Середа 21.11.2018
Зверніть увагу!

Конспекти уроків географії 11 клас

Земля як система. Найважливіші географічні особливості планети (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Земля як система. Найважливіші географічні особливості планети.  Мета уроку: розвивати знання про земні оболонки та основні етапи розвитку планети; сформувати поняття «система»; удосконалювати вміння характеризувати геологічні та біологічні процеси, пояснювати кругообіг речовин та енергії на Землі, користуватися джерелами географічних знань. Обладнання: атлас, підручник, довідники, схема «Кругообіг води в природі», фізична карта світу. Тип уроку: комбінований. Ключові поняття: геологічні процеси, біологічні процеси, …

Читати все »

Походження й розвиток людини (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Походження й розвиток людини.  Мета уроку: сформувати знання про походження й розвиток людини; познайомити з гіпотезами появи та розселення неоантропа; пояснити особливості та послідовність освосння людиною території Землі. Обладнання: атлас, підручник, довідники, схема «Розселення людини по території Землі», фізична карта світу. Тип уроку: комбінований. Ключові поняття: архантроп, неоантроп, кайнозой.  Хід уроку ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ Географічний крос …

Читати все »

Походження Землі, етапи її розвитку. Геологічна історія. Геологічна хронологія (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Походження Землі, етапи її розвитку. Геологічна історія. Геологічна хронологія.  Мета уроку: сформувати знання про походження Землі та етапи її розвитку; розширити уявлення про геологічну історію планети; формувати вміння користуватися геохронологічною таблицею та різними джерелами географічної інформації. Обладнання: атлас, підручник, тектонічна карта світу (карта будови земної кори), фізична карта світу, довідники, геохронологічна таблиця. Тип уроку: комбінований. Ключові поняття: геологічна хронологія, ера, період, …

Читати все »

Земля у Всесвіті. Рухи Землі, їх наслідки. Відлік часу (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Земля у Всесвіті. Рухи Землі, їх наслідки. Відлік часу. Мета уроку: закріпити знання про Всесвіт, Сонячну систему, рухи Землі та їх наслідки; сформувати уявлення про склад і будову Всесвіту; розвивати знання про відлік часу; формувати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: атлас, підручник, карта зоряного неба, фотографи небесних тіл. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Ключові поняття: Всесвіт, галактика, зоря, Сонячна …

Читати все »

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ — НАУКА ПРО ПРИРОДУ ЗЕМЛІ (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Фізична географія — наука про природу землі.  Мета уроку: закріпити знання про об’єкт та предмет вивчення фізичної географії; проаналізувати сис­темну класифікацію географічних наук; сформувати вміння характеризувати основні джерела інформації. Обладнання: глобус, атлас, підручник, таблиця «Галузі географічної науки», комп’ютер або його зо­браження, географічні словники та довідники. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Ключові поняття: фізична географія, об’єкт дослідження, предмет дослідження, географічний простір, …

Читати все »

Сучасні методи дослідження географії (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Сучасні методи дослідження географії.  Мета уроку: актуалізувати знання про сучасні методи дослідження географії; виявити основні ознаки та можливості використання аеро- і космічних методів, математично-картографічного моделювання, фонового геохімічного моніторингу, ландшафтно-геохімічного методу; дати уявлення про геоінформаційні системи та комп’ютерну картографію; формувати вміння застосовувати нові методи дослідження для пошуку, обробки і подання географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, фізична карта півкуль, диск CD чи …

Читати все »

Найважливіші природничі відкриття в історії географічної науки (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Найважливіші природничі відкриття в історії географічної науки.  Мета уроку: актуалізувати знання про основні етапи дослідження Землі; виявити найбільш важливі природничі відкриття в історії географічної науки; з’ясувати внесок видатних учених у розвиток науки; викликати в учнів зацікавлення курсом. Обладнання: підручник, атлас, карта світу Птолемея, фізична карта півкуль, таблиця «Етапи дослідження Землі». Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Ключові поняття: географія, географічний простір, …

Читати все »

Науковий метод як спосіб мислення. Різні наукові методи дослідження (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Науковий метод як спосіб мислення. Різні наукові методи дослідження. Мета уроку: визначити поняття «науковий метод»; з’ясувати характерні риси загальнонаукових, конкретно-наукових та спеціальних методів досліджень; викликати в учнів цікавість до вивчення курсу. Обладнання: підручник, атлас України, географічні довідники, схема «Вимоги до наукового методу». Тип уроку: вступний. Ключові поняття: науковий метод, фізична географія, соціально-економічна (суспільна) географія, географічний простір, джерела географічної інформації, загальнонаукові, конкретно-наукові …

Читати все »