Використання вбудованих функцій: сума, середнє значення, min, max. Практична робота 8 (7 клас. Інформатика)

7-клас.Інформатика-Школа України

Тема. Використання вбудованих функцій: сума, середнє значення, min, max. Практична робота 8. Використання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій. Мета: навчальна: ознайомити учнів з поняттям функцій та використанням у формулах; засвоїти  практичні навички при виконанні завдань із формулами та функціями; розвивальна: розвивати координацію рухів, зорову пам’ять, вміння працювати з програмами, виконувати дії за зразком; виховна: виховувати зосередженість, вміння …

Читати все »

Правила запису формул у табличному процесорі. Копіювання і переміщення формул. Поняття про модифікацію формул при копіюванні (7 клас. Інформатика)

7-клас.Інформатика-Школа України

Тема. Правила запису формул у табличному процесорі. Копіювання і переміщення формул. Поняття про модифікацію формул при копіюванні. Мета: навчальна: ввести поняття формули в електронних таблицях; вивчити правила запису найпростіших формул, їх копіювання та переміщення; поняття про модифікацію формул при копіюванні; формувати навички виконання завдань із формулами; розвивальна: розвивати аналітичне мислення, пам’ять та увагу; виховна: виховувати зосередженість, вміння активно сприймати новий …

Читати все »

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у 2017/2018 навчальному році

Інформатика - Школа України

Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 р. № 1/9-436 Методичні рекомендації щодо викладання  інформатики у 2017/2018 навчальному році У 2017/2018 навчальному році вивчення інформатики у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за навчальними програмами для учнів 5-9 класів, які розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України за посиланням: http://mon.gov.ua/. Учні 9-х класів будуть вперше працювати …

Читати все »

Виконання обчислень в електронних таблицях. Робота з формулами Практична робота №7. Використання формул в електронних таблицях (10 клас. Інформатика)

10 клас. Інформатика-Школа України

Тема. Виконання обчислень в електронних таблицях. Робота з формулами Практична робота №7. Використання формул в електронних таблицях.  Мета: сформувати поняття: формули; абсолютних, відносних ти мішаних посилань; розглянути: методи введення формул; пояснити:   правила запису абсолютних, відносних та мішаних посилань на комірки та діапазони комірок;   правила запису формул і використання адрес комірок і діапазо­нів у формулах;  правила перетворення абсолютних, відносних та мішаних …

Читати все »

Форматування даних, комірок і діапазонів комірок. Практична робота № 6 «Введення даних і форматування таблиць в середовищі табличного процесора» (10 клас. Інформатика)

10 клас. Інформатика-Школа України

Тема. Форматування   даних,   комірок   і діапазонів  комірок. Практична робота № 6 «Введення даних і форматування таблиць в середовищі табличного процесора» Мета: сформувати поняття: формат коміри; автоформат:  умовне форматування; розглянути: типи дави команди пункту меню Формат; формувати вміння: працювати з табличним процесором; виділяти діапазони комірок; форматувати дані, комірки; використовувати автоформат та умовне форматування; розвивати вміння і навички застосовувати набуті знання на …

Читати все »

Копіювання, переміщення й видалення даних. Автозаповнення (10 клас. Інформатика)

10 клас. Інформатика-Школа України

Тема. Копіювання, переміщення й видалення даних. Автозаповнення Мета: сформувати поняття;  автозаповнення; розглянути:  методи копіювання, переміщення та видалення даних  автозаповнення комірок даними різних типів; формувати вміння:  працювати з табличним процесором;  переміщуватись аркушем і книгою;  виділяти діапазони комірок;  копіювати, переміщувати дані; видаляти вказані дані; самостійно здійснювати пошук інформації;   аналізувати та оцінювати знайдену інформацію; розвивати вміння і навички роботи з системами обробки табличної …

Читати все »

Табличний процесор. Введення і редагування даних (10 клас. Інформатика)

10 клас. Інформатика-Школа України

Тема. Табличний процесор. Введення і редагування даних Мета: сформувати поняття;   електронна таблиця;  формати даних;  комірка, аркуш; розглянути:  методи навігації аркушем та книгою:  методи виділення діапазонів комірок;  сполучення клавіш для переміщення на початок та в кінець ар кушу, рядка, стовпця; формувати вміння;  працювати з табличним процесором;  переміщуватись аркушем і книгою; вводити дані у комірки та редагувати їх вміст;   виділяти діапазони комірок …

Читати все »