Конспекти уроків географії 11 клас

Гіпотези походження гідросфери. Розподіл води і кругообіг води на землі (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Гіпотези походження гідросфери. Розподіл води і кругообіг води на землі.  Мета уроку: з’ясувати гіпотези походження гідросфери; актуалізувати знання про розподіл води та її кругообіг на Землі; пояснити значення кругообігу води; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, таблиця «Об’ємний склад і активність водообміну гідросфери», схема «Кругообіг води на Землі». Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Ключові поняття: гідросфера, розподіл води, …

Читати все »

Узагальнення знань учнів з тем «Педосфера», «Атмосфера і клімати землі» (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Узагальнення знань учнів з тем «Педосфера», «Атмосфера і клімати землі».  Мета уроку: перевірка рівня засвоєння учнями раніше вивченого матеріалу. Тип уроку: контроль набутих знань, умінь і навичок.

Читати все »

Вплив людини на стан атмосфери (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Вплив людини на стан атмосфери.  Мета уроку: розширювати знання про вплив людини на стан атмосфери; сформувати поняття про парниковий ефект; ознайомити з причинами виникнення і наслідками кислотних дощів, смогу, озонових дір; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, схема «Кислотні дощі, їх причини та шкідливий вплив». Тип уроку: комбінований. Ключові поняття: парниковий ефект, кислотні дощі, смог, озонові …

Читати все »

Клімат та кліматотвірні чинники. Особливості формування кліматів землі, їх типи. Циклони й антициклони (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Клімат та кліматотвірні чинники. Особливості формування кліматів землі, їх типи. Циклони й антициклони.  Мета уроку: актуалізувати знання про клімат, циклони й антициклони, вологість повітря і глобальний розподіл опадів; знати кліматотвірні чинники; закріпити знання про особливості формування кліматів Землі та їх типи; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, кліматична карта, контурна карта. Тип уроку: комбінований. Ключові поняття: клімат, кліматотвірні …

Читати все »

Склад і будова атмосфери. Радіаційний баланс. Загальна циркуляція атмосфери (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Склад і будова атмосфери. Радіаційний баланс. Загальна циркуляція атмосфери.  Мета уроку: актуалізувати знання про склад і будову атмосфери; дати уявлення про радіаційний баланс; закріпити знання про загальну циркуляцію атмосфери; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, таблиця «Газовий склад сухого атмосферного повітря в приземному шарі», таблиця «Шари атмосфери». Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Ключові поняття: атмосфера, радіаційний баланс, альбедо, …

Читати все »

Ґрунт як ресурс. Зниження рівня родючості ґрунту. Охорона ґрунтів (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Ґрунт як ресурс. Зниження рівня родючості ґрунту. Охорона ґрунтів.  Мета уроку: розвивати знання про ґрунти як природний ресурс; познайомити з причинами зниження родючості ґрунту; сформувати поняття про охорону ґрунтів; розвивати вміння користуватися джерелами гео­графічної інформації. Обладнання: атлас, підручник, довідники. Тип уроку: комбінований. Ключові поняття: Ґрунт, гумус, водна ерозія, вітрова ерозія, опустелювання.

Читати все »

Практикум. Практична робота № 7 «Опис ґрунтового профілю» (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Практикум. Практична робота № 7 «Опис ґрунтового профілю».  Мета уроку: закріпити знання про Ґрунти та їхні особливості; сформувати вміння описувати фунтовий профіль; дати уявлення про ґрунтові горизонти; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: атлас, підручник, довідники, Ґрунтовий розріз, малюнки (фотографії) з ґрунтовими профілями. Тип уроку: формування вмінь. Ключові поняття: ґрунт, гумус, ґрунтовий розріз, ґрунтовий профіль, ґрунтові горизонти.

Читати все »

Ґрунти як унікальна природна система, їхній склад і властивості (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Ґрунти як унікальна природна система, їхній склад і властивості  Мета уроку: актуалізувати знання про Ґрунти як унікальну природну систему; визначити особливості процесу утворення Ґрунтів, їхній склад і властивості; сформувати поняття про вивітрювання; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: атлас, підручник, довідники. Тип уроку: вступний. Ключові поняття: ґрунт, гумус, вивітрювання, властивості Ґрунту, структура ґрунту.

Читати все »

Узагальнення знань учнів з теми «Літосфера і рельєф Землі» (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Узагальнення знань учнів з теми «Літосфера і рельєф Землі» Мета: систематизувати, узагальнити та оцінити знання учнів із теми; здійснювати методичну підготовку учнів до складання ДПА і ЗНО; забезпечити найбільшу об’єктивність узагальнюючого контролю навчальних досягнень учнів. Обладнання: посібники, дидактичний матеріал (зразки діагностичних робіт). Тип уроку: узагальнення знань, умінь і навичок.

Читати все »

Геологічне середовище як частина навколишнього середовища людини (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Геологічне середовище як частина навколишнього середовища людини.  Мета уроку: сформувати уявлення про геологічне середовище як частину навколишнього середовища людини, пояснити його значення в житті та господарстві; навести приклади впливу діяльності людини на літосферу та пояснити необхідність охорони надр та форм рельєфу; розвивати вміння користуватися джере­лами географічної інформації. Обладнання: атлас, підручник, довідники, малюнки із зображенням унікальних форм рельєфу. Тип уроку: комбінований. Ключові …

Читати все »