Субота 16.02.2019
Зверніть увагу!

Конспекти уроків географії 11 клас

Узагальнення знань учнів з тем «Гідросфера та Світовий океан», «Біосфера» та «Географічна оболонка» (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Узагальнення знань учнів з тем «Гідросфера та Світовий океан», «Біосфера» та «Географічна оболонка».  Мета уроку: перевірка рівня засвоєння учнями раніше вивченого матеріалу. Тип уроку: контроль набутих знань, умінь і навичок.  

Читати все »

Культурний ландшафт, його характерні риси і властивості. Практикум №13 (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Тема: Культурний ландшафт, його характерні риси і властивості. Практикум №13. Практична робота «Вивчення принципів і правил створення культурних ландшафтів». Мета уроку: сформувати знання про культурний ландшафт; пояснити особливості його формування, з’ясувати характерні риси і властивості; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: атлас, підручник, довідники, ілюстрації з прикладами культурних ландшафтів. Тип уроку: комбінований. Ключові поняття: природний комплекс, антропогенний комплекс, культурний …

Читати все »

Територіальні комплекси, ландшафти. Вчення про ландшафтну оболонку, територіальний комплекс, ландшафт (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Тема: Територіальні комплекси, ландшафти. Вчення про ландшафтну оболонку, територіальний комплекс, ландшафт. Системність – основа їх вивчення. Природний ландшафт.  Практикум №12. Практична робота «Складання географічних характеристик природних і антропогенних комплексів різного рангу» Мета уроку: сформувати знання про ландшафтну оболонку; виявити особливості природних ландшафтів та з’ясувати особливості їх класифікації; поглиблювати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, схема «Місце ландшафтної …

Читати все »

Закономірність еволюції географічної оболонки, її вертикальна і горизонтальна диференціація (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Тема: Закономірність еволюції географічної оболонки, її вертикальна і горизонтальна диференціація. Циклічність і ритмічність процесів у географічній оболонці. Практикум №1. Практична робота «Аналіз загальних географічних закономірностей, характеристика їх прояву в природі». Мета уроку: актуалізувати знання про загальні географічні закономірності; формувати вміння характеризувати їх прояви в природі; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: атлас, підручник, довідники. Тип уроку: формування вмінь. Ключові …

Читати все »

Етапи розвитку географічної оболонки, її складових та уявлень про неї. Закономірності еволюції географічної оболонки, її горизонтальна і вертикальна диференціація (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Етапи розвитку географічної оболонки, її складових та уявлень про неї. Закономірності еволюції географічної оболонки, її горизонтальна і вертикальна диференціація. Мета уроку: актуалізувати знання про географічну оболонку та основні етапи її розвитку; виявити закономірності її еволюції; познайомитися з особливостями вертикальної і горизонтальної диференціації географічної оболонки; поглиблювати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, таблиця «Етапи розвитку географічної оболонки», схема «Географічна оболонка». Тип уроку: …

Читати все »

Екосистеми та їх місце в організації біосфери. Вплив діяльності людини на довкілля (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Екосистеми та їх місце в організації біосфери. Вплив діяльності людини на довкілля.  Мета уроку: сформувати знання про екосистеми та їх місце в організації біосфери; охарактеризувати основні екосистеми світу; з’ясувати наслідки впливу діяльності людини на довкілля; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, дані про вплив діяльності людини на довкілля, ілюстрації з прикладами біомів. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. …

Читати все »

Кругообіг речовин у біосфері. Потік енергії в біосфері та її частинах (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Кругообіг речовин у біосфері. Потік енергії в біосфері та її частинах. Мета уроку: актуалізувати знання про біосферу; з’ясувати особливості кругообігу речовин у біосфері; формувати вміння характеризувати потік енергії в біосфері та її частинах; поглиблювати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, схема «Кругообіг вуглецю в біосфері», схема «Потік енергії в біосфері», таблиця «Біомаса (суха органічна речовина) організмів Землі». Тип …

Читати все »

Рух води в океанах. Забруднення океану (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Рух води в океанах. Забруднення океану.  Мета уроку: актуалізувати знання про рухи води в океанах; дати уявлення про коливання рівня моря; з’ясувати основні чинники забруднення океану; формувати вміння характеризувати міжнародне використання Світового океану; поглиблювати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, фізична карта світу. Тип уроку: комбінований. Ключові поняття: Світовий океан, солоність, температура, хвилі, цунамі, припливи.

Читати все »

Світовий океан. Властивості морської води. Течії (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Світовий океан. Властивості морської води. Течії.  Мета уроку: актуалізувати знання про Світовий океан; проаналізувати знання про відмінності у властивостях його вод; формувати вміння складати картосхему «Течії Світового океану»; поглиблювати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, фізична карта світу, картосхема «Течії Світового океану». Тип уроку: комбінований. Ключові поняття: Світовий океан, солоність, температура, щільність, океанічні течії.

Читати все »

Болота. Ґрунтові води. Використання та охорона ґрунтових вод (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Болота. Ґрунтові води. Використання та охорона ґрунтових вод.  Мета уроку: актуалізувати знання про болота та ґрунтові води; дати уявлення про причини зниження рівня забруднення ґрунтових вод; формувати вміння характеризувати причини утворення боліт; поглиблювати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники. Тип уроку: комбінований. Ключові поняття: болото, низинні болота, верхові болота, ґрунтові води.

Читати все »